Mer i kategorin Gravid

Allt om den nya jämställdhetsbonusen i föräldraförsäkringen - Uppdaterad!

UPPDATERAT 2018: Den jämställdhetsbonus som infördes 1 juli 2008 är sedan årsskiftet borttagen, medan vårdnadsbidraget togs bort den första februari 2016.

För närvarande gäller att föräldrapenning betalas ut i 480 dagar för ett barn. I 390 dagar baseras ersättningen på den inkomst du har (dagar på sjukpenningnivå). De övriga 90 dagarna är ersättningen 180 kronor per dag (dagar på lägstanivå).

Gemensamt för alla

De första 180 dagarna som tas ut för barnet måste vara dagar på sjukpenningnivå. När ni har tagit ut 180 dagar på sjukpenningnivå kan ni börja ta ut dagar på lägstanivå också. Det är ert gemensamma uttag av dagar på sjukpenningnivå för barnet som räknas.

Om barnet är fött före 1 januari 2014

Ni får hälften av de 480 dagarna var, men 60 dagar på sjukpenningnivå är reserverade för varje förälder. Övriga dagar kan ni avstå till varandra.

Om barnet är fött 2014 eller 2015

Ni får 195 dagar var på sjukpenningnivå och 45 dagar var på lägstanivå. Ni kan fördela dagarna mellan er genom att avstå dagar till varandra, men 60 dagar på sjukpenningnivå är reserverade och kan inte avstås till den andra föräldern. Notera att detta är samma regler som ovanstående!

Om barnet är fött 2016 eller senare

Ni får 195 dagar var på sjukpenningnivå och 45 dagar var på lägstanivå. Ni kan fördela dagarna mellan er genom att avstå dagar till varandra, men 90 dagar på sjukpenningnivå är reserverade och kan inte avstås till den andra föräldern. Denna förändring är tänkte som en förstärkning av jämställdheten och något som ska uppmuntra båda föräldrar att vara föräldralediga.

Systemet har dock kritiserats för att vara oflexibelt och skapa besvärliga situationer för många familjer, något som kan blir ännu mer påtagligt om det förslag om 5 månaders öronmärkta föräldraledighet läggs fram och röstas igenom i riksdagen.

Hur påverkas du? Skriv en kommentar nedan!

Jämställdhetsbonus, så funkade det:

Jämställdhetsbonusen utdelas till de föräldrar som delar helt lika på föräldraledigheten genom att ta ut lika många föräldrapenningdagar var. Tanken är att det ger möjlighet till en stärkt relation mellan barnet och båda föräldrarna. Som det är idag statisktiskt sett så att det är mamman som använder största delen av föräldraledigheten, vanligen av ekonomiska skäl.

Jämställdhetsbonusen ska stimulera att pappans relation till barnet stärks genom att man ekonomiskt underlättar

en jämnare fördelning av föräldrapenningdagarna genom utbetalning av ett ekonomiskt incitament.

Praktiskt så gäller den nya reformen

  • endast barn födda efter den 1:a juli 2008.
  • föräldrar som har gemensam vårdnad av barn. De behöver inte vara gifta eller sambo. Observerad att den inte gäller  ensamstående föräldrar.
  • föräldrar som arbetar när den andra föräldern tar ut föräldrapenning
  • inte de 60 reserverade dagarna per förälder eller lägstanivådagarna. Jämställdehtsbonusen gäller de föräldrapenningdagar som grundar sig på förälderns inkomst.

Ekonomiskt innebär jämställdhetsbonusen

  •  ett tillskott på max 100 kronor om dagen.
  • kan som mest betalas ut för 4,5 månader vilket är hälften av de 13 månaderna föräldrapenning med inkomstersättning minus de två reserverade månaderna till vardera föräldern ((13-4)*0,5).
  • innebär i genomsnitt ett skattefritt tillskott på 1038 kronor i månaden under 13 månader, dvs 13 500 kronor totalt.

Jämställdhetsbonus har relativt mest ekonomisk betydelse för familjer med låg inkomst eftersom det är de som idag delar föräldraledigheten minst jämställt då pappor med låg inkomst tar ut minst föräldraledighet och mammor med låg inkomst tar ut mest (se t ex Försäkringskassan 2008).

Mer kalkyler och detaljerad information finns på försäkringskassans sida (funkar inte längre).

Det finns 10 kommentarer till denna artikel