Mer i kategorin Gravid

Vad gör man hos MVC under graviditeten?

Vad gör man hos MVC under graviditeten?

Vilka undersökningar och vilka kontroller som uförs hos barnmorskan och MVC (mödravårdscentralen) varierar från landsting till landsting. I den här artiklen försöker vi beskriva de vanligast förekommande undersökningarna och kontrollerna som man genomgår hos MVC. Kom ihåg att du själv kan välja vilken MVC du ska gå till. Pappan är också alltid välkommen att följa med och att han gör det ses som positivt.

Vecka 8-12

Vanligtvis är första besöket mellan vecka 8 till 12. Då registreras du som gravid hos MVC, ni träffar den barnmorska som skall följa hela din graviditet. Vid besöket påbörjas din journal, som kan vara antingen elektronisk eller i pappersform. Den inkluderar din vikt, längd, blodtryck, blodvärden och plasma glukos (alla dessa värden tas normalt sett vid första besöket genom ett blodprov). Barnmorskan frågar dig om sjukdomar och genetiska defekter inom familjen, om du har ätit några läkemedel, rökt eller druckit sedan du fick beskedet att du är gravid. Prov tas också för att få svar på om du är immun mot röda hund, har eller har haft gulsot, syfilis eller HIV.

Barnmorskan avgör om du ska träffa gynekolog och eventuellt bokar tid för genetisk undersökning. Du får också information om vilka vitaminer du skall ta, och vilken mat du bör undvika framöver.

Vecka 16-20

Dags för ultraljudsundersökning (UL) som skall fastställa antalet foster och graviditetens längd. Då kan man också upptäcka en del typer av skador eller missbildningar hos fostret. Beräknat förlossningsdatum fastställs genom att fostrets huvud och lårben mäts vid ultraljudsundersökningen.

Barnmorskan mäter och kontrollerar också ditt blodtryck, som vanligtvis har sjunkit i början av graviditeten.

Vecka 20-25

Från vecka 20 träffar du din barnmorska var 3:e till 4:e vecka. Nu kontrolleras bebisens hjärtfrekvens (bör ligga mellan 110-160 slag per minut), ditt blodtryck mäts, samt livmoderns tillväxt. Den senare mäts genom s.k. SF-mått (symfys-fundusmått, mäts från blygdben till till övre delen av din livmoder). Under vecka 20 får du ett moderskaps intyg som bekräftar att du är gravid och innehåller ditt beräknade förlossningsdatum. Intyget skall du skicka till försäkringskassan för att så småningom kunna få din föräldrapenning.

Vecka 25-32

Från vecka 25 träffar du din barnmorska var 3:e vecka. Vid varje besök mäts livmoderns tillväxt genom SF-måttet och antecknas i ett diagram i din journal. Detta diagram visar hur fostret växer. Vid varje besök mäts också blodtryck och fostrets hjärtfrekvens mäts. Det är också dags att fastställa din blodgrupp (A, B, AB eller 0) för att man under förlossningen skall kunna förbereda blod för transfusion om det skulle behövas. Rh-faktor kontrolleras också för att se om du är Rh-negativ och löper risk att utveckla antikroppar mot bebisens blod vid förlossningen om det skulle vara Rh+. 85% av alla människor är Rh+. Är du Rh- så får du en gamma globulinspruta för att förhindre att antikroppar bildas och komplikationer under följande graviditeter.

Vecka 32-36

Nu träffar du barnmorskan varannan vecka. Då känner barnmorskan på din mage för att kontrollera om fostret ligger med huvudet nedåt eller uppåt, samt hur långt ned i bäckenet det sjunkit. Om bebisen ligger med fötterna nedåt så remitteras man till den tilltänkta förlossningskliniken där läkare och barnmorska tar ställning till om att försöka vända bebisen så att huvudet är nedåt eller om man skall rekommendera kejsarsnitt. Vid varje besök på MVC fortsätter barnmorskan mäta blodtryck, plasma-glukos samt ta urinprov för att kontrollera förekomst av protein och socker, vilka kan vara tecken på havandeskapsförgiftning.

Efter vecka 36

Nu träffar du din barnmorska varje vecka. Fosterläget kontrolleras vid varje besök. Graviditeten sammanfattas och man dokumenterar hur den fortlöpt hittills. En kopia av denna lämnas med ditt samtycket till barnavårdscentralen (BVC). Prover som tas är urinprov, blodprov och blodtryck.

Efter vecka 40

Har du gått 41 fulla veckor bokas du för undersökning på den förlossningsklinik som du har valt. Man gör en UL-undersökning och tar CTG (mäter ev. Sammandragningar och fostretshjärtfrekvens) under en längre stund. Bedömning görs om när och på vilket sätt förlossningen skall sättas igång (vanligtvis senast v. 42+0).

Det finns 14 kommentarer till denna artikel