Mer i kategorin Gravid

Vanligt med tidiga sammandragningar under graviditeten

Under en normal graviditet är det vanligt att man upplever sammandragningar av livmodern redan långt innan det är dags för förlossning. Dessa sammandragningar kallas ibland för Braxton Hicks-sammandragningar, efter den läkare som först beskrev dem i den medicinska litteraturen. En annan vanlig beteckning är förvärkar, och de tjänar till att träna och förbereda livmodern på den kommande förlossningen.

Många oroas av tidiga sammandragningar och de kan också upplevas som obehagliga. I vissa fall kan det också vara befogat att vara uppmärksam på sammandragningarna, särskilt om de ändrar karaktär och blir mer regelbunda, mer frekventa eller börjar bli smärtsamma.

I de allra flesta fall är dock dessa förvärkar ofarliga, och är inte förknippade med någon ökad risk för förtidsbörd. Detta kan illustreras genom den unika undersökning vi genomfört här på sajten där vi frågade gravida kvinnor när under graviditeten de känt sina första sammandragningar .

18% kände sina första sammandragningar innan den 15:e graviditetsveckan, och räknar man samman svaren så visar det sig att hela 45% har känt sammandragningar innan vecka 20. Det skall också påpekas att det inte är ovanligt att genomgå en hel graviditet utan att känna några sammandragningar.

Resultaten bygger på en enkät med 554 inkomna svar.

Det finns 19 kommentarer till denna artikel