Här kan du se inkomna svar på Bli Mammas gravidenkät. Alla svar är anonyma.

Filtrera resultat

» Barn förlöst vecka 38+1 (inkommen för 10 år sedan)
» Barn förlöst vecka 39+6 (inkommen för 10 år sedan)
» Barn förlöst vecka 37+1 (inkommen för 10 år sedan)
» Barn förlöst vecka 39+6 (inkommen för 10 år sedan)
» Barn förlöst vecka 105007+3 (inkommen för 10 år sedan)
» Barn förlöst vecka 40+2 (inkommen för 10 år sedan)
» Barn förlöst vecka 37+6 (inkommen för 10 år sedan)
» Barn förlöst vecka 39+4 (inkommen för 10 år sedan)
» Barn förlöst vecka 105008+1 (inkommen för 10 år sedan)
» Barn förlöst vecka 37+6 (inkommen för 10 år sedan)
» Barn förlöst vecka 38+3 (inkommen för 10 år sedan)
» Barn förlöst vecka 40+3 (inkommen för 10 år sedan)
» Barn förlöst vecka 37+0 (inkommen för 10 år sedan)
» Barn förlöst vecka 39+2 (inkommen för 10 år sedan)
» Barn förlöst vecka 40+2 (inkommen för 10 år sedan)
» Barn förlöst vecka 37+5 (inkommen för 10 år sedan)
» Barn förlöst vecka 39+1 (inkommen för 10 år sedan)
» Barn förlöst vecka 105086+1 (inkommen för 10 år sedan)
» Barn förlöst vecka 42+6 (inkommen för 10 år sedan)
» Barn förlöst vecka 105004+5 (inkommen för 10 år sedan)
» Barn förlöst vecka 41+4 (inkommen för 10 år sedan)
» Barn förlöst vecka 41+1 (inkommen för 10 år sedan)
» Barn förlöst vecka 40+0 (inkommen för 10 år sedan)
» Barn förlöst vecka 105102+3 (inkommen för 10 år sedan)
» Barn förlöst vecka 40+5 (inkommen för 10 år sedan)
» Barn förlöst vecka 40+4 (inkommen för 10 år sedan)
» Barn förlöst vecka 39+3 (inkommen för 10 år sedan)
» Barn förlöst vecka 37+0 (inkommen för 10 år sedan)
» Barn förlöst vecka 37+3 (inkommen för 10 år sedan)
» Barn förlöst vecka 39+1 (inkommen för 10 år sedan)
» Barn förlöst vecka 40+0 (inkommen för 10 år sedan)
» Barn förlöst vecka 105172+1 (inkommen för 10 år sedan)
» Barn förlöst vecka 105068+0 (inkommen för 10 år sedan)
» Barn förlöst vecka 41+2 (inkommen för 10 år sedan)
» Barn förlöst vecka 40+3 (inkommen för 10 år sedan)
» Barn förlöst vecka 42+6 (inkommen för 10 år sedan)
» Barn förlöst vecka 39+5 (inkommen för 10 år sedan)
» Barn förlöst vecka 38+0 (inkommen för 10 år sedan)
» Barn förlöst vecka 105132+5 (inkommen för 10 år sedan)
» Barn förlöst vecka 39+6 (inkommen för 10 år sedan)
» Barn förlöst vecka 105112+1 (inkommen för 10 år sedan)
» Barn förlöst vecka 42+2 (inkommen för 10 år sedan)
» Barn förlöst vecka 39+5 (inkommen för 10 år sedan)
» Barn förlöst vecka 41+3 (inkommen för 10 år sedan)
» Barn förlöst vecka 38+1 (inkommen för 10 år sedan)
» Barn förlöst vecka 42+4 (inkommen för 10 år sedan)
» Barn förlöst vecka 105118+5 (inkommen för 10 år sedan)
» Barn förlöst vecka 39+0 (inkommen för 10 år sedan)
» Barn förlöst vecka 105020+1 (inkommen för 10 år sedan)
» Barn förlöst vecka 38+6 (inkommen för 10 år sedan)
» Barn förlöst vecka 105059+6 (inkommen för 10 år sedan)
» Barn förlöst vecka 39+3 (inkommen för 10 år sedan)
» Barn förlöst vecka 38+5 (inkommen för 10 år sedan)
» Barn förlöst vecka 37+0 (inkommen för 10 år sedan)
» Barn förlöst vecka 105138+1 (inkommen för 10 år sedan)
» Barn förlöst vecka 38+4 (inkommen för 10 år sedan)
» Barn förlöst vecka 105006+1 (inkommen för 10 år sedan)
» Barn förlöst vecka 38+1 (inkommen för 10 år sedan)
» Barn förlöst vecka 40+2 (inkommen för 10 år sedan)
» Barn förlöst vecka 105102+6 (inkommen för 10 år sedan)
» Barn förlöst vecka 105066+5 (inkommen för 10 år sedan)
» Barn förlöst vecka 105096+5 (inkommen för 10 år sedan)
» Barn förlöst vecka 40+0 (inkommen för 10 år sedan)
» Barn förlöst vecka 38+3 (inkommen för 10 år sedan)
» Barn förlöst vecka 105161+6 (inkommen för 10 år sedan)
» Barn förlöst vecka 105035+2 (inkommen för 10 år sedan)
» Barn förlöst vecka 38+2 (inkommen för 10 år sedan)
» Barn förlöst vecka 37+3 (inkommen för 10 år sedan)
» Barn förlöst vecka 105032+1 (inkommen för 10 år sedan)
» Barn förlöst vecka 38+6 (inkommen för 10 år sedan)
» Barn förlöst vecka 39+4 (inkommen för 10 år sedan)
» Barn förlöst vecka 105104+3 (inkommen för 10 år sedan)
» Barn förlöst vecka 105019+0 (inkommen för 10 år sedan)
» Barn förlöst vecka 42+6 (inkommen för 10 år sedan)
» Barn förlöst vecka 38+2 (inkommen för 10 år sedan)
» Barn förlöst vecka 39+5 (inkommen för 10 år sedan)
» Barn förlöst vecka 39+2 (inkommen för 10 år sedan)
» Barn förlöst vecka 37+5 (inkommen för 10 år sedan)
» Barn förlöst vecka 40+4 (inkommen för 10 år sedan)
» Barn förlöst vecka 105001+1 (inkommen för 10 år sedan)
» Barn förlöst vecka 40+0 (inkommen för 10 år sedan)
» Barn förlöst vecka 105213+3 (inkommen för 10 år sedan)
» Barn förlöst vecka 105001+0 (inkommen för 10 år sedan)
» Barn förlöst vecka 42+1 (inkommen för 10 år sedan)
» Barn förlöst vecka 39+2 (inkommen för 10 år sedan)
» Barn förlöst vecka 104955+2 (inkommen för 10 år sedan)
» Barn förlöst vecka 2121+5 (inkommen för 10 år sedan)
» Barn förlöst vecka 39+0 (inkommen för 10 år sedan)
» Barn förlöst vecka 105043+1 (inkommen för 10 år sedan)
» Barn förlöst vecka 104922+1 (inkommen för 10 år sedan)
» Barn förlöst vecka 40+5 (inkommen för 10 år sedan)
» Barn förlöst vecka 104978+0 (inkommen för 10 år sedan)
» Barn förlöst vecka 2129+2 (inkommen för 10 år sedan)
» Barn förlöst vecka 40+5 (inkommen för 10 år sedan)
» Barn förlöst vecka 105157+3 (inkommen för 10 år sedan)
» Barn förlöst vecka 39+6 (inkommen för 10 år sedan)
» Barn förlöst vecka 38+0 (inkommen för 10 år sedan)
» Barn förlöst vecka 105154+5 (inkommen för 10 år sedan)
» Barn förlöst vecka 105130+5 (inkommen för 10 år sedan)
» Barn förlöst vecka 38+2 (inkommen för 10 år sedan)
» Barn förlöst vecka 38+0 (inkommen för 10 år sedan)
» Barn förlöst vecka 38+3 (inkommen för 10 år sedan)
» Barn förlöst vecka 38+5 (inkommen för 10 år sedan)
» Barn förlöst vecka 105099+2 (inkommen för 10 år sedan)
» Barn förlöst vecka 39+4 (inkommen för 10 år sedan)
» Barn förlöst vecka 40+4 (inkommen för 10 år sedan)
» Barn förlöst vecka 39+5 (inkommen för 10 år sedan)
» Barn förlöst vecka 41+6 (inkommen för 10 år sedan)
» Barn förlöst vecka 105138+6 (inkommen för 10 år sedan)
» Barn förlöst vecka 39+6 (inkommen för 10 år sedan)
» Barn förlöst vecka 39+5 (inkommen för 10 år sedan)
» Barn förlöst vecka 39+0 (inkommen för 10 år sedan)
» Barn förlöst vecka 39+0 (inkommen för 10 år sedan)
» Barn förlöst vecka 105085+5 (inkommen för 9 år sedan)
» Barn förlöst vecka 105146+2 (inkommen för 9 år sedan)
» Barn förlöst vecka 104971+2 (inkommen för 9 år sedan)
» Barn förlöst vecka 105013+0 (inkommen för 9 år sedan)
» Barn förlöst vecka 105101+1 (inkommen för 9 år sedan)
» Barn förlöst vecka 104981+2 (inkommen för 9 år sedan)
» Barn förlöst vecka 105009+4 (inkommen för 9 år sedan)
» Barn förlöst vecka 105017+3 (inkommen för 9 år sedan)
» Barn förlöst vecka 104980+4 (inkommen för 9 år sedan)
» Barn förlöst vecka 40+0 (inkommen för 9 år sedan)
» Barn förlöst vecka 104978+1 (inkommen för 9 år sedan)
» Barn förlöst vecka 40+0 (inkommen för 9 år sedan)
» Barn förlöst vecka 40+0 (inkommen för 9 år sedan)
» Barn förlöst vecka 105008+1 (inkommen för 9 år sedan)
» Barn förlöst vecka 105009+2 (inkommen för 9 år sedan)
» Barn förlöst vecka 104993+5 (inkommen för 9 år sedan)
» Barn förlöst vecka 105005+6 (inkommen för 9 år sedan)
» Barn förlöst vecka 105104+6 (inkommen för 9 år sedan)
» Barn förlöst vecka 104981+4 (inkommen för 9 år sedan)
» Barn förlöst vecka 105082+3 (inkommen för 9 år sedan)
» Barn förlöst vecka 105145+0 (inkommen för 9 år sedan)
» Barn förlöst vecka 104992+2 (inkommen för 9 år sedan)
» Barn förlöst vecka 105011+5 (inkommen för 9 år sedan)
» Barn förlöst vecka 104986+4 (inkommen för 9 år sedan)
» Barn förlöst vecka 40+0 (inkommen för 9 år sedan)
» Barn förlöst vecka 40+0 (inkommen för 9 år sedan)
» Barn förlöst vecka 104977+4 (inkommen för 9 år sedan)
» Barn förlöst vecka 40+0 (inkommen för 9 år sedan)
» Barn förlöst vecka 104983+0 (inkommen för 9 år sedan)
» Barn förlöst vecka 104905+2 (inkommen för 9 år sedan)
» Barn förlöst vecka 105070+2 (inkommen för 9 år sedan)
» Barn förlöst vecka 105149+3 (inkommen för 9 år sedan)
» Barn förlöst vecka 104985+0 (inkommen för 9 år sedan)
» Barn förlöst vecka 105220+0 (inkommen för 9 år sedan)
» Barn förlöst vecka 105088+2 (inkommen för 9 år sedan)
» Barn förlöst vecka 105020+0 (inkommen för 9 år sedan)
» Barn förlöst vecka 105001+5 (inkommen för 9 år sedan)
» Barn förlöst vecka 105009+5 (inkommen för 9 år sedan)
» Barn förlöst vecka 40+0 (inkommen för 9 år sedan)
» Barn förlöst vecka 105076+0 (inkommen för 9 år sedan)
» Barn förlöst vecka 104986+1 (inkommen för 9 år sedan)
» Barn förlöst vecka 104983+5 (inkommen för 9 år sedan)
» Barn förlöst vecka 104984+2 (inkommen för 9 år sedan)
» Barn förlöst vecka 105169+4 (inkommen för 9 år sedan)
» Barn förlöst vecka 105004+4 (inkommen för 9 år sedan)
» Barn förlöst vecka 104983+6 (inkommen för 9 år sedan)
» Barn förlöst vecka 105014+2 (inkommen för 9 år sedan)
» Barn förlöst vecka 105002+2 (inkommen för 9 år sedan)
» Barn förlöst vecka 105067+3 (inkommen för 9 år sedan)
» Barn förlöst vecka 40+0 (inkommen för 9 år sedan)
» Barn förlöst vecka 105091+3 (inkommen för 9 år sedan)
» Barn förlöst vecka 40+0 (inkommen för 9 år sedan)
» Barn förlöst vecka 104993+2 (inkommen för 9 år sedan)
» Barn förlöst vecka 40+0 (inkommen för 9 år sedan)
» Barn förlöst vecka 40+0 (inkommen för 9 år sedan)
» Barn förlöst vecka 105001+3 (inkommen för 9 år sedan)
» Barn förlöst vecka 105149+1 (inkommen för 9 år sedan)
» Barn förlöst vecka 40+0 (inkommen för 9 år sedan)
» Barn förlöst vecka 104984+4 (inkommen för 9 år sedan)
» Barn förlöst vecka 105010+1 (inkommen för 9 år sedan)
» Barn förlöst vecka 104983+4 (inkommen för 9 år sedan)
» Barn förlöst vecka 105115+5 (inkommen för 9 år sedan)
» Barn förlöst vecka 105020+1 (inkommen för 9 år sedan)
» Barn förlöst vecka 104943+1 (inkommen för 9 år sedan)
» Barn förlöst vecka 104998+3 (inkommen för 9 år sedan)
» Barn förlöst vecka 40+0 (inkommen för 9 år sedan)
» Barn förlöst vecka 105139+6 (inkommen för 9 år sedan)
» Barn förlöst vecka 40+0 (inkommen för 9 år sedan)
» Barn förlöst vecka 40+0 (inkommen för 9 år sedan)
» Barn förlöst vecka 104986+4 (inkommen för 9 år sedan)
» Barn förlöst vecka 105004+1 (inkommen för 9 år sedan)
» Barn förlöst vecka 104987+1 (inkommen för 9 år sedan)
» Barn förlöst vecka 40+0 (inkommen för 9 år sedan)
» Barn förlöst vecka 40+0 (inkommen för 9 år sedan)
» Barn förlöst vecka 104989+1 (inkommen för 9 år sedan)
» Barn förlöst vecka 105017+3 (inkommen för 9 år sedan)
» Barn förlöst vecka 105016+4 (inkommen för 9 år sedan)
» Barn förlöst vecka 104989+3 (inkommen för 9 år sedan)
» Barn förlöst vecka 104987+6 (inkommen för 9 år sedan)
» Barn förlöst vecka 105013+2 (inkommen för 9 år sedan)
» Barn förlöst vecka 104990+2 (inkommen för 9 år sedan)
» Barn förlöst vecka 105001+0 (inkommen för 9 år sedan)
» Barn förlöst vecka 105036+1 (inkommen för 9 år sedan)
» Barn förlöst vecka 105024+3 (inkommen för 9 år sedan)
» Barn förlöst vecka 40+0 (inkommen för 9 år sedan)
» Barn förlöst vecka 104991+6 (inkommen för 9 år sedan)
» Barn förlöst vecka 105117+5 (inkommen för 9 år sedan)
» Barn förlöst vecka 105024+2 (inkommen för 9 år sedan)
» Barn förlöst vecka 40+0 (inkommen för 9 år sedan)
» Barn förlöst vecka 104988+2 (inkommen för 9 år sedan)
» Barn förlöst vecka 104990+2 (inkommen för 9 år sedan)
» Barn förlöst vecka 105012+2 (inkommen för 9 år sedan)
» Barn förlöst vecka 105005+4 (inkommen för 9 år sedan)
» Barn förlöst vecka 104989+6 (inkommen för 9 år sedan)
» Barn förlöst vecka 105007+5 (inkommen för 9 år sedan)
» Barn förlöst vecka 105011+3 (inkommen för 9 år sedan)
» Barn förlöst vecka 105017+4 (inkommen för 9 år sedan)
» Barn förlöst vecka 105037+0 (inkommen för 9 år sedan)
» Barn förlöst vecka 38+1 (inkommen för 9 år sedan)
» Barn förlöst vecka 104992+5 (inkommen för 9 år sedan)
» Barn förlöst vecka 104939+1 (inkommen för 9 år sedan)
» Barn förlöst vecka 40+0 (inkommen för 9 år sedan)
» Barn förlöst vecka 40+0 (inkommen för 9 år sedan)
» Barn förlöst vecka 105112+4 (inkommen för 9 år sedan)
» Barn förlöst vecka 105004+1 (inkommen för 9 år sedan)
» Barn förlöst vecka 105136+3 (inkommen för 9 år sedan)
» Barn förlöst vecka 105001+1 (inkommen för 9 år sedan)
» Barn förlöst vecka 104937+1 (inkommen för 9 år sedan)
» Barn förlöst vecka 105226+0 (inkommen för 9 år sedan)
» Barn förlöst vecka 105014+2 (inkommen för 9 år sedan)
» Barn förlöst vecka 104992+4 (inkommen för 9 år sedan)
» Barn förlöst vecka 105206+4 (inkommen för 9 år sedan)
» Barn förlöst vecka 104992+5 (inkommen för 9 år sedan)
» Barn förlöst vecka 105044+5 (inkommen för 9 år sedan)
» Barn förlöst vecka 105008+1 (inkommen för 9 år sedan)
» Barn förlöst vecka 40+0 (inkommen för 9 år sedan)
» Barn förlöst vecka 105002+5 (inkommen för 9 år sedan)
» Barn förlöst vecka 105043+0 (inkommen för 9 år sedan)
» Barn förlöst vecka 105004+1 (inkommen för 9 år sedan)
» Barn förlöst vecka 104993+6 (inkommen för 9 år sedan)
» Barn förlöst vecka 105082+0 (inkommen för 9 år sedan)
» Barn förlöst vecka 104993+1 (inkommen för 9 år sedan)
» Barn förlöst vecka 105314+3 (inkommen för 9 år sedan)
» Barn förlöst vecka 105165+1 (inkommen för 9 år sedan)
» Barn förlöst vecka 105026+2 (inkommen för 9 år sedan)
» Barn förlöst vecka 40+0 (inkommen för 9 år sedan)
» Barn förlöst vecka 40+0 (inkommen för 9 år sedan)
» Barn förlöst vecka 105014+2 (inkommen för 9 år sedan)
» Barn förlöst vecka 40+0 (inkommen för 9 år sedan)
» Barn förlöst vecka 105105+0 (inkommen för 9 år sedan)
» Barn förlöst vecka 105027+4 (inkommen för 9 år sedan)
» Barn förlöst vecka 105017+4 (inkommen för 9 år sedan)
» Barn förlöst vecka 104968+3 (inkommen för 9 år sedan)
» Barn förlöst vecka 104992+4 (inkommen för 9 år sedan)
» Barn förlöst vecka 40+0 (inkommen för 9 år sedan)
» Barn förlöst vecka 104941+4 (inkommen för 9 år sedan)
» Barn förlöst vecka 105030+0 (inkommen för 9 år sedan)
» Barn förlöst vecka 104995+0 (inkommen för 9 år sedan)
» Barn förlöst vecka 40+0 (inkommen för 9 år sedan)
» Barn förlöst vecka 105095+1 (inkommen för 9 år sedan)
» Barn förlöst vecka 105014+0 (inkommen för 9 år sedan)
» Barn förlöst vecka 104926+1 (inkommen för 9 år sedan)
» Barn förlöst vecka 104995+1 (inkommen för 9 år sedan)
» Barn förlöst vecka 105006+3 (inkommen för 9 år sedan)
» Barn förlöst vecka 104962+5 (inkommen för 9 år sedan)
» Barn förlöst vecka 105028+4 (inkommen för 9 år sedan)
» Barn förlöst vecka 105099+4 (inkommen för 9 år sedan)
» Barn förlöst vecka 104996+3 (inkommen för 9 år sedan)
» Barn förlöst vecka 105209+4 (inkommen för 9 år sedan)
» Barn förlöst vecka 105003+0 (inkommen för 9 år sedan)
» Barn förlöst vecka 105143+3 (inkommen för 9 år sedan)
» Barn förlöst vecka 105028+4 (inkommen för 9 år sedan)
» Barn förlöst vecka 105026+5 (inkommen för 9 år sedan)
» Barn förlöst vecka 40+0 (inkommen för 9 år sedan)
» Barn förlöst vecka 104997+2 (inkommen för 9 år sedan)
» Barn förlöst vecka 105022+3 (inkommen för 9 år sedan)
» Barn förlöst vecka 105069+1 (inkommen för 9 år sedan)
» Barn förlöst vecka 105005+2 (inkommen för 9 år sedan)
» Barn förlöst vecka 105101+4 (inkommen för 9 år sedan)
» Barn förlöst vecka 105025+0 (inkommen för 9 år sedan)
» Barn förlöst vecka 104891+2 (inkommen för 9 år sedan)
» Barn förlöst vecka 104997+2 (inkommen för 9 år sedan)
» Barn förlöst vecka 105147+2 (inkommen för 9 år sedan)
» Barn förlöst vecka 105000+6 (inkommen för 9 år sedan)
» Barn förlöst vecka 105023+0 (inkommen för 9 år sedan)
» Barn förlöst vecka 105023+0 (inkommen för 9 år sedan)
» Barn förlöst vecka 105086+2 (inkommen för 9 år sedan)
» Barn förlöst vecka 104999+1 (inkommen för 9 år sedan)
» Barn förlöst vecka 40+0 (inkommen för 9 år sedan)
» Barn förlöst vecka 105077+4 (inkommen för 9 år sedan)
» Barn förlöst vecka 105204+5 (inkommen för 9 år sedan)
» Barn förlöst vecka 105000+3 (inkommen för 9 år sedan)
» Barn förlöst vecka 105277+3 (inkommen för 9 år sedan)
» Barn förlöst vecka 105334+1 (inkommen för 9 år sedan)
» Barn förlöst vecka 105129+5 (inkommen för 9 år sedan)
» Barn förlöst vecka 105061+3 (inkommen för 9 år sedan)
» Barn förlöst vecka 40+0 (inkommen för 9 år sedan)
» Barn förlöst vecka 105030+3 (inkommen för 9 år sedan)
» Barn förlöst vecka 39+3 (inkommen för 9 år sedan)
» Barn förlöst vecka 40+0 (inkommen för 9 år sedan)
» Barn förlöst vecka 40+0 (inkommen för 9 år sedan)
» Barn förlöst vecka 105373+2 (inkommen för 9 år sedan)
» Barn förlöst vecka 105005+3 (inkommen för 9 år sedan)
» Barn förlöst vecka 105087+4 (inkommen för 9 år sedan)
» Barn förlöst vecka 105129+1 (inkommen för 9 år sedan)
» Barn förlöst vecka 105337+5 (inkommen för 9 år sedan)
» Barn förlöst vecka 104999+1 (inkommen för 9 år sedan)
» Barn förlöst vecka 105153+3 (inkommen för 9 år sedan)
» Barn förlöst vecka 40+0 (inkommen för 9 år sedan)
» Barn förlöst vecka 105001+5 (inkommen för 9 år sedan)
» Barn förlöst vecka 104998+1 (inkommen för 9 år sedan)
» Barn förlöst vecka 105004+6 (inkommen för 9 år sedan)
» Barn förlöst vecka 40+0 (inkommen för 9 år sedan)
» Barn förlöst vecka 105080+3 (inkommen för 9 år sedan)
» Barn förlöst vecka 105003+3 (inkommen för 9 år sedan)
» Barn förlöst vecka 105019+5 (inkommen för 9 år sedan)
» Barn förlöst vecka 105004+2 (inkommen för 9 år sedan)
» Barn förlöst vecka 40+0 (inkommen för 9 år sedan)
» Barn förlöst vecka 40+0 (inkommen för 9 år sedan)
» Barn förlöst vecka 105027+5 (inkommen för 9 år sedan)
» Barn förlöst vecka 40+0 (inkommen för 9 år sedan)
» Barn förlöst vecka 105042+0 (inkommen för 9 år sedan)
» Barn förlöst vecka 105089+3 (inkommen för 9 år sedan)
» Barn förlöst vecka 104987+2 (inkommen för 9 år sedan)
» Barn förlöst vecka 105039+0 (inkommen för 9 år sedan)
» Barn förlöst vecka 105015+3 (inkommen för 9 år sedan)
» Barn förlöst vecka 105356+4 (inkommen för 9 år sedan)
» Barn förlöst vecka 105041+1 (inkommen för 9 år sedan)
» Barn förlöst vecka 105004+6 (inkommen för 9 år sedan)
» Barn förlöst vecka 105022+6 (inkommen för 9 år sedan)
» Barn förlöst vecka 40+0 (inkommen för 9 år sedan)
» Barn förlöst vecka 105033+6 (inkommen för 9 år sedan)
» Barn förlöst vecka 105242+6 (inkommen för 9 år sedan)
» Barn förlöst vecka 105037+3 (inkommen för 9 år sedan)
» Barn förlöst vecka 105027+2 (inkommen för 9 år sedan)
» Barn förlöst vecka 105023+6 (inkommen för 9 år sedan)
» Barn förlöst vecka 105157+0 (inkommen för 9 år sedan)
» Barn förlöst vecka 105006+4 (inkommen för 9 år sedan)
» Barn förlöst vecka 105038+5 (inkommen för 9 år sedan)
» Barn förlöst vecka 105067+3 (inkommen för 9 år sedan)
» Barn förlöst vecka 105037+0 (inkommen för 9 år sedan)
» Barn förlöst vecka 105035+3 (inkommen för 9 år sedan)
» Barn förlöst vecka 105016+4 (inkommen för 9 år sedan)
» Barn förlöst vecka 105022+5 (inkommen för 9 år sedan)
» Barn förlöst vecka 105003+0 (inkommen för 9 år sedan)
» Barn förlöst vecka 105103+1 (inkommen för 9 år sedan)
» Barn förlöst vecka 105024+5 (inkommen för 9 år sedan)
» Barn förlöst vecka 105319+6 (inkommen för 9 år sedan)
» Barn förlöst vecka 105040+4 (inkommen för 9 år sedan)
» Barn förlöst vecka 40+0 (inkommen för 9 år sedan)
» Barn förlöst vecka 105099+2 (inkommen för 9 år sedan)
» Barn förlöst vecka 105027+3 (inkommen för 9 år sedan)
» Barn förlöst vecka 105025+6 (inkommen för 9 år sedan)
» Barn förlöst vecka 105172+3 (inkommen för 9 år sedan)
» Barn förlöst vecka 40+0 (inkommen för 9 år sedan)
» Barn förlöst vecka 105026+6 (inkommen för 9 år sedan)
» Barn förlöst vecka 105113+3 (inkommen för 9 år sedan)
» Barn förlöst vecka 105036+2 (inkommen för 9 år sedan)
» Barn förlöst vecka 105011+5 (inkommen för 9 år sedan)
» Barn förlöst vecka 105028+2 (inkommen för 9 år sedan)
» Barn förlöst vecka 105099+0 (inkommen för 9 år sedan)
» Barn förlöst vecka 105008+6 (inkommen för 9 år sedan)
» Barn förlöst vecka 105018+2 (inkommen för 9 år sedan)
» Barn förlöst vecka 104935+5 (inkommen för 9 år sedan)
» Barn förlöst vecka 40+0 (inkommen för 9 år sedan)
» Barn förlöst vecka 105047+2 (inkommen för 9 år sedan)
» Barn förlöst vecka 105009+3 (inkommen för 9 år sedan)
» Barn förlöst vecka 40+0 (inkommen för 8 år sedan)
» Barn förlöst vecka 105221+5 (inkommen för 8 år sedan)
» Barn förlöst vecka 105004+5 (inkommen för 8 år sedan)
» Barn förlöst vecka 105171+0 (inkommen för 8 år sedan)
» Barn förlöst vecka 105005+4 (inkommen för 8 år sedan)
» Barn förlöst vecka 40+0 (inkommen för 8 år sedan)
» Barn förlöst vecka 105132+6 (inkommen för 8 år sedan)
» Barn förlöst vecka 105032+4 (inkommen för 8 år sedan)
» Barn förlöst vecka 105136+4 (inkommen för 8 år sedan)
» Barn förlöst vecka 105013+1 (inkommen för 8 år sedan)
» Barn förlöst vecka 40+0 (inkommen för 8 år sedan)
» Barn förlöst vecka 105011+5 (inkommen för 8 år sedan)
» Barn förlöst vecka 105016+2 (inkommen för 8 år sedan)
» Barn förlöst vecka 105004+2 (inkommen för 8 år sedan)
» Barn förlöst vecka 105031+2 (inkommen för 8 år sedan)
» Barn förlöst vecka 105027+6 (inkommen för 8 år sedan)
» Barn förlöst vecka 105024+6 (inkommen för 8 år sedan)
» Barn förlöst vecka 105012+2 (inkommen för 8 år sedan)
» Barn förlöst vecka 105041+3 (inkommen för 8 år sedan)
» Barn förlöst vecka 105130+0 (inkommen för 8 år sedan)
» Barn förlöst vecka 105038+3 (inkommen för 8 år sedan)
» Barn förlöst vecka 105019+6 (inkommen för 8 år sedan)
» Barn förlöst vecka 104999+5 (inkommen för 8 år sedan)
» Barn förlöst vecka 105159+2 (inkommen för 8 år sedan)
» Barn förlöst vecka 105012+6 (inkommen för 8 år sedan)
» Barn förlöst vecka 105012+6 (inkommen för 8 år sedan)
» Barn förlöst vecka 105012+6 (inkommen för 8 år sedan)
» Barn förlöst vecka 105051+5 (inkommen för 8 år sedan)
» Barn förlöst vecka 104958+4 (inkommen för 8 år sedan)
» Barn förlöst vecka 105009+1 (inkommen för 8 år sedan)
» Barn förlöst vecka 105048+0 (inkommen för 8 år sedan)
» Barn förlöst vecka 105031+4 (inkommen för 8 år sedan)
» Barn förlöst vecka 104909+2 (inkommen för 8 år sedan)
» Barn förlöst vecka 105116+4 (inkommen för 8 år sedan)
» Barn förlöst vecka 105028+2 (inkommen för 8 år sedan)
» Barn förlöst vecka 105211+1 (inkommen för 8 år sedan)
» Barn förlöst vecka 105048+0 (inkommen för 8 år sedan)
» Barn förlöst vecka 105114+2 (inkommen för 8 år sedan)
» Barn förlöst vecka 40+0 (inkommen för 8 år sedan)
» Barn förlöst vecka 40+0 (inkommen för 8 år sedan)
» Barn förlöst vecka 39+0 (inkommen för 8 år sedan)
» Barn förlöst vecka 105095+5 (inkommen för 8 år sedan)
» Barn förlöst vecka 105017+6 (inkommen för 8 år sedan)
» Barn förlöst vecka 105043+1 (inkommen för 8 år sedan)
» Barn förlöst vecka 105051+1 (inkommen för 8 år sedan)
» Barn förlöst vecka 105016+0 (inkommen för 8 år sedan)
» Barn förlöst vecka 105015+2 (inkommen för 8 år sedan)
» Barn förlöst vecka 40+0 (inkommen för 8 år sedan)
» Barn förlöst vecka 104941+6 (inkommen för 8 år sedan)
» Barn förlöst vecka 105078+0 (inkommen för 8 år sedan)
» Barn förlöst vecka 105119+0 (inkommen för 8 år sedan)
» Barn förlöst vecka 105196+2 (inkommen för 8 år sedan)
» Barn förlöst vecka 105304+0 (inkommen för 8 år sedan)
» Barn förlöst vecka 105027+4 (inkommen för 8 år sedan)
» Barn förlöst vecka 104947+4 (inkommen för 8 år sedan)
» Barn förlöst vecka 105053+3 (inkommen för 8 år sedan)
» Barn förlöst vecka 105016+1 (inkommen för 8 år sedan)
» Barn förlöst vecka 105104+0 (inkommen för 8 år sedan)
» Barn förlöst vecka 105018+2 (inkommen för 8 år sedan)
» Barn förlöst vecka 105029+5 (inkommen för 8 år sedan)
» Barn förlöst vecka 105109+5 (inkommen för 8 år sedan)
» Barn förlöst vecka 105044+1 (inkommen för 8 år sedan)
» Barn förlöst vecka 105030+0 (inkommen för 8 år sedan)
» Barn förlöst vecka 105037+5 (inkommen för 8 år sedan)
» Barn förlöst vecka 40+0 (inkommen för 8 år sedan)
» Barn förlöst vecka 105019+5 (inkommen för 8 år sedan)
» Barn förlöst vecka 105027+6 (inkommen för 8 år sedan)
» Barn förlöst vecka 105050+4 (inkommen för 8 år sedan)
» Barn förlöst vecka 105041+5 (inkommen för 8 år sedan)
» Barn förlöst vecka 105048+5 (inkommen för 8 år sedan)
» Barn förlöst vecka 105021+1 (inkommen för 8 år sedan)
» Barn förlöst vecka 105021+6 (inkommen för 8 år sedan)
» Barn förlöst vecka 105117+3 (inkommen för 8 år sedan)
» Barn förlöst vecka 105037+0 (inkommen för 8 år sedan)
» Barn förlöst vecka 105046+1 (inkommen för 8 år sedan)
» Barn förlöst vecka 40+0 (inkommen för 8 år sedan)
» Barn förlöst vecka 105056+1 (inkommen för 8 år sedan)
» Barn förlöst vecka 105161+2 (inkommen för 8 år sedan)
» Barn förlöst vecka 104970+0 (inkommen för 8 år sedan)
» Barn förlöst vecka 105051+6 (inkommen för 8 år sedan)
» Barn förlöst vecka 40+0 (inkommen för 8 år sedan)
» Barn förlöst vecka 105028+0 (inkommen för 8 år sedan)
» Barn förlöst vecka 105058+6 (inkommen för 8 år sedan)
» Barn förlöst vecka 105021+3 (inkommen för 8 år sedan)
» Barn förlöst vecka 105035+1 (inkommen för 8 år sedan)
» Barn förlöst vecka 105045+0 (inkommen för 8 år sedan)
» Barn förlöst vecka 40+0 (inkommen för 8 år sedan)
» Barn förlöst vecka 105122+3 (inkommen för 8 år sedan)
» Barn förlöst vecka 40+0 (inkommen för 8 år sedan)
» Barn förlöst vecka 105024+1 (inkommen för 8 år sedan)
» Barn förlöst vecka 105060+4 (inkommen för 8 år sedan)
» Barn förlöst vecka 105106+2 (inkommen för 8 år sedan)
» Barn förlöst vecka 40+0 (inkommen för 8 år sedan)
» Barn förlöst vecka 105126+2 (inkommen för 8 år sedan)
» Barn förlöst vecka 105227+4 (inkommen för 8 år sedan)
» Barn förlöst vecka 105191+1 (inkommen för 8 år sedan)
» Barn förlöst vecka 105024+4 (inkommen för 8 år sedan)
» Barn förlöst vecka 105052+5 (inkommen för 8 år sedan)
» Barn förlöst vecka 105050+6 (inkommen för 8 år sedan)
» Barn förlöst vecka 105034+2 (inkommen för 8 år sedan)
» Barn förlöst vecka 105135+4 (inkommen för 8 år sedan)
» Barn förlöst vecka 105050+4 (inkommen för 8 år sedan)
» Barn förlöst vecka 105062+0 (inkommen för 8 år sedan)
» Barn förlöst vecka 105183+1 (inkommen för 8 år sedan)
» Barn förlöst vecka 105252+5 (inkommen för 8 år sedan)
» Barn förlöst vecka 105026+5 (inkommen för 8 år sedan)
» Barn förlöst vecka 105184+0 (inkommen för 8 år sedan)
» Barn förlöst vecka 105026+2 (inkommen för 8 år sedan)
» Barn förlöst vecka 105158+4 (inkommen för 8 år sedan)
» Barn förlöst vecka 105054+5 (inkommen för 8 år sedan)
» Barn förlöst vecka 105111+6 (inkommen för 8 år sedan)
» Barn förlöst vecka 105011+3 (inkommen för 8 år sedan)
» Barn förlöst vecka 40+0 (inkommen för 8 år sedan)
» Barn förlöst vecka 105120+3 (inkommen för 8 år sedan)
» Barn förlöst vecka 105207+6 (inkommen för 8 år sedan)
» Barn förlöst vecka 105366+0 (inkommen för 8 år sedan)
» Barn förlöst vecka 105029+4 (inkommen för 8 år sedan)
» Barn förlöst vecka 104977+2 (inkommen för 8 år sedan)
» Barn förlöst vecka 105065+3 (inkommen för 8 år sedan)
» Barn förlöst vecka 40+0 (inkommen för 8 år sedan)
» Barn förlöst vecka 105052+3 (inkommen för 8 år sedan)
» Barn förlöst vecka 40+0 (inkommen för 8 år sedan)
» Barn förlöst vecka 105137+1 (inkommen för 8 år sedan)
» Barn förlöst vecka 105061+1 (inkommen för 8 år sedan)
» Barn förlöst vecka 105046+4 (inkommen för 8 år sedan)
» Barn förlöst vecka 104981+0 (inkommen för 8 år sedan)
» Barn förlöst vecka 105063+2 (inkommen för 8 år sedan)
» Barn förlöst vecka 105045+2 (inkommen för 8 år sedan)
» Barn förlöst vecka 105132+4 (inkommen för 8 år sedan)
» Barn förlöst vecka 105059+6 (inkommen för 8 år sedan)
» Barn förlöst vecka 104953+3 (inkommen för 8 år sedan)
» Barn förlöst vecka 105059+1 (inkommen för 8 år sedan)
» Barn förlöst vecka 105169+6 (inkommen för 8 år sedan)
» Barn förlöst vecka 105319+6 (inkommen för 8 år sedan)
» Barn förlöst vecka 105390+2 (inkommen för 8 år sedan)
» Barn förlöst vecka 105055+1 (inkommen för 8 år sedan)
» Barn förlöst vecka 105001+3 (inkommen för 8 år sedan)
» Barn förlöst vecka 105062+6 (inkommen för 8 år sedan)
» Barn förlöst vecka 105056+4 (inkommen för 8 år sedan)
» Barn förlöst vecka 40+0 (inkommen för 8 år sedan)
» Barn förlöst vecka 105052+5 (inkommen för 8 år sedan)
» Barn förlöst vecka 105064+2 (inkommen för 8 år sedan)
» Barn förlöst vecka 105032+4 (inkommen för 8 år sedan)
» Barn förlöst vecka 40+0 (inkommen för 8 år sedan)
» Barn förlöst vecka 105051+2 (inkommen för 8 år sedan)
» Barn förlöst vecka 105068+5 (inkommen för 8 år sedan)
» Barn förlöst vecka 105122+4 (inkommen för 8 år sedan)
» Barn förlöst vecka 105068+6 (inkommen för 8 år sedan)
» Barn förlöst vecka 105061+6 (inkommen för 8 år sedan)
» Barn förlöst vecka 105139+0 (inkommen för 8 år sedan)
» Barn förlöst vecka 105023+6 (inkommen för 8 år sedan)
» Barn förlöst vecka 105068+3 (inkommen för 8 år sedan)
» Barn förlöst vecka 40+0 (inkommen för 8 år sedan)
» Barn förlöst vecka 105034+2 (inkommen för 8 år sedan)
» Barn förlöst vecka 105053+4 (inkommen för 8 år sedan)
» Barn förlöst vecka 105060+6 (inkommen för 8 år sedan)
» Barn förlöst vecka 105073+5 (inkommen för 8 år sedan)
» Barn förlöst vecka 105208+6 (inkommen för 8 år sedan)
» Barn förlöst vecka 105039+1 (inkommen för 8 år sedan)
» Barn förlöst vecka 105085+6 (inkommen för 8 år sedan)
» Barn förlöst vecka 40+0 (inkommen för 8 år sedan)
» Barn förlöst vecka 104954+1 (inkommen för 8 år sedan)
» Barn förlöst vecka 105050+2 (inkommen för 8 år sedan)
» Barn förlöst vecka 40+0 (inkommen för 8 år sedan)
» Barn förlöst vecka 105037+1 (inkommen för 8 år sedan)
» Barn förlöst vecka 104954+1 (inkommen för 8 år sedan)
» Barn förlöst vecka 105065+4 (inkommen för 8 år sedan)
» Barn förlöst vecka 105296+0 (inkommen för 8 år sedan)
» Barn förlöst vecka 105074+6 (inkommen för 8 år sedan)
» Barn förlöst vecka 104938+6 (inkommen för 8 år sedan)
» Barn förlöst vecka 40+0 (inkommen för 8 år sedan)
» Barn förlöst vecka 105186+1 (inkommen för 8 år sedan)
» Barn förlöst vecka 40+0 (inkommen för 8 år sedan)
» Barn förlöst vecka 105172+5 (inkommen för 8 år sedan)
» Barn förlöst vecka 105271+1 (inkommen för 8 år sedan)
» Barn förlöst vecka 105042+4 (inkommen för 8 år sedan)
» Barn förlöst vecka 105170+0 (inkommen för 8 år sedan)
» Barn förlöst vecka 40+0 (inkommen för 8 år sedan)
» Barn förlöst vecka 105038+2 (inkommen för 8 år sedan)
» Barn förlöst vecka 104958+4 (inkommen för 8 år sedan)
» Barn förlöst vecka 105075+4 (inkommen för 8 år sedan)
» Barn förlöst vecka 105146+5 (inkommen för 8 år sedan)
» Barn förlöst vecka 104944+0 (inkommen för 8 år sedan)
» Barn förlöst vecka 105067+0 (inkommen för 8 år sedan)
» Barn förlöst vecka 105065+1 (inkommen för 8 år sedan)
» Barn förlöst vecka 105068+6 (inkommen för 8 år sedan)
» Barn förlöst vecka 105035+4 (inkommen för 8 år sedan)
» Barn förlöst vecka 104969+4 (inkommen för 8 år sedan)
» Barn förlöst vecka 105068+1 (inkommen för 8 år sedan)
» Barn förlöst vecka 40+0 (inkommen för 8 år sedan)
» Barn förlöst vecka 105041+2 (inkommen för 8 år sedan)
» Barn förlöst vecka 40+0 (inkommen för 8 år sedan)
» Barn förlöst vecka 40+0 (inkommen för 8 år sedan)
» Barn förlöst vecka 40+0 (inkommen för 8 år sedan)
» Barn förlöst vecka 105064+0 (inkommen för 8 år sedan)
» Barn förlöst vecka 105060+5 (inkommen för 8 år sedan)
» Barn förlöst vecka 105237+6 (inkommen för 8 år sedan)
» Barn förlöst vecka 105217+2 (inkommen för 8 år sedan)
» Barn förlöst vecka 105050+2 (inkommen för 8 år sedan)
» Barn förlöst vecka 105050+2 (inkommen för 8 år sedan)
» Barn förlöst vecka 105049+2 (inkommen för 8 år sedan)
» Barn förlöst vecka 105137+3 (inkommen för 8 år sedan)
» Barn förlöst vecka 105226+1 (inkommen för 8 år sedan)
» Barn förlöst vecka 40+0 (inkommen för 8 år sedan)
» Barn förlöst vecka 105046+6 (inkommen för 8 år sedan)
» Barn förlöst vecka 105046+5 (inkommen för 8 år sedan)
» Barn förlöst vecka 105046+5 (inkommen för 8 år sedan)
» Barn förlöst vecka 105066+4 (inkommen för 8 år sedan)
» Barn förlöst vecka 105068+4 (inkommen för 8 år sedan)
» Barn förlöst vecka 105251+0 (inkommen för 8 år sedan)
» Barn förlöst vecka 105109+1 (inkommen för 8 år sedan)
» Barn förlöst vecka 105052+5 (inkommen för 8 år sedan)
» Barn förlöst vecka 105133+2 (inkommen för 8 år sedan)
» Barn förlöst vecka 105047+2 (inkommen för 8 år sedan)
» Barn förlöst vecka 40+0 (inkommen för 8 år sedan)
» Barn förlöst vecka 105145+6 (inkommen för 8 år sedan)
» Barn förlöst vecka 40+0 (inkommen för 8 år sedan)
» Barn förlöst vecka 105060+0 (inkommen för 8 år sedan)
» Barn förlöst vecka 105087+3 (inkommen för 8 år sedan)
» Barn förlöst vecka 105011+1 (inkommen för 8 år sedan)
» Barn förlöst vecka 40+0 (inkommen för 8 år sedan)
» Barn förlöst vecka 105140+4 (inkommen för 8 år sedan)
» Barn förlöst vecka 104933+4 (inkommen för 8 år sedan)
» Barn förlöst vecka 105043+3 (inkommen för 8 år sedan)
» Barn förlöst vecka 40+0 (inkommen för 8 år sedan)
» Barn förlöst vecka 105166+1 (inkommen för 8 år sedan)
» Barn förlöst vecka 105113+6 (inkommen för 8 år sedan)
» Barn förlöst vecka 105056+3 (inkommen för 8 år sedan)
» Barn förlöst vecka 105060+1 (inkommen för 8 år sedan)
» Barn förlöst vecka 40+0 (inkommen för 8 år sedan)
» Barn förlöst vecka 105051+6 (inkommen för 8 år sedan)
» Barn förlöst vecka 105048+0 (inkommen för 8 år sedan)
» Barn förlöst vecka 40+0 (inkommen för 8 år sedan)
» Barn förlöst vecka 105073+6 (inkommen för 8 år sedan)
» Barn förlöst vecka 105061+2 (inkommen för 8 år sedan)
» Barn förlöst vecka 105243+1 (inkommen för 8 år sedan)
» Barn förlöst vecka 105052+6 (inkommen för 8 år sedan)
» Barn förlöst vecka 105089+3 (inkommen för 8 år sedan)
» Barn förlöst vecka 40+0 (inkommen för 8 år sedan)
» Barn förlöst vecka 40+0 (inkommen för 8 år sedan)
» Barn förlöst vecka 105051+6 (inkommen för 8 år sedan)
» Barn förlöst vecka 105071+4 (inkommen för 8 år sedan)
» Barn förlöst vecka 105065+6 (inkommen för 8 år sedan)
» Barn förlöst vecka 105076+1 (inkommen för 8 år sedan)
» Barn förlöst vecka 105193+5 (inkommen för 8 år sedan)
» Barn förlöst vecka 105152+1 (inkommen för 8 år sedan)
» Barn förlöst vecka 105378+4 (inkommen för 8 år sedan)
» Barn förlöst vecka 105093+1 (inkommen för 8 år sedan)
» Barn förlöst vecka 40+0 (inkommen för 8 år sedan)
» Barn förlöst vecka 40+0 (inkommen för 8 år sedan)
» Barn förlöst vecka 104977+0 (inkommen för 8 år sedan)
» Barn förlöst vecka 105151+1 (inkommen för 8 år sedan)
» Barn förlöst vecka 105056+0 (inkommen för 8 år sedan)
» Barn förlöst vecka 105080+6 (inkommen för 8 år sedan)
» Barn förlöst vecka 105057+0 (inkommen för 8 år sedan)
» Barn förlöst vecka 105081+3 (inkommen för 8 år sedan)
» Barn förlöst vecka 105309+5 (inkommen för 8 år sedan)
» Barn förlöst vecka 105212+2 (inkommen för 8 år sedan)
» Barn förlöst vecka 104953+0 (inkommen för 8 år sedan)
» Barn förlöst vecka 105060+1 (inkommen för 8 år sedan)
» Barn förlöst vecka 40+0 (inkommen för 8 år sedan)
» Barn förlöst vecka 105056+6 (inkommen för 8 år sedan)
» Barn förlöst vecka 105079+3 (inkommen för 8 år sedan)
» Barn förlöst vecka 40+0 (inkommen för 8 år sedan)
» Barn förlöst vecka 104974+0 (inkommen för 8 år sedan)
» Barn förlöst vecka 104949+5 (inkommen för 8 år sedan)
» Barn förlöst vecka 104940+4 (inkommen för 8 år sedan)
» Barn förlöst vecka 105058+4 (inkommen för 8 år sedan)
» Barn förlöst vecka 105084+1 (inkommen för 8 år sedan)
» Barn förlöst vecka 105205+0 (inkommen för 8 år sedan)
» Barn förlöst vecka 105077+2 (inkommen för 8 år sedan)
» Barn förlöst vecka 105044+4 (inkommen för 8 år sedan)
» Barn förlöst vecka 105091+0 (inkommen för 8 år sedan)
» Barn förlöst vecka 105093+1 (inkommen för 8 år sedan)
» Barn förlöst vecka 40+0 (inkommen för 8 år sedan)
» Barn förlöst vecka 40+0 (inkommen för 7 år sedan)
» Barn förlöst vecka 105061+6 (inkommen för 7 år sedan)
» Barn förlöst vecka 105070+4 (inkommen för 7 år sedan)
» Barn förlöst vecka 40+0 (inkommen för 7 år sedan)
» Barn förlöst vecka 105063+5 (inkommen för 7 år sedan)
» Barn förlöst vecka 105199+5 (inkommen för 7 år sedan)
» Barn förlöst vecka 105065+5 (inkommen för 7 år sedan)
» Barn förlöst vecka 105094+0 (inkommen för 7 år sedan)
» Barn förlöst vecka 105065+0 (inkommen för 7 år sedan)
» Barn förlöst vecka 105199+3 (inkommen för 7 år sedan)
» Barn förlöst vecka 105261+3 (inkommen för 7 år sedan)
» Barn förlöst vecka 105081+2 (inkommen för 7 år sedan)
» Barn förlöst vecka 105101+5 (inkommen för 7 år sedan)
» Barn förlöst vecka 105135+2 (inkommen för 7 år sedan)
» Barn förlöst vecka 105057+2 (inkommen för 7 år sedan)
» Barn förlöst vecka 105061+0 (inkommen för 7 år sedan)
» Barn förlöst vecka 105138+4 (inkommen för 7 år sedan)
» Barn förlöst vecka 104948+6 (inkommen för 7 år sedan)
» Barn förlöst vecka 40+0 (inkommen för 7 år sedan)
» Barn förlöst vecka 40+0 (inkommen för 7 år sedan)
» Barn förlöst vecka 105067+1 (inkommen för 7 år sedan)
» Barn förlöst vecka 40+0 (inkommen för 7 år sedan)
» Barn förlöst vecka 105092+0 (inkommen för 7 år sedan)
» Barn förlöst vecka 105067+2 (inkommen för 7 år sedan)
» Barn förlöst vecka 105069+0 (inkommen för 7 år sedan)
» Barn förlöst vecka 105069+3 (inkommen för 7 år sedan)
» Barn förlöst vecka 105071+5 (inkommen för 7 år sedan)
» Barn förlöst vecka 105069+3 (inkommen för 7 år sedan)
» Barn förlöst vecka 104981+4 (inkommen för 7 år sedan)
» Barn förlöst vecka 105067+2 (inkommen för 7 år sedan)
» Barn förlöst vecka 105164+1 (inkommen för 7 år sedan)
» Barn förlöst vecka 105182+2 (inkommen för 7 år sedan)
» Barn förlöst vecka 105167+6 (inkommen för 7 år sedan)
» Barn förlöst vecka 105070+3 (inkommen för 7 år sedan)
» Barn förlöst vecka 105077+2 (inkommen för 7 år sedan)
» Barn förlöst vecka 105202+6 (inkommen för 7 år sedan)
» Barn förlöst vecka 40+0 (inkommen för 7 år sedan)
» Barn förlöst vecka 105102+4 (inkommen för 7 år sedan)
» Barn förlöst vecka 40+0 (inkommen för 7 år sedan)
» Barn förlöst vecka 105100+4 (inkommen för 7 år sedan)
» Barn förlöst vecka 105078+0 (inkommen för 7 år sedan)
» Barn förlöst vecka 40+0 (inkommen för 7 år sedan)
» Barn förlöst vecka 40+0 (inkommen för 7 år sedan)
» Barn förlöst vecka 105102+0 (inkommen för 7 år sedan)
» Barn förlöst vecka 105100+5 (inkommen för 7 år sedan)
» Barn förlöst vecka 105103+3 (inkommen för 7 år sedan)
» Barn förlöst vecka 40+0 (inkommen för 7 år sedan)
» Barn förlöst vecka 105081+1 (inkommen för 7 år sedan)
» Barn förlöst vecka 105130+5 (inkommen för 7 år sedan)
» Barn förlöst vecka 105203+4 (inkommen för 7 år sedan)
» Barn förlöst vecka 105078+1 (inkommen för 7 år sedan)
» Barn förlöst vecka 105023+1 (inkommen för 7 år sedan)
» Barn förlöst vecka 105206+6 (inkommen för 7 år sedan)
» Barn förlöst vecka 105080+2 (inkommen för 7 år sedan)
» Barn förlöst vecka 40+0 (inkommen för 7 år sedan)
» Barn förlöst vecka 105238+1 (inkommen för 7 år sedan)
» Barn förlöst vecka 105040+5 (inkommen för 7 år sedan)
» Barn förlöst vecka 105078+4 (inkommen för 7 år sedan)
» Barn förlöst vecka 104961+4 (inkommen för 7 år sedan)
» Barn förlöst vecka 105084+0 (inkommen för 7 år sedan)
» Barn förlöst vecka 105105+5 (inkommen för 7 år sedan)
» Barn förlöst vecka 105386+0 (inkommen för 7 år sedan)
» Barn förlöst vecka 105086+3 (inkommen för 7 år sedan)
» Barn förlöst vecka 105087+0 (inkommen för 7 år sedan)
» Barn förlöst vecka 105202+4 (inkommen för 7 år sedan)
» Barn förlöst vecka 105090+5 (inkommen för 7 år sedan)
» Barn förlöst vecka 105090+1 (inkommen för 7 år sedan)
» Barn förlöst vecka 105120+3 (inkommen för 7 år sedan)
» Barn förlöst vecka 105092+0 (inkommen för 7 år sedan)
» Barn förlöst vecka 105170+5 (inkommen för 7 år sedan)
» Barn förlöst vecka 105093+3 (inkommen för 7 år sedan)
» Barn förlöst vecka 40+0 (inkommen för 7 år sedan)
» Barn förlöst vecka 40+0 (inkommen för 7 år sedan)
» Barn förlöst vecka 105055+6 (inkommen för 7 år sedan)
» Barn förlöst vecka 104958+0 (inkommen för 7 år sedan)
» Barn förlöst vecka 104929+5 (inkommen för 7 år sedan)
» Barn förlöst vecka 105098+4 (inkommen för 7 år sedan)
» Barn förlöst vecka 105094+4 (inkommen för 7 år sedan)
» Barn förlöst vecka 40+0 (inkommen för 7 år sedan)
» Barn förlöst vecka 105056+5 (inkommen för 7 år sedan)
» Barn förlöst vecka 105098+0 (inkommen för 7 år sedan)
» Barn förlöst vecka 105098+5 (inkommen för 7 år sedan)
» Barn förlöst vecka 105286+4 (inkommen för 7 år sedan)
» Barn förlöst vecka 105205+1 (inkommen för 7 år sedan)
» Barn förlöst vecka 105099+2 (inkommen för 7 år sedan)
» Barn förlöst vecka 105097+3 (inkommen för 7 år sedan)
» Barn förlöst vecka 105099+0 (inkommen för 7 år sedan)
» Barn förlöst vecka 105100+4 (inkommen för 7 år sedan)
» Barn förlöst vecka 105104+6 (inkommen för 7 år sedan)
» Barn förlöst vecka 105101+3 (inkommen för 7 år sedan)
» Barn förlöst vecka 105392+1 (inkommen för 7 år sedan)
» Barn förlöst vecka 105133+5 (inkommen för 7 år sedan)
» Barn förlöst vecka 105036+4 (inkommen för 7 år sedan)
» Barn förlöst vecka 42+1 (inkommen för 7 år sedan)
» Barn förlöst vecka 105140+4 (inkommen för 7 år sedan)
» Barn förlöst vecka 40+0 (inkommen för 7 år sedan)
» Barn förlöst vecka 105014+0 (inkommen för 7 år sedan)
» Barn förlöst vecka 105132+3 (inkommen för 7 år sedan)
» Barn förlöst vecka 105125+5 (inkommen för 7 år sedan)
» Barn förlöst vecka 105135+0 (inkommen för 7 år sedan)
» Barn förlöst vecka 105105+1 (inkommen för 7 år sedan)
» Barn förlöst vecka 105105+5 (inkommen för 7 år sedan)
» Barn förlöst vecka 40+0 (inkommen för 7 år sedan)
» Barn förlöst vecka 105193+3 (inkommen för 7 år sedan)
» Barn förlöst vecka 105204+4 (inkommen för 7 år sedan)
» Barn förlöst vecka 105115+0 (inkommen för 7 år sedan)
» Barn förlöst vecka 105245+4 (inkommen för 7 år sedan)
» Barn förlöst vecka 105132+0 (inkommen för 7 år sedan)
» Barn förlöst vecka 40+0 (inkommen för 6 år sedan)
» Barn förlöst vecka 105164+2 (inkommen för 6 år sedan)
» Barn förlöst vecka 105139+2 (inkommen för 6 år sedan)
» Barn förlöst vecka 105123+2 (inkommen för 6 år sedan)
» Barn förlöst vecka 105235+1 (inkommen för 6 år sedan)
» Barn förlöst vecka 105118+6 (inkommen för 6 år sedan)
» Barn förlöst vecka 105257+3 (inkommen för 6 år sedan)
» Barn förlöst vecka 105045+4 (inkommen för 6 år sedan)
» Barn förlöst vecka 104954+6 (inkommen för 6 år sedan)
» Barn förlöst vecka 105123+0 (inkommen för 6 år sedan)
» Barn förlöst vecka 40+0 (inkommen för 6 år sedan)
» Barn förlöst vecka 105149+1 (inkommen för 6 år sedan)
» Barn förlöst vecka 105246+5 (inkommen för 6 år sedan)
» Barn förlöst vecka 105124+4 (inkommen för 6 år sedan)
» Barn förlöst vecka 105126+6 (inkommen för 6 år sedan)
» Barn förlöst vecka 104940+1 (inkommen för 6 år sedan)
» Barn förlöst vecka 105234+3 (inkommen för 6 år sedan)
» Barn förlöst vecka 40+0 (inkommen för 6 år sedan)
» Barn förlöst vecka 40+0 (inkommen för 6 år sedan)
» Barn förlöst vecka 105104+4 (inkommen för 6 år sedan)
» Barn förlöst vecka 105157+4 (inkommen för 6 år sedan)
» Barn förlöst vecka 105249+0 (inkommen för 6 år sedan)
» Barn förlöst vecka 105158+4 (inkommen för 6 år sedan)
» Barn förlöst vecka 105152+3 (inkommen för 6 år sedan)
» Barn förlöst vecka 105135+3 (inkommen för 6 år sedan)
» Barn förlöst vecka 105129+6 (inkommen för 6 år sedan)
» Barn förlöst vecka 105219+1 (inkommen för 6 år sedan)
» Barn förlöst vecka 105152+4 (inkommen för 6 år sedan)
» Barn förlöst vecka 105002+1 (inkommen för 6 år sedan)
» Barn förlöst vecka 105301+1 (inkommen för 6 år sedan)
» Barn förlöst vecka 105170+5 (inkommen för 6 år sedan)
» Barn förlöst vecka 105132+3 (inkommen för 6 år sedan)
» Barn förlöst vecka 105132+5 (inkommen för 6 år sedan)
» Barn förlöst vecka 105134+0 (inkommen för 6 år sedan)
» Barn förlöst vecka 105223+3 (inkommen för 6 år sedan)
» Barn förlöst vecka 40+0 (inkommen för 6 år sedan)
» Barn förlöst vecka 40+0 (inkommen för 6 år sedan)
» Barn förlöst vecka 105145+1 (inkommen för 6 år sedan)
» Barn förlöst vecka 40+0 (inkommen för 6 år sedan)
» Barn förlöst vecka 105081+5 (inkommen för 6 år sedan)
» Barn förlöst vecka 105182+3 (inkommen för 6 år sedan)
» Barn förlöst vecka 105153+6 (inkommen för 6 år sedan)
» Barn förlöst vecka 105274+0 (inkommen för 6 år sedan)
» Barn förlöst vecka 105019+3 (inkommen för 6 år sedan)
» Barn förlöst vecka 105189+6 (inkommen för 6 år sedan)
» Barn förlöst vecka 105307+6 (inkommen för 6 år sedan)
» Barn förlöst vecka 105157+0 (inkommen för 6 år sedan)
» Barn förlöst vecka 40+0 (inkommen för 6 år sedan)
» Barn förlöst vecka 105166+2 (inkommen för 5 år sedan)
» Barn förlöst vecka 40+0 (inkommen för 5 år sedan)
» Barn förlöst vecka 105328+2 (inkommen för 5 år sedan)
» Barn förlöst vecka 105083+4 (inkommen för 5 år sedan)
» Barn förlöst vecka 104934+6 (inkommen för 5 år sedan)
» Barn förlöst vecka 105380+6 (inkommen för 5 år sedan)
» Barn förlöst vecka 105421+5 (inkommen för 5 år sedan)
» Barn förlöst vecka 105201+3 (inkommen för 5 år sedan)
» Barn förlöst vecka 105206+3 (inkommen för 5 år sedan)
» Barn förlöst vecka 105185+2 (inkommen för 5 år sedan)
» Barn förlöst vecka 40+0 (inkommen för 5 år sedan)
» Barn förlöst vecka 105246+5 (inkommen för 5 år sedan)
» Barn förlöst vecka 105143+6 (inkommen för 5 år sedan)
» Barn förlöst vecka 105305+4 (inkommen för 4 år sedan)
» Barn förlöst vecka 104978+3 (inkommen för 4 år sedan)
» Barn förlöst vecka 105241+4 (inkommen för 4 år sedan)
» Barn förlöst vecka 45+0 (inkommen för 3 år sedan)
» Barn förlöst vecka 105313+2 (inkommen för 3 år sedan)
» Barn förlöst vecka 105205+1 (inkommen för 3 år sedan)
» Barn förlöst vecka 105299+2 (inkommen för 3 år sedan)
» Barn förlöst vecka 105085+6 (inkommen för 2 år sedan)
» Barn förlöst vecka 105371+6 (inkommen för 2 år sedan)
» Barn förlöst vecka 104975+6 (inkommen för 2 år sedan)

Barn förlöst vecka 40+0

Ange din ålder: 20

Ange din längd i cm : 158

Ange din vikt innan graviditeten: 80

Ange din vikt innan förlossningen : 94

Förlossningen skedde den...: 2010-04-07

Jag födde...: vaginalt

Bebisens vikt... (gram): 2270

Bebisens längd... (cm) : 45

Antal barn sedan tidigare: 0

Jag hade under graviditeten diagnosen... : havandeskapsförgiftning

Vilken/vilka smärtlindring(ar) fick du under förlossningen?: Lustgas

Vilken/vilka smärtlindring(ar) fick du under förlossningen?: Kvaddlar

På vilken förlossningsklinik födde du?: Höglandssjukhuset Eksjö

Hur upplevde du mottagandet och den vård som du fick?: Bra

Hur upplevde du din förlossning på en skala från 1-10, där 1 är mycket bra och 10 är mycket dåligt?: 8

Berätta om din förlossning: Blev igång satt i vecka 37+3 pågrund av havandeskapsförgiftningen. Blev igångsatt kl 14.00 och värkana startade igång direkt. Efter ca 2 timmar va ja öppen 4 cm. Fick då lustgas och sen senare kvaddlar som gjorde ganska ont.. Höll i sig i ca 30 minuter bara så de kändes värdelöst. Jag hade bestämt mig sen långt innan att inte ta epiduralbedövning så jag höll fast vid det beslutet och andvände mig enbart av lustgasen. Vid ca kl: 20.00 satte jag mig i badkaret och satt där till klockan ca 01.30 (väldigt länge jag vet :P) och de hjälpte otroligt mkt tyckte jag.. vid 01.30 undersöktes jag och jag hade då öppnats till 7 cm. De beslöt sig för att ta hål på hinnorna och ca 5 minuter efter de så va ja helt plötsligt öppen 10 cm och va helt redo på att krysta. Krystningsarbetet tog ca 15 minuter sen kom min älskade lilla dotter ut. Direkt efter att hon kommit ut så tryckte dom på alarmklockan klippte av navelsträngen och sprang ut. Jag vart chockad och rädd, frågade vad de blev för något, lever hon? Barnmorskan som va kvar lugnade ner mig och sa att det är ingen fara och strax där efter hörde jag bebisskrik i rummet brevid. \"Hör du att din bebis skriker säger barnmorskan\". Stor lättnad där. Min sambo fick gå ut och hämta henne, det va han som sen bekräftade att det va en liten flicka. Så otroligt vacker och så otroligt liten :) Förlossningen förövrigt va bra. Fick bra information om allt som hände och min sambo va bäst. Älskar honom så otroligt mkt :)