Här kan du se inkomna svar på Bli Mammas gravidenkät. Alla svar är anonyma.

Filtrera resultat

» Barn förlöst vecka 38+1 (inkommen för 13 år sedan)
» Barn förlöst vecka 39+6 (inkommen för 13 år sedan)
» Barn förlöst vecka 37+1 (inkommen för 13 år sedan)
» Barn förlöst vecka 39+6 (inkommen för 13 år sedan)
» Barn förlöst vecka 105007+3 (inkommen för 13 år sedan)
» Barn förlöst vecka 40+2 (inkommen för 13 år sedan)
» Barn förlöst vecka 37+6 (inkommen för 13 år sedan)
» Barn förlöst vecka 39+4 (inkommen för 13 år sedan)
» Barn förlöst vecka 105008+1 (inkommen för 13 år sedan)
» Barn förlöst vecka 37+6 (inkommen för 13 år sedan)
» Barn förlöst vecka 38+3 (inkommen för 13 år sedan)
» Barn förlöst vecka 40+3 (inkommen för 13 år sedan)
» Barn förlöst vecka 37+0 (inkommen för 13 år sedan)
» Barn förlöst vecka 39+2 (inkommen för 13 år sedan)
» Barn förlöst vecka 40+2 (inkommen för 13 år sedan)
» Barn förlöst vecka 37+5 (inkommen för 13 år sedan)
» Barn förlöst vecka 39+1 (inkommen för 13 år sedan)
» Barn förlöst vecka 105086+1 (inkommen för 13 år sedan)
» Barn förlöst vecka 42+6 (inkommen för 13 år sedan)
» Barn förlöst vecka 105004+5 (inkommen för 13 år sedan)
» Barn förlöst vecka 41+4 (inkommen för 13 år sedan)
» Barn förlöst vecka 41+1 (inkommen för 13 år sedan)
» Barn förlöst vecka 40+0 (inkommen för 13 år sedan)
» Barn förlöst vecka 105102+3 (inkommen för 13 år sedan)
» Barn förlöst vecka 40+5 (inkommen för 13 år sedan)
» Barn förlöst vecka 40+4 (inkommen för 13 år sedan)
» Barn förlöst vecka 39+3 (inkommen för 13 år sedan)
» Barn förlöst vecka 37+0 (inkommen för 13 år sedan)
» Barn förlöst vecka 37+3 (inkommen för 13 år sedan)
» Barn förlöst vecka 39+1 (inkommen för 13 år sedan)
» Barn förlöst vecka 40+0 (inkommen för 13 år sedan)
» Barn förlöst vecka 105172+1 (inkommen för 13 år sedan)
» Barn förlöst vecka 105068+0 (inkommen för 13 år sedan)
» Barn förlöst vecka 41+2 (inkommen för 13 år sedan)
» Barn förlöst vecka 40+3 (inkommen för 13 år sedan)
» Barn förlöst vecka 42+6 (inkommen för 13 år sedan)
» Barn förlöst vecka 39+5 (inkommen för 13 år sedan)
» Barn förlöst vecka 38+0 (inkommen för 13 år sedan)
» Barn förlöst vecka 105132+5 (inkommen för 13 år sedan)
» Barn förlöst vecka 39+6 (inkommen för 13 år sedan)
» Barn förlöst vecka 105112+1 (inkommen för 13 år sedan)
» Barn förlöst vecka 42+2 (inkommen för 13 år sedan)
» Barn förlöst vecka 39+5 (inkommen för 13 år sedan)
» Barn förlöst vecka 41+3 (inkommen för 13 år sedan)
» Barn förlöst vecka 38+1 (inkommen för 13 år sedan)
» Barn förlöst vecka 42+4 (inkommen för 13 år sedan)
» Barn förlöst vecka 105118+5 (inkommen för 13 år sedan)
» Barn förlöst vecka 105020+1 (inkommen för 13 år sedan)
» Barn förlöst vecka 39+0 (inkommen för 13 år sedan)
» Barn förlöst vecka 105059+6 (inkommen för 13 år sedan)
» Barn förlöst vecka 38+6 (inkommen för 13 år sedan)
» Barn förlöst vecka 39+3 (inkommen för 13 år sedan)
» Barn förlöst vecka 38+5 (inkommen för 13 år sedan)
» Barn förlöst vecka 37+0 (inkommen för 13 år sedan)
» Barn förlöst vecka 105138+1 (inkommen för 13 år sedan)
» Barn förlöst vecka 38+4 (inkommen för 13 år sedan)
» Barn förlöst vecka 105006+1 (inkommen för 13 år sedan)
» Barn förlöst vecka 38+1 (inkommen för 13 år sedan)
» Barn förlöst vecka 40+2 (inkommen för 13 år sedan)
» Barn förlöst vecka 105066+5 (inkommen för 13 år sedan)
» Barn förlöst vecka 105102+6 (inkommen för 13 år sedan)
» Barn förlöst vecka 105096+5 (inkommen för 13 år sedan)
» Barn förlöst vecka 40+0 (inkommen för 13 år sedan)
» Barn förlöst vecka 105035+2 (inkommen för 13 år sedan)
» Barn förlöst vecka 38+3 (inkommen för 13 år sedan)
» Barn förlöst vecka 105161+6 (inkommen för 13 år sedan)
» Barn förlöst vecka 38+2 (inkommen för 13 år sedan)
» Barn förlöst vecka 37+3 (inkommen för 13 år sedan)
» Barn förlöst vecka 105032+1 (inkommen för 13 år sedan)
» Barn förlöst vecka 38+6 (inkommen för 13 år sedan)
» Barn förlöst vecka 39+4 (inkommen för 13 år sedan)
» Barn förlöst vecka 105019+0 (inkommen för 13 år sedan)
» Barn förlöst vecka 105104+3 (inkommen för 13 år sedan)
» Barn förlöst vecka 42+6 (inkommen för 13 år sedan)
» Barn förlöst vecka 38+2 (inkommen för 13 år sedan)
» Barn förlöst vecka 39+5 (inkommen för 13 år sedan)
» Barn förlöst vecka 39+2 (inkommen för 13 år sedan)
» Barn förlöst vecka 37+5 (inkommen för 13 år sedan)
» Barn förlöst vecka 40+4 (inkommen för 13 år sedan)
» Barn förlöst vecka 105001+1 (inkommen för 13 år sedan)
» Barn förlöst vecka 40+0 (inkommen för 13 år sedan)
» Barn förlöst vecka 105213+3 (inkommen för 13 år sedan)
» Barn förlöst vecka 105001+0 (inkommen för 13 år sedan)
» Barn förlöst vecka 42+1 (inkommen för 13 år sedan)
» Barn förlöst vecka 39+2 (inkommen för 13 år sedan)
» Barn förlöst vecka 104955+2 (inkommen för 13 år sedan)
» Barn förlöst vecka 2121+5 (inkommen för 13 år sedan)
» Barn förlöst vecka 105043+1 (inkommen för 13 år sedan)
» Barn förlöst vecka 39+0 (inkommen för 13 år sedan)
» Barn förlöst vecka 104922+1 (inkommen för 13 år sedan)
» Barn förlöst vecka 40+5 (inkommen för 13 år sedan)
» Barn förlöst vecka 104978+0 (inkommen för 13 år sedan)
» Barn förlöst vecka 2129+2 (inkommen för 13 år sedan)
» Barn förlöst vecka 40+5 (inkommen för 13 år sedan)
» Barn förlöst vecka 105157+3 (inkommen för 13 år sedan)
» Barn förlöst vecka 39+6 (inkommen för 13 år sedan)
» Barn förlöst vecka 38+0 (inkommen för 13 år sedan)
» Barn förlöst vecka 105154+5 (inkommen för 13 år sedan)
» Barn förlöst vecka 105130+5 (inkommen för 13 år sedan)
» Barn förlöst vecka 38+2 (inkommen för 13 år sedan)
» Barn förlöst vecka 38+0 (inkommen för 13 år sedan)
» Barn förlöst vecka 38+3 (inkommen för 13 år sedan)
» Barn förlöst vecka 38+5 (inkommen för 13 år sedan)
» Barn förlöst vecka 105099+2 (inkommen för 13 år sedan)
» Barn förlöst vecka 39+4 (inkommen för 13 år sedan)
» Barn förlöst vecka 40+4 (inkommen för 13 år sedan)
» Barn förlöst vecka 39+5 (inkommen för 13 år sedan)
» Barn förlöst vecka 41+6 (inkommen för 13 år sedan)
» Barn förlöst vecka 105138+6 (inkommen för 13 år sedan)
» Barn förlöst vecka 39+6 (inkommen för 13 år sedan)
» Barn förlöst vecka 39+5 (inkommen för 13 år sedan)
» Barn förlöst vecka 39+0 (inkommen för 13 år sedan)
» Barn förlöst vecka 39+0 (inkommen för 13 år sedan)
» Barn förlöst vecka 105085+5 (inkommen för 12 år sedan)
» Barn förlöst vecka 105146+2 (inkommen för 12 år sedan)
» Barn förlöst vecka 104971+2 (inkommen för 12 år sedan)
» Barn förlöst vecka 105013+0 (inkommen för 12 år sedan)
» Barn förlöst vecka 105101+1 (inkommen för 12 år sedan)
» Barn förlöst vecka 104981+2 (inkommen för 12 år sedan)
» Barn förlöst vecka 105009+4 (inkommen för 12 år sedan)
» Barn förlöst vecka 105017+3 (inkommen för 12 år sedan)
» Barn förlöst vecka 104980+4 (inkommen för 12 år sedan)
» Barn förlöst vecka 40+0 (inkommen för 12 år sedan)
» Barn förlöst vecka 104978+1 (inkommen för 12 år sedan)
» Barn förlöst vecka 40+0 (inkommen för 12 år sedan)
» Barn förlöst vecka 40+0 (inkommen för 12 år sedan)
» Barn förlöst vecka 105008+1 (inkommen för 12 år sedan)
» Barn förlöst vecka 105009+2 (inkommen för 12 år sedan)
» Barn förlöst vecka 104993+5 (inkommen för 12 år sedan)
» Barn förlöst vecka 105005+6 (inkommen för 12 år sedan)
» Barn förlöst vecka 105104+6 (inkommen för 12 år sedan)
» Barn förlöst vecka 104981+4 (inkommen för 12 år sedan)
» Barn förlöst vecka 105082+3 (inkommen för 12 år sedan)
» Barn förlöst vecka 105145+0 (inkommen för 12 år sedan)
» Barn förlöst vecka 104992+2 (inkommen för 12 år sedan)
» Barn förlöst vecka 105011+5 (inkommen för 12 år sedan)
» Barn förlöst vecka 104986+4 (inkommen för 12 år sedan)
» Barn förlöst vecka 40+0 (inkommen för 12 år sedan)
» Barn förlöst vecka 40+0 (inkommen för 12 år sedan)
» Barn förlöst vecka 104977+4 (inkommen för 12 år sedan)
» Barn förlöst vecka 40+0 (inkommen för 12 år sedan)
» Barn förlöst vecka 104983+0 (inkommen för 12 år sedan)
» Barn förlöst vecka 105070+2 (inkommen för 12 år sedan)
» Barn förlöst vecka 104905+2 (inkommen för 12 år sedan)
» Barn förlöst vecka 105149+3 (inkommen för 12 år sedan)
» Barn förlöst vecka 104985+0 (inkommen för 12 år sedan)
» Barn förlöst vecka 105220+0 (inkommen för 12 år sedan)
» Barn förlöst vecka 105088+2 (inkommen för 12 år sedan)
» Barn förlöst vecka 105020+0 (inkommen för 12 år sedan)
» Barn förlöst vecka 105001+5 (inkommen för 12 år sedan)
» Barn förlöst vecka 105009+5 (inkommen för 12 år sedan)
» Barn förlöst vecka 40+0 (inkommen för 12 år sedan)
» Barn förlöst vecka 105076+0 (inkommen för 12 år sedan)
» Barn förlöst vecka 104986+1 (inkommen för 12 år sedan)
» Barn förlöst vecka 104983+5 (inkommen för 12 år sedan)
» Barn förlöst vecka 104984+2 (inkommen för 12 år sedan)
» Barn förlöst vecka 105169+4 (inkommen för 12 år sedan)
» Barn förlöst vecka 105004+4 (inkommen för 12 år sedan)
» Barn förlöst vecka 104983+6 (inkommen för 12 år sedan)
» Barn förlöst vecka 105014+2 (inkommen för 12 år sedan)
» Barn förlöst vecka 105002+2 (inkommen för 12 år sedan)
» Barn förlöst vecka 105067+3 (inkommen för 12 år sedan)
» Barn förlöst vecka 40+0 (inkommen för 12 år sedan)
» Barn förlöst vecka 105091+3 (inkommen för 12 år sedan)
» Barn förlöst vecka 40+0 (inkommen för 12 år sedan)
» Barn förlöst vecka 104993+2 (inkommen för 12 år sedan)
» Barn förlöst vecka 40+0 (inkommen för 12 år sedan)
» Barn förlöst vecka 40+0 (inkommen för 12 år sedan)
» Barn förlöst vecka 105001+3 (inkommen för 12 år sedan)
» Barn förlöst vecka 105149+1 (inkommen för 12 år sedan)
» Barn förlöst vecka 40+0 (inkommen för 12 år sedan)
» Barn förlöst vecka 104984+4 (inkommen för 12 år sedan)
» Barn förlöst vecka 105010+1 (inkommen för 12 år sedan)
» Barn förlöst vecka 104983+4 (inkommen för 12 år sedan)
» Barn förlöst vecka 105020+1 (inkommen för 12 år sedan)
» Barn förlöst vecka 105115+5 (inkommen för 12 år sedan)
» Barn förlöst vecka 104943+1 (inkommen för 12 år sedan)
» Barn förlöst vecka 104998+3 (inkommen för 12 år sedan)
» Barn förlöst vecka 40+0 (inkommen för 12 år sedan)
» Barn förlöst vecka 105139+6 (inkommen för 12 år sedan)
» Barn förlöst vecka 40+0 (inkommen för 12 år sedan)
» Barn förlöst vecka 40+0 (inkommen för 12 år sedan)
» Barn förlöst vecka 104986+4 (inkommen för 12 år sedan)
» Barn förlöst vecka 105004+1 (inkommen för 12 år sedan)
» Barn förlöst vecka 104987+1 (inkommen för 12 år sedan)
» Barn förlöst vecka 40+0 (inkommen för 12 år sedan)
» Barn förlöst vecka 40+0 (inkommen för 12 år sedan)
» Barn förlöst vecka 104989+1 (inkommen för 12 år sedan)
» Barn förlöst vecka 105017+3 (inkommen för 12 år sedan)
» Barn förlöst vecka 105016+4 (inkommen för 12 år sedan)
» Barn förlöst vecka 104989+3 (inkommen för 12 år sedan)
» Barn förlöst vecka 104987+6 (inkommen för 12 år sedan)
» Barn förlöst vecka 105013+2 (inkommen för 12 år sedan)
» Barn förlöst vecka 104990+2 (inkommen för 12 år sedan)
» Barn förlöst vecka 105036+1 (inkommen för 12 år sedan)
» Barn förlöst vecka 105001+0 (inkommen för 12 år sedan)
» Barn förlöst vecka 105024+3 (inkommen för 12 år sedan)
» Barn förlöst vecka 40+0 (inkommen för 12 år sedan)
» Barn förlöst vecka 104991+6 (inkommen för 12 år sedan)
» Barn förlöst vecka 105024+2 (inkommen för 12 år sedan)
» Barn förlöst vecka 105117+5 (inkommen för 12 år sedan)
» Barn förlöst vecka 40+0 (inkommen för 12 år sedan)
» Barn förlöst vecka 104988+2 (inkommen för 12 år sedan)
» Barn förlöst vecka 104990+2 (inkommen för 12 år sedan)
» Barn förlöst vecka 105012+2 (inkommen för 12 år sedan)
» Barn förlöst vecka 105005+4 (inkommen för 12 år sedan)
» Barn förlöst vecka 104989+6 (inkommen för 12 år sedan)
» Barn förlöst vecka 105007+5 (inkommen för 12 år sedan)
» Barn förlöst vecka 105011+3 (inkommen för 12 år sedan)
» Barn förlöst vecka 105017+4 (inkommen för 12 år sedan)
» Barn förlöst vecka 105037+0 (inkommen för 12 år sedan)
» Barn förlöst vecka 38+1 (inkommen för 12 år sedan)
» Barn förlöst vecka 104992+5 (inkommen för 12 år sedan)
» Barn förlöst vecka 104939+1 (inkommen för 12 år sedan)
» Barn förlöst vecka 40+0 (inkommen för 12 år sedan)
» Barn förlöst vecka 40+0 (inkommen för 12 år sedan)
» Barn förlöst vecka 105112+4 (inkommen för 12 år sedan)
» Barn förlöst vecka 105004+1 (inkommen för 12 år sedan)
» Barn förlöst vecka 105136+3 (inkommen för 12 år sedan)
» Barn förlöst vecka 105001+1 (inkommen för 12 år sedan)
» Barn förlöst vecka 105014+2 (inkommen för 12 år sedan)
» Barn förlöst vecka 104937+1 (inkommen för 12 år sedan)
» Barn förlöst vecka 105226+0 (inkommen för 12 år sedan)
» Barn förlöst vecka 104992+4 (inkommen för 12 år sedan)
» Barn förlöst vecka 105206+4 (inkommen för 12 år sedan)
» Barn förlöst vecka 104992+5 (inkommen för 12 år sedan)
» Barn förlöst vecka 105044+5 (inkommen för 12 år sedan)
» Barn förlöst vecka 105008+1 (inkommen för 12 år sedan)
» Barn förlöst vecka 40+0 (inkommen för 12 år sedan)
» Barn förlöst vecka 105002+5 (inkommen för 12 år sedan)
» Barn förlöst vecka 105043+0 (inkommen för 12 år sedan)
» Barn förlöst vecka 105004+1 (inkommen för 12 år sedan)
» Barn förlöst vecka 104993+6 (inkommen för 12 år sedan)
» Barn förlöst vecka 105082+0 (inkommen för 12 år sedan)
» Barn förlöst vecka 104993+1 (inkommen för 12 år sedan)
» Barn förlöst vecka 105314+3 (inkommen för 12 år sedan)
» Barn förlöst vecka 105165+1 (inkommen för 12 år sedan)
» Barn förlöst vecka 105026+2 (inkommen för 12 år sedan)
» Barn förlöst vecka 40+0 (inkommen för 12 år sedan)
» Barn förlöst vecka 40+0 (inkommen för 11 år sedan)
» Barn förlöst vecka 105014+2 (inkommen för 11 år sedan)
» Barn förlöst vecka 40+0 (inkommen för 11 år sedan)
» Barn förlöst vecka 105105+0 (inkommen för 11 år sedan)
» Barn förlöst vecka 105027+4 (inkommen för 11 år sedan)
» Barn förlöst vecka 105017+4 (inkommen för 11 år sedan)
» Barn förlöst vecka 104968+3 (inkommen för 11 år sedan)
» Barn förlöst vecka 104992+4 (inkommen för 11 år sedan)
» Barn förlöst vecka 40+0 (inkommen för 11 år sedan)
» Barn förlöst vecka 105030+0 (inkommen för 11 år sedan)
» Barn förlöst vecka 104941+4 (inkommen för 11 år sedan)
» Barn förlöst vecka 104995+0 (inkommen för 11 år sedan)
» Barn förlöst vecka 40+0 (inkommen för 11 år sedan)
» Barn förlöst vecka 105014+0 (inkommen för 11 år sedan)
» Barn förlöst vecka 105095+1 (inkommen för 11 år sedan)
» Barn förlöst vecka 104926+1 (inkommen för 11 år sedan)
» Barn förlöst vecka 104995+1 (inkommen för 11 år sedan)
» Barn förlöst vecka 105006+3 (inkommen för 11 år sedan)
» Barn förlöst vecka 104962+5 (inkommen för 11 år sedan)
» Barn förlöst vecka 105028+4 (inkommen för 11 år sedan)
» Barn förlöst vecka 105099+4 (inkommen för 11 år sedan)
» Barn förlöst vecka 104996+3 (inkommen för 11 år sedan)
» Barn förlöst vecka 105209+4 (inkommen för 11 år sedan)
» Barn förlöst vecka 105003+0 (inkommen för 11 år sedan)
» Barn förlöst vecka 105028+4 (inkommen för 11 år sedan)
» Barn förlöst vecka 105026+5 (inkommen för 11 år sedan)
» Barn förlöst vecka 105143+3 (inkommen för 11 år sedan)
» Barn förlöst vecka 40+0 (inkommen för 11 år sedan)
» Barn förlöst vecka 104997+2 (inkommen för 11 år sedan)
» Barn förlöst vecka 105022+3 (inkommen för 11 år sedan)
» Barn förlöst vecka 105069+1 (inkommen för 11 år sedan)
» Barn förlöst vecka 105510+1 (inkommen för 11 år sedan)
» Barn förlöst vecka 105005+2 (inkommen för 11 år sedan)
» Barn förlöst vecka 105025+0 (inkommen för 11 år sedan)
» Barn förlöst vecka 105101+4 (inkommen för 11 år sedan)
» Barn förlöst vecka 104891+2 (inkommen för 11 år sedan)
» Barn förlöst vecka 104997+2 (inkommen för 11 år sedan)
» Barn förlöst vecka 105147+2 (inkommen för 11 år sedan)
» Barn förlöst vecka 105000+6 (inkommen för 11 år sedan)
» Barn förlöst vecka 105023+0 (inkommen för 11 år sedan)
» Barn förlöst vecka 105023+0 (inkommen för 11 år sedan)
» Barn förlöst vecka 105086+2 (inkommen för 11 år sedan)
» Barn förlöst vecka 104999+1 (inkommen för 11 år sedan)
» Barn förlöst vecka 40+0 (inkommen för 11 år sedan)
» Barn förlöst vecka 105077+4 (inkommen för 11 år sedan)
» Barn förlöst vecka 105204+5 (inkommen för 11 år sedan)
» Barn förlöst vecka 105000+3 (inkommen för 11 år sedan)
» Barn förlöst vecka 105277+3 (inkommen för 11 år sedan)
» Barn förlöst vecka 105334+1 (inkommen för 11 år sedan)
» Barn förlöst vecka 105061+3 (inkommen för 11 år sedan)
» Barn förlöst vecka 105129+5 (inkommen för 11 år sedan)
» Barn förlöst vecka 40+0 (inkommen för 11 år sedan)
» Barn förlöst vecka 105030+3 (inkommen för 11 år sedan)
» Barn förlöst vecka 39+3 (inkommen för 11 år sedan)
» Barn förlöst vecka 105600+2 (inkommen för 11 år sedan)
» Barn förlöst vecka 40+0 (inkommen för 11 år sedan)
» Barn förlöst vecka 40+0 (inkommen för 11 år sedan)
» Barn förlöst vecka 105373+2 (inkommen för 11 år sedan)
» Barn förlöst vecka 105005+3 (inkommen för 11 år sedan)
» Barn förlöst vecka 105087+4 (inkommen för 11 år sedan)
» Barn förlöst vecka 105129+1 (inkommen för 11 år sedan)
» Barn förlöst vecka 105337+5 (inkommen för 11 år sedan)
» Barn förlöst vecka 104999+1 (inkommen för 11 år sedan)
» Barn förlöst vecka 105153+3 (inkommen för 11 år sedan)
» Barn förlöst vecka 40+0 (inkommen för 11 år sedan)
» Barn förlöst vecka 105001+5 (inkommen för 11 år sedan)
» Barn förlöst vecka 104998+1 (inkommen för 11 år sedan)
» Barn förlöst vecka 105004+6 (inkommen för 11 år sedan)
» Barn förlöst vecka 40+0 (inkommen för 11 år sedan)
» Barn förlöst vecka 105080+3 (inkommen för 11 år sedan)
» Barn förlöst vecka 105003+3 (inkommen för 11 år sedan)
» Barn förlöst vecka 105019+5 (inkommen för 11 år sedan)
» Barn förlöst vecka 105004+2 (inkommen för 11 år sedan)
» Barn förlöst vecka 40+0 (inkommen för 11 år sedan)
» Barn förlöst vecka 40+0 (inkommen för 11 år sedan)
» Barn förlöst vecka 105027+5 (inkommen för 11 år sedan)
» Barn förlöst vecka 40+0 (inkommen för 11 år sedan)
» Barn förlöst vecka 105042+0 (inkommen för 11 år sedan)
» Barn förlöst vecka 105089+3 (inkommen för 11 år sedan)
» Barn förlöst vecka 104987+2 (inkommen för 11 år sedan)
» Barn förlöst vecka 105039+0 (inkommen för 11 år sedan)
» Barn förlöst vecka 105015+3 (inkommen för 11 år sedan)
» Barn förlöst vecka 105356+4 (inkommen för 11 år sedan)
» Barn förlöst vecka 105041+1 (inkommen för 11 år sedan)
» Barn förlöst vecka 105004+6 (inkommen för 11 år sedan)
» Barn förlöst vecka 105022+6 (inkommen för 11 år sedan)
» Barn förlöst vecka 40+0 (inkommen för 11 år sedan)
» Barn förlöst vecka 105033+6 (inkommen för 11 år sedan)
» Barn förlöst vecka 105037+3 (inkommen för 11 år sedan)
» Barn förlöst vecka 105242+6 (inkommen för 11 år sedan)
» Barn förlöst vecka 105027+2 (inkommen för 11 år sedan)
» Barn förlöst vecka 105023+6 (inkommen för 11 år sedan)
» Barn förlöst vecka 105157+0 (inkommen för 11 år sedan)
» Barn förlöst vecka 105006+4 (inkommen för 11 år sedan)
» Barn förlöst vecka 105038+5 (inkommen för 11 år sedan)
» Barn förlöst vecka 105067+3 (inkommen för 11 år sedan)
» Barn förlöst vecka 105037+0 (inkommen för 11 år sedan)
» Barn förlöst vecka 105035+3 (inkommen för 11 år sedan)
» Barn förlöst vecka 105016+4 (inkommen för 11 år sedan)
» Barn förlöst vecka 105022+5 (inkommen för 11 år sedan)
» Barn förlöst vecka 105003+0 (inkommen för 11 år sedan)
» Barn förlöst vecka 105103+1 (inkommen för 11 år sedan)
» Barn förlöst vecka 105024+5 (inkommen för 11 år sedan)
» Barn förlöst vecka 105040+4 (inkommen för 11 år sedan)
» Barn förlöst vecka 105319+6 (inkommen för 11 år sedan)
» Barn förlöst vecka 40+0 (inkommen för 11 år sedan)
» Barn förlöst vecka 105027+3 (inkommen för 11 år sedan)
» Barn förlöst vecka 105099+2 (inkommen för 11 år sedan)
» Barn förlöst vecka 105025+6 (inkommen för 11 år sedan)
» Barn förlöst vecka 105172+3 (inkommen för 11 år sedan)
» Barn förlöst vecka 40+0 (inkommen för 11 år sedan)
» Barn förlöst vecka 105026+6 (inkommen för 11 år sedan)
» Barn förlöst vecka 105036+2 (inkommen för 11 år sedan)
» Barn förlöst vecka 105113+3 (inkommen för 11 år sedan)
» Barn förlöst vecka 105011+5 (inkommen för 11 år sedan)
» Barn förlöst vecka 105028+2 (inkommen för 11 år sedan)
» Barn förlöst vecka 105099+0 (inkommen för 11 år sedan)
» Barn förlöst vecka 105008+6 (inkommen för 11 år sedan)
» Barn förlöst vecka 105018+2 (inkommen för 11 år sedan)
» Barn förlöst vecka 104935+5 (inkommen för 11 år sedan)
» Barn förlöst vecka 40+0 (inkommen för 11 år sedan)
» Barn förlöst vecka 105047+2 (inkommen för 11 år sedan)
» Barn förlöst vecka 105009+3 (inkommen för 11 år sedan)
» Barn förlöst vecka 40+0 (inkommen för 11 år sedan)
» Barn förlöst vecka 105221+5 (inkommen för 11 år sedan)
» Barn förlöst vecka 105004+5 (inkommen för 11 år sedan)
» Barn förlöst vecka 105171+0 (inkommen för 11 år sedan)
» Barn förlöst vecka 105005+4 (inkommen för 11 år sedan)
» Barn förlöst vecka 40+0 (inkommen för 11 år sedan)
» Barn förlöst vecka 105132+6 (inkommen för 11 år sedan)
» Barn förlöst vecka 105032+4 (inkommen för 11 år sedan)
» Barn förlöst vecka 105136+4 (inkommen för 11 år sedan)
» Barn förlöst vecka 105013+1 (inkommen för 11 år sedan)
» Barn förlöst vecka 40+0 (inkommen för 11 år sedan)
» Barn förlöst vecka 105011+5 (inkommen för 11 år sedan)
» Barn förlöst vecka 105016+2 (inkommen för 11 år sedan)
» Barn förlöst vecka 105031+2 (inkommen för 11 år sedan)
» Barn förlöst vecka 105004+2 (inkommen för 11 år sedan)
» Barn förlöst vecka 105027+6 (inkommen för 11 år sedan)
» Barn förlöst vecka 105024+6 (inkommen för 11 år sedan)
» Barn förlöst vecka 105012+2 (inkommen för 11 år sedan)
» Barn förlöst vecka 105041+3 (inkommen för 11 år sedan)
» Barn förlöst vecka 105038+3 (inkommen för 11 år sedan)
» Barn förlöst vecka 105130+0 (inkommen för 11 år sedan)
» Barn förlöst vecka 105019+6 (inkommen för 11 år sedan)
» Barn förlöst vecka 104999+5 (inkommen för 11 år sedan)
» Barn förlöst vecka 105012+6 (inkommen för 11 år sedan)
» Barn förlöst vecka 105159+2 (inkommen för 11 år sedan)
» Barn förlöst vecka 105012+6 (inkommen för 11 år sedan)
» Barn förlöst vecka 105012+6 (inkommen för 11 år sedan)
» Barn förlöst vecka 105051+5 (inkommen för 11 år sedan)
» Barn förlöst vecka 104958+4 (inkommen för 11 år sedan)
» Barn förlöst vecka 105009+1 (inkommen för 11 år sedan)
» Barn förlöst vecka 105048+0 (inkommen för 11 år sedan)
» Barn förlöst vecka 105031+4 (inkommen för 11 år sedan)
» Barn förlöst vecka 104909+2 (inkommen för 11 år sedan)
» Barn förlöst vecka 105028+2 (inkommen för 11 år sedan)
» Barn förlöst vecka 105116+4 (inkommen för 11 år sedan)
» Barn förlöst vecka 105211+1 (inkommen för 11 år sedan)
» Barn förlöst vecka 105048+0 (inkommen för 11 år sedan)
» Barn förlöst vecka 105114+2 (inkommen för 11 år sedan)
» Barn förlöst vecka 40+0 (inkommen för 11 år sedan)
» Barn förlöst vecka 40+0 (inkommen för 11 år sedan)
» Barn förlöst vecka 39+0 (inkommen för 11 år sedan)
» Barn förlöst vecka 105017+6 (inkommen för 11 år sedan)
» Barn förlöst vecka 105095+5 (inkommen för 11 år sedan)
» Barn förlöst vecka 105043+1 (inkommen för 11 år sedan)
» Barn förlöst vecka 105051+1 (inkommen för 11 år sedan)
» Barn förlöst vecka 105016+0 (inkommen för 11 år sedan)
» Barn förlöst vecka 105015+2 (inkommen för 11 år sedan)
» Barn förlöst vecka 40+0 (inkommen för 11 år sedan)
» Barn förlöst vecka 104941+6 (inkommen för 11 år sedan)
» Barn förlöst vecka 105078+0 (inkommen för 11 år sedan)
» Barn förlöst vecka 105119+0 (inkommen för 11 år sedan)
» Barn förlöst vecka 105196+2 (inkommen för 11 år sedan)
» Barn förlöst vecka 105304+0 (inkommen för 11 år sedan)
» Barn förlöst vecka 105027+4 (inkommen för 11 år sedan)
» Barn förlöst vecka 105053+3 (inkommen för 11 år sedan)
» Barn förlöst vecka 104947+4 (inkommen för 11 år sedan)
» Barn förlöst vecka 105016+1 (inkommen för 11 år sedan)
» Barn förlöst vecka 105018+2 (inkommen för 11 år sedan)
» Barn förlöst vecka 105104+0 (inkommen för 11 år sedan)
» Barn förlöst vecka 105029+5 (inkommen för 11 år sedan)
» Barn förlöst vecka 105109+5 (inkommen för 11 år sedan)
» Barn förlöst vecka 105044+1 (inkommen för 11 år sedan)
» Barn förlöst vecka 105030+0 (inkommen för 11 år sedan)
» Barn förlöst vecka 105037+5 (inkommen för 11 år sedan)
» Barn förlöst vecka 40+0 (inkommen för 11 år sedan)
» Barn förlöst vecka 105019+5 (inkommen för 11 år sedan)
» Barn förlöst vecka 105027+6 (inkommen för 11 år sedan)
» Barn förlöst vecka 105050+4 (inkommen för 11 år sedan)
» Barn förlöst vecka 105041+5 (inkommen för 11 år sedan)
» Barn förlöst vecka 105048+5 (inkommen för 11 år sedan)
» Barn förlöst vecka 105021+1 (inkommen för 11 år sedan)
» Barn förlöst vecka 105021+6 (inkommen för 11 år sedan)
» Barn förlöst vecka 105117+3 (inkommen för 11 år sedan)
» Barn förlöst vecka 105037+0 (inkommen för 11 år sedan)
» Barn förlöst vecka 105046+1 (inkommen för 11 år sedan)
» Barn förlöst vecka 40+0 (inkommen för 11 år sedan)
» Barn förlöst vecka 105056+1 (inkommen för 11 år sedan)
» Barn förlöst vecka 105161+2 (inkommen för 11 år sedan)
» Barn förlöst vecka 105051+6 (inkommen för 11 år sedan)
» Barn förlöst vecka 104970+0 (inkommen för 11 år sedan)
» Barn förlöst vecka 40+0 (inkommen för 11 år sedan)
» Barn förlöst vecka 105028+0 (inkommen för 11 år sedan)
» Barn förlöst vecka 105058+6 (inkommen för 11 år sedan)
» Barn förlöst vecka 105021+3 (inkommen för 11 år sedan)
» Barn förlöst vecka 105035+1 (inkommen för 11 år sedan)
» Barn förlöst vecka 105045+0 (inkommen för 11 år sedan)
» Barn förlöst vecka 40+0 (inkommen för 11 år sedan)
» Barn förlöst vecka 105122+3 (inkommen för 11 år sedan)
» Barn förlöst vecka 40+0 (inkommen för 11 år sedan)
» Barn förlöst vecka 105024+1 (inkommen för 11 år sedan)
» Barn förlöst vecka 105060+4 (inkommen för 11 år sedan)
» Barn förlöst vecka 105106+2 (inkommen för 11 år sedan)
» Barn förlöst vecka 40+0 (inkommen för 11 år sedan)
» Barn förlöst vecka 105126+2 (inkommen för 11 år sedan)
» Barn förlöst vecka 105227+4 (inkommen för 11 år sedan)
» Barn förlöst vecka 105024+4 (inkommen för 11 år sedan)
» Barn förlöst vecka 105191+1 (inkommen för 11 år sedan)
» Barn förlöst vecka 105052+5 (inkommen för 11 år sedan)
» Barn förlöst vecka 105050+6 (inkommen för 11 år sedan)
» Barn förlöst vecka 105034+2 (inkommen för 11 år sedan)
» Barn förlöst vecka 105135+4 (inkommen för 11 år sedan)
» Barn förlöst vecka 105050+4 (inkommen för 11 år sedan)
» Barn förlöst vecka 105062+0 (inkommen för 11 år sedan)
» Barn förlöst vecka 105183+1 (inkommen för 11 år sedan)
» Barn förlöst vecka 105252+5 (inkommen för 11 år sedan)
» Barn förlöst vecka 105026+5 (inkommen för 11 år sedan)
» Barn förlöst vecka 105026+2 (inkommen för 11 år sedan)
» Barn förlöst vecka 105184+0 (inkommen för 11 år sedan)
» Barn förlöst vecka 105054+5 (inkommen för 11 år sedan)
» Barn förlöst vecka 105158+4 (inkommen för 11 år sedan)
» Barn förlöst vecka 105011+3 (inkommen för 11 år sedan)
» Barn förlöst vecka 105111+6 (inkommen för 11 år sedan)
» Barn förlöst vecka 40+0 (inkommen för 11 år sedan)
» Barn förlöst vecka 105120+3 (inkommen för 11 år sedan)
» Barn förlöst vecka 105029+4 (inkommen för 11 år sedan)
» Barn förlöst vecka 105207+6 (inkommen för 11 år sedan)
» Barn förlöst vecka 105366+0 (inkommen för 11 år sedan)
» Barn förlöst vecka 104977+2 (inkommen för 11 år sedan)
» Barn förlöst vecka 105065+3 (inkommen för 11 år sedan)
» Barn förlöst vecka 40+0 (inkommen för 11 år sedan)
» Barn förlöst vecka 105052+3 (inkommen för 11 år sedan)
» Barn förlöst vecka 40+0 (inkommen för 11 år sedan)
» Barn förlöst vecka 105137+1 (inkommen för 11 år sedan)
» Barn förlöst vecka 105061+1 (inkommen för 11 år sedan)
» Barn förlöst vecka 105046+4 (inkommen för 11 år sedan)
» Barn förlöst vecka 105063+2 (inkommen för 11 år sedan)
» Barn förlöst vecka 104981+0 (inkommen för 11 år sedan)
» Barn förlöst vecka 105045+2 (inkommen för 11 år sedan)
» Barn förlöst vecka 105132+4 (inkommen för 11 år sedan)
» Barn förlöst vecka 105059+6 (inkommen för 11 år sedan)
» Barn förlöst vecka 104953+3 (inkommen för 11 år sedan)
» Barn förlöst vecka 105059+1 (inkommen för 11 år sedan)
» Barn förlöst vecka 105169+6 (inkommen för 11 år sedan)
» Barn förlöst vecka 105319+6 (inkommen för 11 år sedan)
» Barn förlöst vecka 105055+1 (inkommen för 11 år sedan)
» Barn förlöst vecka 105390+2 (inkommen för 11 år sedan)
» Barn förlöst vecka 105001+3 (inkommen för 11 år sedan)
» Barn förlöst vecka 105062+6 (inkommen för 11 år sedan)
» Barn förlöst vecka 105056+4 (inkommen för 11 år sedan)
» Barn förlöst vecka 40+0 (inkommen för 11 år sedan)
» Barn förlöst vecka 105052+5 (inkommen för 11 år sedan)
» Barn förlöst vecka 105064+2 (inkommen för 11 år sedan)
» Barn förlöst vecka 105032+4 (inkommen för 11 år sedan)
» Barn förlöst vecka 40+0 (inkommen för 11 år sedan)
» Barn förlöst vecka 105051+2 (inkommen för 11 år sedan)
» Barn förlöst vecka 105068+5 (inkommen för 11 år sedan)
» Barn förlöst vecka 105122+4 (inkommen för 11 år sedan)
» Barn förlöst vecka 105068+6 (inkommen för 11 år sedan)
» Barn förlöst vecka 105061+6 (inkommen för 11 år sedan)
» Barn förlöst vecka 105139+0 (inkommen för 11 år sedan)
» Barn förlöst vecka 105023+6 (inkommen för 11 år sedan)
» Barn förlöst vecka 105068+3 (inkommen för 11 år sedan)
» Barn förlöst vecka 40+0 (inkommen för 11 år sedan)
» Barn förlöst vecka 105034+2 (inkommen för 11 år sedan)
» Barn förlöst vecka 105053+4 (inkommen för 11 år sedan)
» Barn förlöst vecka 105060+6 (inkommen för 11 år sedan)
» Barn förlöst vecka 105073+5 (inkommen för 11 år sedan)
» Barn förlöst vecka 105039+1 (inkommen för 11 år sedan)
» Barn förlöst vecka 105208+6 (inkommen för 11 år sedan)
» Barn förlöst vecka 105085+6 (inkommen för 11 år sedan)
» Barn förlöst vecka 40+0 (inkommen för 11 år sedan)
» Barn förlöst vecka 104954+1 (inkommen för 11 år sedan)
» Barn förlöst vecka 105050+2 (inkommen för 11 år sedan)
» Barn förlöst vecka 40+0 (inkommen för 11 år sedan)
» Barn förlöst vecka 105037+1 (inkommen för 11 år sedan)
» Barn förlöst vecka 105065+4 (inkommen för 11 år sedan)
» Barn förlöst vecka 104954+1 (inkommen för 11 år sedan)
» Barn förlöst vecka 105074+6 (inkommen för 11 år sedan)
» Barn förlöst vecka 105296+0 (inkommen för 11 år sedan)
» Barn förlöst vecka 104938+6 (inkommen för 11 år sedan)
» Barn förlöst vecka 40+0 (inkommen för 11 år sedan)
» Barn förlöst vecka 105186+1 (inkommen för 11 år sedan)
» Barn förlöst vecka 40+0 (inkommen för 11 år sedan)
» Barn förlöst vecka 105172+5 (inkommen för 11 år sedan)
» Barn förlöst vecka 105042+4 (inkommen för 11 år sedan)
» Barn förlöst vecka 105271+1 (inkommen för 11 år sedan)
» Barn förlöst vecka 105170+0 (inkommen för 11 år sedan)
» Barn förlöst vecka 40+0 (inkommen för 11 år sedan)
» Barn förlöst vecka 105038+2 (inkommen för 11 år sedan)
» Barn förlöst vecka 105075+4 (inkommen för 11 år sedan)
» Barn förlöst vecka 104958+4 (inkommen för 11 år sedan)
» Barn förlöst vecka 105067+0 (inkommen för 11 år sedan)
» Barn förlöst vecka 105146+5 (inkommen för 11 år sedan)
» Barn förlöst vecka 104944+0 (inkommen för 11 år sedan)
» Barn förlöst vecka 105065+1 (inkommen för 11 år sedan)
» Barn förlöst vecka 105068+6 (inkommen för 11 år sedan)
» Barn förlöst vecka 105035+4 (inkommen för 11 år sedan)
» Barn förlöst vecka 104969+4 (inkommen för 11 år sedan)
» Barn förlöst vecka 105068+1 (inkommen för 11 år sedan)
» Barn förlöst vecka 40+0 (inkommen för 11 år sedan)
» Barn förlöst vecka 105041+2 (inkommen för 11 år sedan)
» Barn förlöst vecka 40+0 (inkommen för 11 år sedan)
» Barn förlöst vecka 40+0 (inkommen för 11 år sedan)
» Barn förlöst vecka 40+0 (inkommen för 11 år sedan)
» Barn förlöst vecka 105064+0 (inkommen för 11 år sedan)
» Barn förlöst vecka 105060+5 (inkommen för 11 år sedan)
» Barn förlöst vecka 105237+6 (inkommen för 11 år sedan)
» Barn förlöst vecka 105217+2 (inkommen för 11 år sedan)
» Barn förlöst vecka 105050+2 (inkommen för 11 år sedan)
» Barn förlöst vecka 105050+2 (inkommen för 11 år sedan)
» Barn förlöst vecka 105049+2 (inkommen för 11 år sedan)
» Barn förlöst vecka 105137+3 (inkommen för 11 år sedan)
» Barn förlöst vecka 105226+1 (inkommen för 11 år sedan)
» Barn förlöst vecka 40+0 (inkommen för 10 år sedan)
» Barn förlöst vecka 105046+6 (inkommen för 10 år sedan)
» Barn förlöst vecka 105046+5 (inkommen för 10 år sedan)
» Barn förlöst vecka 105046+5 (inkommen för 10 år sedan)
» Barn förlöst vecka 105066+4 (inkommen för 10 år sedan)
» Barn förlöst vecka 105068+4 (inkommen för 10 år sedan)
» Barn förlöst vecka 105251+0 (inkommen för 10 år sedan)
» Barn förlöst vecka 105109+1 (inkommen för 10 år sedan)
» Barn förlöst vecka 105052+5 (inkommen för 10 år sedan)
» Barn förlöst vecka 105133+2 (inkommen för 10 år sedan)
» Barn förlöst vecka 105047+2 (inkommen för 10 år sedan)
» Barn förlöst vecka 40+0 (inkommen för 10 år sedan)
» Barn förlöst vecka 105145+6 (inkommen för 10 år sedan)
» Barn förlöst vecka 40+0 (inkommen för 10 år sedan)
» Barn förlöst vecka 105060+0 (inkommen för 10 år sedan)
» Barn förlöst vecka 105011+1 (inkommen för 10 år sedan)
» Barn förlöst vecka 105087+3 (inkommen för 10 år sedan)
» Barn förlöst vecka 40+0 (inkommen för 10 år sedan)
» Barn förlöst vecka 105140+4 (inkommen för 10 år sedan)
» Barn förlöst vecka 104933+4 (inkommen för 10 år sedan)
» Barn förlöst vecka 105043+3 (inkommen för 10 år sedan)
» Barn förlöst vecka 40+0 (inkommen för 10 år sedan)
» Barn förlöst vecka 105166+1 (inkommen för 10 år sedan)
» Barn förlöst vecka 105056+3 (inkommen för 10 år sedan)
» Barn förlöst vecka 105113+6 (inkommen för 10 år sedan)
» Barn förlöst vecka 105060+1 (inkommen för 10 år sedan)
» Barn förlöst vecka 40+0 (inkommen för 10 år sedan)
» Barn förlöst vecka 105051+6 (inkommen för 10 år sedan)
» Barn förlöst vecka 105048+0 (inkommen för 10 år sedan)
» Barn förlöst vecka 40+0 (inkommen för 10 år sedan)
» Barn förlöst vecka 105073+6 (inkommen för 10 år sedan)
» Barn förlöst vecka 105061+2 (inkommen för 10 år sedan)
» Barn förlöst vecka 105243+1 (inkommen för 10 år sedan)
» Barn förlöst vecka 105052+6 (inkommen för 10 år sedan)
» Barn förlöst vecka 105089+3 (inkommen för 10 år sedan)
» Barn förlöst vecka 40+0 (inkommen för 10 år sedan)
» Barn förlöst vecka 40+0 (inkommen för 10 år sedan)
» Barn förlöst vecka 105051+6 (inkommen för 10 år sedan)
» Barn förlöst vecka 105071+4 (inkommen för 10 år sedan)
» Barn förlöst vecka 105065+6 (inkommen för 10 år sedan)
» Barn förlöst vecka 105076+1 (inkommen för 10 år sedan)
» Barn förlöst vecka 105193+5 (inkommen för 10 år sedan)
» Barn förlöst vecka 105152+1 (inkommen för 10 år sedan)
» Barn förlöst vecka 105378+4 (inkommen för 10 år sedan)
» Barn förlöst vecka 105093+1 (inkommen för 10 år sedan)
» Barn förlöst vecka 40+0 (inkommen för 10 år sedan)
» Barn förlöst vecka 40+0 (inkommen för 10 år sedan)
» Barn förlöst vecka 104977+0 (inkommen för 10 år sedan)
» Barn förlöst vecka 105151+1 (inkommen för 10 år sedan)
» Barn förlöst vecka 105056+0 (inkommen för 10 år sedan)
» Barn förlöst vecka 105080+6 (inkommen för 10 år sedan)
» Barn förlöst vecka 105057+0 (inkommen för 10 år sedan)
» Barn förlöst vecka 105081+3 (inkommen för 10 år sedan)
» Barn förlöst vecka 105309+5 (inkommen för 10 år sedan)
» Barn förlöst vecka 105212+2 (inkommen för 10 år sedan)
» Barn förlöst vecka 105060+1 (inkommen för 10 år sedan)
» Barn förlöst vecka 104953+0 (inkommen för 10 år sedan)
» Barn förlöst vecka 40+0 (inkommen för 10 år sedan)
» Barn förlöst vecka 105056+6 (inkommen för 10 år sedan)
» Barn förlöst vecka 105079+3 (inkommen för 10 år sedan)
» Barn förlöst vecka 40+0 (inkommen för 10 år sedan)
» Barn förlöst vecka 104974+0 (inkommen för 10 år sedan)
» Barn förlöst vecka 104949+5 (inkommen för 10 år sedan)
» Barn förlöst vecka 104940+4 (inkommen för 10 år sedan)
» Barn förlöst vecka 105058+4 (inkommen för 10 år sedan)
» Barn förlöst vecka 105084+1 (inkommen för 10 år sedan)
» Barn förlöst vecka 105205+0 (inkommen för 10 år sedan)
» Barn förlöst vecka 105077+2 (inkommen för 10 år sedan)
» Barn förlöst vecka 105044+4 (inkommen för 10 år sedan)
» Barn förlöst vecka 105091+0 (inkommen för 10 år sedan)
» Barn förlöst vecka 105093+1 (inkommen för 10 år sedan)
» Barn förlöst vecka 40+0 (inkommen för 10 år sedan)
» Barn förlöst vecka 40+0 (inkommen för 10 år sedan)
» Barn förlöst vecka 105061+6 (inkommen för 10 år sedan)
» Barn förlöst vecka 105070+4 (inkommen för 10 år sedan)
» Barn förlöst vecka 40+0 (inkommen för 10 år sedan)
» Barn förlöst vecka 105063+5 (inkommen för 10 år sedan)
» Barn förlöst vecka 105065+5 (inkommen för 10 år sedan)
» Barn förlöst vecka 105199+5 (inkommen för 10 år sedan)
» Barn förlöst vecka 105094+0 (inkommen för 10 år sedan)
» Barn förlöst vecka 105065+0 (inkommen för 10 år sedan)
» Barn förlöst vecka 105081+2 (inkommen för 10 år sedan)
» Barn förlöst vecka 105199+3 (inkommen för 10 år sedan)
» Barn förlöst vecka 105261+3 (inkommen för 10 år sedan)
» Barn förlöst vecka 105101+5 (inkommen för 10 år sedan)
» Barn förlöst vecka 105057+2 (inkommen för 10 år sedan)
» Barn förlöst vecka 105135+2 (inkommen för 10 år sedan)
» Barn förlöst vecka 105061+0 (inkommen för 10 år sedan)
» Barn förlöst vecka 105138+4 (inkommen för 10 år sedan)
» Barn förlöst vecka 104948+6 (inkommen för 10 år sedan)
» Barn förlöst vecka 40+0 (inkommen för 10 år sedan)
» Barn förlöst vecka 40+0 (inkommen för 10 år sedan)
» Barn förlöst vecka 105067+1 (inkommen för 10 år sedan)
» Barn förlöst vecka 40+0 (inkommen för 10 år sedan)
» Barn förlöst vecka 105092+0 (inkommen för 10 år sedan)
» Barn förlöst vecka 105067+2 (inkommen för 10 år sedan)
» Barn förlöst vecka 105069+0 (inkommen för 10 år sedan)
» Barn förlöst vecka 105069+3 (inkommen för 10 år sedan)
» Barn förlöst vecka 105071+5 (inkommen för 10 år sedan)
» Barn förlöst vecka 105069+3 (inkommen för 10 år sedan)
» Barn förlöst vecka 105067+2 (inkommen för 10 år sedan)
» Barn förlöst vecka 104981+4 (inkommen för 10 år sedan)
» Barn förlöst vecka 105164+1 (inkommen för 10 år sedan)
» Barn förlöst vecka 105182+2 (inkommen för 10 år sedan)
» Barn förlöst vecka 105070+3 (inkommen för 10 år sedan)
» Barn förlöst vecka 105167+6 (inkommen för 10 år sedan)
» Barn förlöst vecka 105077+2 (inkommen för 10 år sedan)
» Barn förlöst vecka 105202+6 (inkommen för 10 år sedan)
» Barn förlöst vecka 40+0 (inkommen för 10 år sedan)
» Barn förlöst vecka 105102+4 (inkommen för 10 år sedan)
» Barn förlöst vecka 40+0 (inkommen för 10 år sedan)
» Barn förlöst vecka 105100+4 (inkommen för 10 år sedan)
» Barn förlöst vecka 105078+0 (inkommen för 10 år sedan)
» Barn förlöst vecka 40+0 (inkommen för 10 år sedan)
» Barn förlöst vecka 40+0 (inkommen för 10 år sedan)
» Barn förlöst vecka 105102+0 (inkommen för 10 år sedan)
» Barn förlöst vecka 105100+5 (inkommen för 10 år sedan)
» Barn förlöst vecka 105103+3 (inkommen för 10 år sedan)
» Barn förlöst vecka 40+0 (inkommen för 10 år sedan)
» Barn förlöst vecka 105081+1 (inkommen för 10 år sedan)
» Barn förlöst vecka 105130+5 (inkommen för 10 år sedan)
» Barn förlöst vecka 105203+4 (inkommen för 10 år sedan)
» Barn förlöst vecka 105078+1 (inkommen för 10 år sedan)
» Barn förlöst vecka 105023+1 (inkommen för 10 år sedan)
» Barn förlöst vecka 105206+6 (inkommen för 10 år sedan)
» Barn förlöst vecka 105080+2 (inkommen för 10 år sedan)
» Barn förlöst vecka 40+0 (inkommen för 10 år sedan)
» Barn förlöst vecka 105040+5 (inkommen för 10 år sedan)
» Barn förlöst vecka 105238+1 (inkommen för 10 år sedan)
» Barn förlöst vecka 105078+4 (inkommen för 10 år sedan)
» Barn förlöst vecka 104961+4 (inkommen för 10 år sedan)
» Barn förlöst vecka 105084+0 (inkommen för 10 år sedan)
» Barn förlöst vecka 105105+5 (inkommen för 10 år sedan)
» Barn förlöst vecka 105386+0 (inkommen för 10 år sedan)
» Barn förlöst vecka 105548+2 (inkommen för 10 år sedan)
» Barn förlöst vecka 105086+3 (inkommen för 10 år sedan)
» Barn förlöst vecka 105087+0 (inkommen för 10 år sedan)
» Barn förlöst vecka 105202+4 (inkommen för 10 år sedan)
» Barn förlöst vecka 105090+5 (inkommen för 10 år sedan)
» Barn förlöst vecka 105090+1 (inkommen för 10 år sedan)
» Barn förlöst vecka 105120+3 (inkommen för 10 år sedan)
» Barn förlöst vecka 105092+0 (inkommen för 10 år sedan)
» Barn förlöst vecka 105170+5 (inkommen för 10 år sedan)
» Barn förlöst vecka 105093+3 (inkommen för 10 år sedan)
» Barn förlöst vecka 40+0 (inkommen för 10 år sedan)
» Barn förlöst vecka 40+0 (inkommen för 10 år sedan)
» Barn förlöst vecka 105482+5 (inkommen för 10 år sedan)
» Barn förlöst vecka 105055+6 (inkommen för 10 år sedan)
» Barn förlöst vecka 104958+0 (inkommen för 10 år sedan)
» Barn förlöst vecka 104929+5 (inkommen för 10 år sedan)
» Barn förlöst vecka 105098+4 (inkommen för 10 år sedan)
» Barn förlöst vecka 105094+4 (inkommen för 10 år sedan)
» Barn förlöst vecka 40+0 (inkommen för 10 år sedan)
» Barn förlöst vecka 105056+5 (inkommen för 10 år sedan)
» Barn förlöst vecka 105098+0 (inkommen för 10 år sedan)
» Barn förlöst vecka 105098+5 (inkommen för 9 år sedan)
» Barn förlöst vecka 105286+4 (inkommen för 9 år sedan)
» Barn förlöst vecka 105205+1 (inkommen för 9 år sedan)
» Barn förlöst vecka 105099+2 (inkommen för 9 år sedan)
» Barn förlöst vecka 105097+3 (inkommen för 9 år sedan)
» Barn förlöst vecka 105099+0 (inkommen för 9 år sedan)
» Barn förlöst vecka 105100+4 (inkommen för 9 år sedan)
» Barn förlöst vecka 105104+6 (inkommen för 9 år sedan)
» Barn förlöst vecka 105101+3 (inkommen för 9 år sedan)
» Barn förlöst vecka 105392+1 (inkommen för 9 år sedan)
» Barn förlöst vecka 105133+5 (inkommen för 9 år sedan)
» Barn förlöst vecka 105036+4 (inkommen för 9 år sedan)
» Barn förlöst vecka 42+1 (inkommen för 9 år sedan)
» Barn förlöst vecka 105140+4 (inkommen för 9 år sedan)
» Barn förlöst vecka 40+0 (inkommen för 9 år sedan)
» Barn förlöst vecka 105014+0 (inkommen för 9 år sedan)
» Barn förlöst vecka 105132+3 (inkommen för 9 år sedan)
» Barn förlöst vecka 105125+5 (inkommen för 9 år sedan)
» Barn förlöst vecka 105135+0 (inkommen för 9 år sedan)
» Barn förlöst vecka 105105+1 (inkommen för 9 år sedan)
» Barn förlöst vecka 105105+5 (inkommen för 9 år sedan)
» Barn förlöst vecka 40+0 (inkommen för 9 år sedan)
» Barn förlöst vecka 105193+3 (inkommen för 9 år sedan)
» Barn förlöst vecka 105204+4 (inkommen för 9 år sedan)
» Barn förlöst vecka 105115+0 (inkommen för 9 år sedan)
» Barn förlöst vecka 105245+4 (inkommen för 9 år sedan)
» Barn förlöst vecka 105132+0 (inkommen för 9 år sedan)
» Barn förlöst vecka 40+0 (inkommen för 9 år sedan)
» Barn förlöst vecka 105164+2 (inkommen för 9 år sedan)
» Barn förlöst vecka 105139+2 (inkommen för 9 år sedan)
» Barn förlöst vecka 105123+2 (inkommen för 9 år sedan)
» Barn förlöst vecka 105235+1 (inkommen för 9 år sedan)
» Barn förlöst vecka 105118+6 (inkommen för 9 år sedan)
» Barn förlöst vecka 105045+4 (inkommen för 9 år sedan)
» Barn förlöst vecka 105257+3 (inkommen för 9 år sedan)
» Barn förlöst vecka 104954+6 (inkommen för 9 år sedan)
» Barn förlöst vecka 105123+0 (inkommen för 9 år sedan)
» Barn förlöst vecka 40+0 (inkommen för 9 år sedan)
» Barn förlöst vecka 105149+1 (inkommen för 9 år sedan)
» Barn förlöst vecka 105246+5 (inkommen för 9 år sedan)
» Barn förlöst vecka 105124+4 (inkommen för 9 år sedan)
» Barn förlöst vecka 105126+6 (inkommen för 9 år sedan)
» Barn förlöst vecka 104940+1 (inkommen för 9 år sedan)
» Barn förlöst vecka 105234+3 (inkommen för 9 år sedan)
» Barn förlöst vecka 40+0 (inkommen för 9 år sedan)
» Barn förlöst vecka 40+0 (inkommen för 9 år sedan)
» Barn förlöst vecka 105104+4 (inkommen för 9 år sedan)
» Barn förlöst vecka 105157+4 (inkommen för 9 år sedan)
» Barn förlöst vecka 105249+0 (inkommen för 9 år sedan)
» Barn förlöst vecka 105158+4 (inkommen för 9 år sedan)
» Barn förlöst vecka 105152+3 (inkommen för 9 år sedan)
» Barn förlöst vecka 105135+3 (inkommen för 9 år sedan)
» Barn förlöst vecka 105129+6 (inkommen för 9 år sedan)
» Barn förlöst vecka 105219+1 (inkommen för 9 år sedan)
» Barn förlöst vecka 105152+4 (inkommen för 9 år sedan)
» Barn förlöst vecka 105002+1 (inkommen för 9 år sedan)
» Barn förlöst vecka 105301+1 (inkommen för 9 år sedan)
» Barn förlöst vecka 105170+5 (inkommen för 9 år sedan)
» Barn förlöst vecka 105132+3 (inkommen för 9 år sedan)
» Barn förlöst vecka 105132+5 (inkommen för 9 år sedan)
» Barn förlöst vecka 105134+0 (inkommen för 9 år sedan)
» Barn förlöst vecka 105223+3 (inkommen för 9 år sedan)
» Barn förlöst vecka 40+0 (inkommen för 9 år sedan)
» Barn förlöst vecka 40+0 (inkommen för 9 år sedan)
» Barn förlöst vecka 105145+1 (inkommen för 9 år sedan)
» Barn förlöst vecka 40+0 (inkommen för 9 år sedan)
» Barn förlöst vecka 105081+5 (inkommen för 8 år sedan)
» Barn förlöst vecka 105182+3 (inkommen för 8 år sedan)
» Barn förlöst vecka 105153+6 (inkommen för 8 år sedan)
» Barn förlöst vecka 105019+3 (inkommen för 8 år sedan)
» Barn förlöst vecka 105274+0 (inkommen för 8 år sedan)
» Barn förlöst vecka 105189+6 (inkommen för 8 år sedan)
» Barn förlöst vecka 105307+6 (inkommen för 8 år sedan)
» Barn förlöst vecka 105157+0 (inkommen för 8 år sedan)
» Barn förlöst vecka 40+0 (inkommen för 8 år sedan)
» Barn förlöst vecka 105166+2 (inkommen för 8 år sedan)
» Barn förlöst vecka 40+0 (inkommen för 8 år sedan)
» Barn förlöst vecka 105328+2 (inkommen för 8 år sedan)
» Barn förlöst vecka 105083+4 (inkommen för 8 år sedan)
» Barn förlöst vecka 104934+6 (inkommen för 8 år sedan)
» Barn förlöst vecka 105380+6 (inkommen för 8 år sedan)
» Barn förlöst vecka 105421+5 (inkommen för 8 år sedan)
» Barn förlöst vecka 105201+3 (inkommen för 8 år sedan)
» Barn förlöst vecka 105206+3 (inkommen för 8 år sedan)
» Barn förlöst vecka 105185+2 (inkommen för 8 år sedan)
» Barn förlöst vecka 40+0 (inkommen för 8 år sedan)
» Barn förlöst vecka 105246+5 (inkommen för 7 år sedan)
» Barn förlöst vecka 105143+6 (inkommen för 7 år sedan)
» Barn förlöst vecka 105305+4 (inkommen för 7 år sedan)
» Barn förlöst vecka 104978+3 (inkommen för 7 år sedan)
» Barn förlöst vecka 105241+4 (inkommen för 7 år sedan)
» Barn förlöst vecka 45+0 (inkommen för 6 år sedan)
» Barn förlöst vecka 105313+2 (inkommen för 6 år sedan)
» Barn förlöst vecka 105205+1 (inkommen för 6 år sedan)
» Barn förlöst vecka 105299+2 (inkommen för 6 år sedan)
» Barn förlöst vecka 105085+6 (inkommen för 5 år sedan)
» Barn förlöst vecka 105371+6 (inkommen för 5 år sedan)
» Barn förlöst vecka 104975+6 (inkommen för 5 år sedan)

Barn förlöst vecka 105077+4

Ange din ålder: 24

Ange din längd i cm : 179

Ange din vikt innan graviditeten: 74

Ange din vikt innan förlossningen : 95

Förlossningen skedde den...: 2011-07-17

Jag födde...: vaginalt

Bebisens vikt... (gram): 3620

Bebisens längd... (cm) : 51

Antal barn sedan tidigare: 0

Vilken/vilka smärtlindring(ar) fick du under förlossningen?: Lustgas

Vilken/vilka smärtlindring(ar) fick du under förlossningen?: Epiduralblockad

Vilken/vilka smärtlindring(ar) fick du under förlossningen?: Annat

På vilken förlossningsklinik födde du?: Akademiska sjukhuset

Hur upplevde du mottagandet och den vård som du fick?: Mycket bra

Hur upplevde du din förlossning på en skala från 1-10, där 1 är mycket bra och 10 är mycket dåligt?: 7

Berätta om din förlossning: Natten till Torsdag ( 14/7) började jag känna av små värkar, som blev kraftigare under dagen, men inte allt för farligt. Vi åkte ju in på bio och sådant och sen efter bion fick vi komma till förlossningen på en kontroll när vi ändå var i stan. Men ingenting hade då hänt, så det var bara att åka hem. På fredags morgon hade jag fortfarande inte sovit och värkarna var fler och kraftigare, och jag var jätte trött. Vi fick komma till förlossning för att se om något hade hänt. Men icke! Värkarna gav ingenting, livmodern ”förstod” inte riktigt att det var dags. Så eftersom jag inte fått någon sömn på 24 timmar. Så fick jag en sömndos. Först fick jag Bricanyl i sprut form i låret för att få bort värkarna och sedan en spruta morfin i låret för att lyckas sova. Så vid den här tidpunkten så fick vi vara kvar på förlossningen. Fick sällskap av Robert i den lilla sängen då jag gärna ville känna av honom och ha närheten, men det var bara mysigt. Efter några timmars sömn och värkarna var helt borta och inte kommit tillbaks så fick vi välja om vi ville åka hem eller om vi ville stanna. Valde att åka hem, så vi åkte en snabbis förbi min pappa för att fira min lillasyster som fyllde år den 15:e juli. Väl på väg hem så började värkarna komma i gång och de höll i sig. På lördagen hade jag fortfarande värkar, men de kom mellan 5-6minuters mellan rum, så när jag ringde till förlossningen så trodde de inte att de hade hänt något, men tanke på tidigare skedet. Men om jag ville fick jag komma in för att få starkare tabletter med hem, men det tyckte jag kändes onödigt, ville inte åka till förlossningen ytterligare en gång för att sedan bli hemskickad ännu en gång. Vid 18 tiden så fick jag en värk som gjorde så pass ont att jag började grina, det var nog mer en blandning av att jag var trött och orkade inte mera. Robert tvingade då in mig till förlossningen och tyckte att så kunde jag ju inte ha det, medan jag envist försökte få oss att stanna hemma. Men vi ringde förlossningen och vi fick komma in, men de förberedde oss med att vi nog skulle få åka hem igen, då värkarna inte var särskilt täta. Vi fick göra CTG kurvan för 3:e gången och sedan så undersökte dem. BM sa det när hon kom in igen att värkarna i var särskilt täta, men det märkte jag ju. Men till allas förvåning, jag önskar jag kunde visa BMs ansiktsuttryck när hon undersökte, för först började hon med att tappen var helt utplånad och sedan såg hon jätte chockad ut och sade att jag var öppen 4cm. Så vi blev inskrivnina. Men nu kom den påfrestande delen, jag öppnade mig ingenting mer, så de tog hål på hinnan samt att de satte igång ett värkstimulerande dropp. Men det blev så att jag inte öppnade mig mer med däremot ökade värkarna, och det blev krystvärkar som jag fick. Så då frågade jag om EDA, men den kände jag knappt av när de gav den, var fullt uppe i att försöka få ut en unge som inte var redo att komma ut :P sen var jag öppen bara 4,5cm när krystvärkarna startade. Men när EDA slog till så försvann den mest värken, men ville ändå ta i för kung och fosterland. Så jag låg så där ungefär 5-6 timmar innan det var dags. När jag väl sen var öppen 10cm, hade hon inte sjunkit ner, så jag fick stå på knä och hänga över ryggstödet ett tag för att få henne att sjunka ner. Sen när hon sjunkit ner så tog det bara 3 krystvärkar så var hon ute. Och de värkarna kändes ingenting och det gick jätte fort så var hon ute. 03:04 föddes hon, vägde 3620gram och var 51cm lång och hade väldigt mycket hår på huvudet =). Vi fick vara kvar ett dygn på BB och jag fick en kateter som jag skulle ha i 3 dygn,