Mer i kategorin Gravid

Vändningsförsök vid sätesbjudning

Omkring 3% av alla foster ligger i sätesbjudning (rumpan nedåt och huvudet uppåt, med olika variationer) vid fullgången graviditet. Då denna position hos fostret är förknippad med en del ökade risker, bland annat för navelsträngprolaps, så gör man ofta ett vändningsförsök.

Att göra yttre vändning av säte till huvud är en gammal beprövad metod. Vändning görs med fördel runt 36:e-37:e graviditetsveckan. Frekvensen lyckade vändingar är då omkring 60% och komplikationer förekommer ytterst sällan.

Förberedelser

Från midnatt till vändningsförsöket får du inte äta fast föda, men det är tillåtet att dricka. Tag gärna med dig en tidning eller bok då det kan bli en del väntetid.

På förlossningsavdelningen fastställer man åter barnets läge genom att känna på magen med händerna och kontrollerar även med ultraljud att barnet ligger med stjärten nedåt. Därefter kopplar barnmorskan en CTG-kurva, en registrering av barnets hjärtslag och rörelser.

Förlossningsläkaren beslutar sedan i samråd med dig om vändningsförsök skall göras.

En stund innan vändningsförsöket påbörjas får Du en injektion/spruta som innehåller ett läkemedel, Bricanyl, vilket får livmodem att slappna av. Du kan få lite hjärtklappning och känna Dig en aning darrig av Bricanyl men det är helt ofarligt. Det tar ca 5 minuter att ge injektionen och efter det är livmodern tillräckligt avslappnad och vändningsförsöket kan påbörjas.

Vändningsförsöket

Du far ligga med lätt uppdragna knän medan läkaren greppar om barnets stjärt och för den uppåt och ut åt sidan. Genom att på detta vis göra det "obekvämt" för barnet, gör de flesta barn nu en "framlänges kullerbytta". Barnets hjärtslag kontrolleras med ultraljud under tiden. Du kan känna lite obehag, men det skall inte göra ont. Skulle det göra ont så avbryts försöket med en gång.

CTG-registreringen får sedan pågå i ca 30 minuter, för att kontrollera att barnet mår bra efter vändningsförsöket. Därefter får du stiga upp och du får äta och dricka.  Du får sedan stanna kvar ytterligare någon timma för observation och innan du går hem så görs ännu en CTG-kontroll där man kontrollerar barnets läge.

Därefter går du hem och fortsätter med dina vanliga kontroller på MVC.

Om vändningen lyckas brukar de flesta foster ligga kvar i huvudbjudning fram till förlossningen.

Om vändningen inte lyckas diskuterar du tillsammans med din förlossningsläkare hur förlossningen skall gå till. Det är vanligt att man gör ett planerat kejsarsnitt, 7-10 dagar före beräknad förlossningsdag. De kvinnor som önskar föda vaginalt trots sätesbjudning får göra en bäckenröntgen. Därefter bedömer förlossningläkaren förutsättningarna för en vaginal förlossning.

Källor:

  1. Information från mödravården
  2. External Cephalic Version, American family physician

Det finns 18 kommentarer till denna artikel