Mer i kategorin Gravid

Vad är Braxton Hicks-sammandragningar?

Vad är skillnaden mellan Braxton Hicks-sammandragningar och verkliga förlossningssammandragningar?

Så tidigt som sex veckor in i graviditeten så kan livmodern, som är en stor muskel, börja att rytmiskt dra ihop sig. Dessa tidiga sammandragningar (som kallas för Braxton-Hicks) av livmodern hjälper till att förbereda livmoder och livmoderhals inför förlossningen genom att bidra till bildandet av fler blodkärl och syreförsörjningen av moderkakan. Dessa sammandragningar är vanligen oregelbundna och smärtfria. Eftersom att de vanligtvid inte påverkar livmoderhalsen så är de heller inte farliga och innebär inte någon förhöjd risk för tidig förlossning.

Braxton Hicks-sammandragningar varar vanligtvis omkring två minuter. Även om sammandragningarna kan märkas under den sista hälften av graviditeten så finns det kvinnor som inte alls känner av dem.

Varför har jag Braxton Hicks-sammandragningar?

Som nämndes så hjälper sammandragningarna till att förbättra blodflödet genom moderkaka och till fostret, samt förbereder livmoder och livmoderhals genom att stärka muskler inför förlossningen.

Hur känns en sammandragning?

De är vanligtvis smärtfria, men kan upplevas som obehagliga. Du kan känna att nedre delen av buken blir hård och knyter sig.

Vad kan man göra?

Braxton Hicks-sammandragningar påverkar inte livmoderhalsen, och även om de ökar i frekvens och intensitet mot slutet av graviditeten så är de inte en indikation på att förlossningen är nära förestående. Eftersom det är svårt eller omöjligt att själv avgöra om någon påverkan på livmoderhalsen har förekommit så kan man behöva uppsöka läkare för kontroll.

Om du upplever sammandragninger, smärtsamma eller smärtfria, mer än fyra gånger per timma, eller med mindre än 15 minuters mellanrum bör du kontakta vården. Där kan du vilja att du svarar på följande frågor:

  • när började sammandragningarna?
  • hur ofta och hur länger pågår de?
  • vad gjorde du när de började?
  • har du några andra symptom (som t.ex. kramper, ryggsmärta, flytningar)?

Du kan själv vidta följande åtgärder:

  • avsluta det du sysslar med och ligg ner och vila
  • ligg ner med fötterna i högläger, vilande på vänster sida
  • drick 2-3 glas vatter eller juice eftersom sammandragningar kan ibland bero på vätskebrist

Om symptomen inte avtar inom en timma eller om du inte kan nå din barnmorska bör du uppsöka närmaste förlossningsklinik för utvärdering.

Det finns 5 kommentarer till denna artikel