Regler och riktlinjer

För samtliga inlägg som görs av användaren, inklusive men inte begränsat till forum, frågor och svar och dagböcker, här på Bli Mamma gäller några enkla men mycket viktiga regler.
Vi har dessa regler för att diskussionen och mötet människor emellan skall bli så givande och trevligt som möjligt.

Om alla försöker att följa dessa riktlinjer så kommer sidan att bli en tillgång för alla. Undlåtesle att iakttaga dessa regler leder till att inlägget/tråden raderas och användaren varnas/avstängs beroende på överträdelsens natur. Upprepade förseelser leder alltid till avstängning.

Med detta sagt så vill vi påpeka att grundtanken med sidan är att vi ska ha en fri och öppenhjärtig kommunikation där vi inte behöver skygga för ämnen som är obehagliga eller svåra, så länge som nedanstående regler efterlevs.

Regler 1. Inlägg får inte innehålla svordomar, könsord och stötande uttryck.

 2. Visa respekt och hänsyn till andra. Nedlåtande och nedvärderande kommentarer är inte tillåtna.

 3. Det är inte tillåtet att använda sidan för kommersiellt syfte, t.ex. för marknadsundersökningar, för reklam för företag, produkter eller websajter. Användare får dock som privatperson informera och rekommendera produkter som de har personligt erfarenhet av.

 4. Du får som representant för privat eller offentligt företag/organisation inte kontakta våra medlemmar via meddelandesystem eller liknande. Vi du komma i kontakt med medlemmar så kontakta oss så kan vi ev. gå ut med en förfrågan till medlemmarna om vi tycker att det är lämpligt.

 5. Det är inte tillåtet att publicera material som är olagligt, och inte heller posta länkar till sådant material.

 6. Ditt inlägg skall vara relevant för sidan. Vi diskuterar t.ex. inte tv-apparater i forumet för Första trimestern.

 7. Diskriminering på grund av ursprung, sexuell identitet eller liknande inte är tillåtet. Det är heller inte tillåtet att uppmana till brott eller att sprida religiös eller politisk propaganda.

 8. Redaktörerna på BliMamma.se förbehåller sig rätten att i enighet med dessa regler bedömma, och radera olämpliga inlägg och länkar. Om ovan nämnda regler bryts riskerar medlemmen i fråga att uteslutas från BliMammas funktioner.

 9. Observera att allt material och texter som medlemmar skriver och publicerar på BliMamma.se kan komma att läsas av administratör i redaktionellt syfte. Detta gäller även material som klassats som privat (t.ex. dagboksinlägg). Medlemmens privata material kommer dock ALDRIG att användas, återpubliceras eller på annat sätt göras publikt utan medlemmens uttryckliga och skriftliga medgivande.


Alla deltagare förväntas att bemöta varandra med respekt och hänsyn!

Villkor


För allt användargenererat material på Bli Mamma.se gäller nedanstående allmäna villkor:

 1. Blimamma.se förbinder sig att inte överlåta eller sälja användargenererat material till tredje part utan användarens tillstånd. Detta villkor gäller dock ej vi en eventuell överlåtelse eller försäljning av hela webbplatsen, vid vilken sajtens innehåll kan komma att överlåtas i sin helhet.

 2. Blimamma.se förbehåller sig rätten att utan föregående förvaning radera eller ändra användargenererat innehåll som bryter mot webbplatsens regler eller på annat sätt är olämpligt.

 3. Blimamma.se förbehåller sig rätten att utan användarens specifika medgivande publicera delar av användargenererat innehåll på sajter som ägs och drivs av Payema.

 4. Blimamma.se förbinder sig vid publicering av användargenererat innehåll utanför blimamma.se att inte publicera personuppgifter eller andra uppgifter utöver de som användaren själv publicerat på blimamma.se

 5. Användare kan när som helst begära att personuppgifter och/eller personlig profil tas bort från blimamma.se eller annan webbplats där innehåll tillgängliggjorts.


Mycket nöje!