Här kan du se inkomna svar på Bli Mammas gravidenkät. Alla svar är anonyma.

Filtrera resultat

» Barn förlöst vecka 38+1 (inkommen för 12 år sedan)
» Barn förlöst vecka 39+6 (inkommen för 12 år sedan)
» Barn förlöst vecka 37+1 (inkommen för 12 år sedan)
» Barn förlöst vecka 39+6 (inkommen för 12 år sedan)
» Barn förlöst vecka 105007+3 (inkommen för 12 år sedan)
» Barn förlöst vecka 40+2 (inkommen för 12 år sedan)
» Barn förlöst vecka 37+6 (inkommen för 12 år sedan)
» Barn förlöst vecka 39+4 (inkommen för 12 år sedan)
» Barn förlöst vecka 37+6 (inkommen för 12 år sedan)
» Barn förlöst vecka 105008+1 (inkommen för 12 år sedan)
» Barn förlöst vecka 38+3 (inkommen för 12 år sedan)
» Barn förlöst vecka 40+3 (inkommen för 12 år sedan)
» Barn förlöst vecka 37+0 (inkommen för 12 år sedan)
» Barn förlöst vecka 39+2 (inkommen för 12 år sedan)
» Barn förlöst vecka 40+2 (inkommen för 12 år sedan)
» Barn förlöst vecka 37+5 (inkommen för 12 år sedan)
» Barn förlöst vecka 39+1 (inkommen för 12 år sedan)
» Barn förlöst vecka 42+6 (inkommen för 12 år sedan)
» Barn förlöst vecka 105004+5 (inkommen för 12 år sedan)
» Barn förlöst vecka 105086+1 (inkommen för 12 år sedan)
» Barn förlöst vecka 41+4 (inkommen för 12 år sedan)
» Barn förlöst vecka 41+1 (inkommen för 12 år sedan)
» Barn förlöst vecka 40+0 (inkommen för 12 år sedan)
» Barn förlöst vecka 105102+3 (inkommen för 11 år sedan)
» Barn förlöst vecka 40+5 (inkommen för 11 år sedan)
» Barn förlöst vecka 40+4 (inkommen för 11 år sedan)
» Barn förlöst vecka 39+3 (inkommen för 11 år sedan)
» Barn förlöst vecka 37+0 (inkommen för 11 år sedan)
» Barn förlöst vecka 37+3 (inkommen för 11 år sedan)
» Barn förlöst vecka 39+1 (inkommen för 11 år sedan)
» Barn förlöst vecka 40+0 (inkommen för 11 år sedan)
» Barn förlöst vecka 105172+1 (inkommen för 11 år sedan)
» Barn förlöst vecka 41+2 (inkommen för 11 år sedan)
» Barn förlöst vecka 105068+0 (inkommen för 11 år sedan)
» Barn förlöst vecka 40+3 (inkommen för 11 år sedan)
» Barn förlöst vecka 42+6 (inkommen för 11 år sedan)
» Barn förlöst vecka 39+5 (inkommen för 11 år sedan)
» Barn förlöst vecka 105132+5 (inkommen för 11 år sedan)
» Barn förlöst vecka 38+0 (inkommen för 11 år sedan)
» Barn förlöst vecka 39+6 (inkommen för 11 år sedan)
» Barn förlöst vecka 42+2 (inkommen för 11 år sedan)
» Barn förlöst vecka 105112+1 (inkommen för 11 år sedan)
» Barn förlöst vecka 39+5 (inkommen för 11 år sedan)
» Barn förlöst vecka 41+3 (inkommen för 11 år sedan)
» Barn förlöst vecka 38+1 (inkommen för 11 år sedan)
» Barn förlöst vecka 42+4 (inkommen för 11 år sedan)
» Barn förlöst vecka 39+0 (inkommen för 11 år sedan)
» Barn förlöst vecka 105020+1 (inkommen för 11 år sedan)
» Barn förlöst vecka 105118+5 (inkommen för 11 år sedan)
» Barn förlöst vecka 105059+6 (inkommen för 11 år sedan)
» Barn förlöst vecka 38+6 (inkommen för 11 år sedan)
» Barn förlöst vecka 39+3 (inkommen för 11 år sedan)
» Barn förlöst vecka 38+5 (inkommen för 11 år sedan)
» Barn förlöst vecka 37+0 (inkommen för 11 år sedan)
» Barn förlöst vecka 38+4 (inkommen för 11 år sedan)
» Barn förlöst vecka 105006+1 (inkommen för 11 år sedan)
» Barn förlöst vecka 105138+1 (inkommen för 11 år sedan)
» Barn förlöst vecka 38+1 (inkommen för 11 år sedan)
» Barn förlöst vecka 105066+5 (inkommen för 11 år sedan)
» Barn förlöst vecka 105102+6 (inkommen för 11 år sedan)
» Barn förlöst vecka 40+2 (inkommen för 11 år sedan)
» Barn förlöst vecka 105096+5 (inkommen för 11 år sedan)
» Barn förlöst vecka 40+0 (inkommen för 11 år sedan)
» Barn förlöst vecka 105035+2 (inkommen för 11 år sedan)
» Barn förlöst vecka 38+3 (inkommen för 11 år sedan)
» Barn förlöst vecka 105161+6 (inkommen för 11 år sedan)
» Barn förlöst vecka 38+2 (inkommen för 11 år sedan)
» Barn förlöst vecka 37+3 (inkommen för 11 år sedan)
» Barn förlöst vecka 38+6 (inkommen för 11 år sedan)
» Barn förlöst vecka 105032+1 (inkommen för 11 år sedan)
» Barn förlöst vecka 39+4 (inkommen för 11 år sedan)
» Barn förlöst vecka 42+6 (inkommen för 11 år sedan)
» Barn förlöst vecka 105104+3 (inkommen för 11 år sedan)
» Barn förlöst vecka 105019+0 (inkommen för 11 år sedan)
» Barn förlöst vecka 38+2 (inkommen för 11 år sedan)
» Barn förlöst vecka 39+5 (inkommen för 11 år sedan)
» Barn förlöst vecka 39+2 (inkommen för 11 år sedan)
» Barn förlöst vecka 37+5 (inkommen för 11 år sedan)
» Barn förlöst vecka 40+4 (inkommen för 11 år sedan)
» Barn förlöst vecka 105001+1 (inkommen för 11 år sedan)
» Barn förlöst vecka 40+0 (inkommen för 11 år sedan)
» Barn förlöst vecka 105213+3 (inkommen för 11 år sedan)
» Barn förlöst vecka 105001+0 (inkommen för 11 år sedan)
» Barn förlöst vecka 42+1 (inkommen för 11 år sedan)
» Barn förlöst vecka 39+2 (inkommen för 11 år sedan)
» Barn förlöst vecka 2121+5 (inkommen för 11 år sedan)
» Barn förlöst vecka 104955+2 (inkommen för 11 år sedan)
» Barn förlöst vecka 105043+1 (inkommen för 11 år sedan)
» Barn förlöst vecka 39+0 (inkommen för 11 år sedan)
» Barn förlöst vecka 40+5 (inkommen för 11 år sedan)
» Barn förlöst vecka 104978+0 (inkommen för 11 år sedan)
» Barn förlöst vecka 104922+1 (inkommen för 11 år sedan)
» Barn förlöst vecka 2129+2 (inkommen för 11 år sedan)
» Barn förlöst vecka 40+5 (inkommen för 11 år sedan)
» Barn förlöst vecka 39+6 (inkommen för 11 år sedan)
» Barn förlöst vecka 105157+3 (inkommen för 11 år sedan)
» Barn förlöst vecka 38+0 (inkommen för 11 år sedan)
» Barn förlöst vecka 105154+5 (inkommen för 11 år sedan)
» Barn förlöst vecka 105130+5 (inkommen för 11 år sedan)
» Barn förlöst vecka 38+2 (inkommen för 11 år sedan)
» Barn förlöst vecka 38+0 (inkommen för 11 år sedan)
» Barn förlöst vecka 38+3 (inkommen för 11 år sedan)
» Barn förlöst vecka 105099+2 (inkommen för 11 år sedan)
» Barn förlöst vecka 38+5 (inkommen för 11 år sedan)
» Barn förlöst vecka 39+4 (inkommen för 11 år sedan)
» Barn förlöst vecka 40+4 (inkommen för 11 år sedan)
» Barn förlöst vecka 39+5 (inkommen för 11 år sedan)
» Barn förlöst vecka 41+6 (inkommen för 11 år sedan)
» Barn förlöst vecka 105138+6 (inkommen för 11 år sedan)
» Barn förlöst vecka 39+6 (inkommen för 11 år sedan)
» Barn förlöst vecka 39+5 (inkommen för 11 år sedan)
» Barn förlöst vecka 39+0 (inkommen för 11 år sedan)
» Barn förlöst vecka 39+0 (inkommen för 11 år sedan)
» Barn förlöst vecka 105085+5 (inkommen för 10 år sedan)
» Barn förlöst vecka 105146+2 (inkommen för 10 år sedan)
» Barn förlöst vecka 104971+2 (inkommen för 10 år sedan)
» Barn förlöst vecka 105101+1 (inkommen för 10 år sedan)
» Barn förlöst vecka 105013+0 (inkommen för 10 år sedan)
» Barn förlöst vecka 104981+2 (inkommen för 10 år sedan)
» Barn förlöst vecka 105009+4 (inkommen för 10 år sedan)
» Barn förlöst vecka 105017+3 (inkommen för 10 år sedan)
» Barn förlöst vecka 104980+4 (inkommen för 10 år sedan)
» Barn förlöst vecka 40+0 (inkommen för 10 år sedan)
» Barn förlöst vecka 104978+1 (inkommen för 10 år sedan)
» Barn förlöst vecka 40+0 (inkommen för 10 år sedan)
» Barn förlöst vecka 40+0 (inkommen för 10 år sedan)
» Barn förlöst vecka 105008+1 (inkommen för 10 år sedan)
» Barn förlöst vecka 105009+2 (inkommen för 10 år sedan)
» Barn förlöst vecka 104993+5 (inkommen för 10 år sedan)
» Barn förlöst vecka 105005+6 (inkommen för 10 år sedan)
» Barn förlöst vecka 104981+4 (inkommen för 10 år sedan)
» Barn förlöst vecka 105104+6 (inkommen för 10 år sedan)
» Barn förlöst vecka 105082+3 (inkommen för 10 år sedan)
» Barn förlöst vecka 104992+2 (inkommen för 10 år sedan)
» Barn förlöst vecka 105145+0 (inkommen för 10 år sedan)
» Barn förlöst vecka 105011+5 (inkommen för 10 år sedan)
» Barn förlöst vecka 104986+4 (inkommen för 10 år sedan)
» Barn förlöst vecka 40+0 (inkommen för 10 år sedan)
» Barn förlöst vecka 40+0 (inkommen för 10 år sedan)
» Barn förlöst vecka 104977+4 (inkommen för 10 år sedan)
» Barn förlöst vecka 40+0 (inkommen för 10 år sedan)
» Barn förlöst vecka 105070+2 (inkommen för 10 år sedan)
» Barn förlöst vecka 104905+2 (inkommen för 10 år sedan)
» Barn förlöst vecka 104983+0 (inkommen för 10 år sedan)
» Barn förlöst vecka 105220+0 (inkommen för 10 år sedan)
» Barn förlöst vecka 105149+3 (inkommen för 10 år sedan)
» Barn förlöst vecka 104985+0 (inkommen för 10 år sedan)
» Barn förlöst vecka 105020+0 (inkommen för 10 år sedan)
» Barn förlöst vecka 105088+2 (inkommen för 10 år sedan)
» Barn förlöst vecka 105001+5 (inkommen för 10 år sedan)
» Barn förlöst vecka 105009+5 (inkommen för 10 år sedan)
» Barn förlöst vecka 40+0 (inkommen för 10 år sedan)
» Barn förlöst vecka 104986+1 (inkommen för 10 år sedan)
» Barn förlöst vecka 105076+0 (inkommen för 10 år sedan)
» Barn förlöst vecka 104983+5 (inkommen för 10 år sedan)
» Barn förlöst vecka 104984+2 (inkommen för 10 år sedan)
» Barn förlöst vecka 105004+4 (inkommen för 10 år sedan)
» Barn förlöst vecka 105169+4 (inkommen för 10 år sedan)
» Barn förlöst vecka 104983+6 (inkommen för 10 år sedan)
» Barn förlöst vecka 105014+2 (inkommen för 10 år sedan)
» Barn förlöst vecka 105002+2 (inkommen för 10 år sedan)
» Barn förlöst vecka 105067+3 (inkommen för 10 år sedan)
» Barn förlöst vecka 40+0 (inkommen för 10 år sedan)
» Barn förlöst vecka 105091+3 (inkommen för 10 år sedan)
» Barn förlöst vecka 40+0 (inkommen för 10 år sedan)
» Barn förlöst vecka 104993+2 (inkommen för 10 år sedan)
» Barn förlöst vecka 40+0 (inkommen för 10 år sedan)
» Barn förlöst vecka 40+0 (inkommen för 10 år sedan)
» Barn förlöst vecka 105001+3 (inkommen för 10 år sedan)
» Barn förlöst vecka 105149+1 (inkommen för 10 år sedan)
» Barn förlöst vecka 40+0 (inkommen för 10 år sedan)
» Barn förlöst vecka 104984+4 (inkommen för 10 år sedan)
» Barn förlöst vecka 105010+1 (inkommen för 10 år sedan)
» Barn förlöst vecka 104983+4 (inkommen för 10 år sedan)
» Barn förlöst vecka 104943+1 (inkommen för 10 år sedan)
» Barn förlöst vecka 105115+5 (inkommen för 10 år sedan)
» Barn förlöst vecka 105020+1 (inkommen för 10 år sedan)
» Barn förlöst vecka 104998+3 (inkommen för 10 år sedan)
» Barn förlöst vecka 40+0 (inkommen för 10 år sedan)
» Barn förlöst vecka 105139+6 (inkommen för 10 år sedan)
» Barn förlöst vecka 40+0 (inkommen för 10 år sedan)
» Barn förlöst vecka 40+0 (inkommen för 10 år sedan)
» Barn förlöst vecka 104986+4 (inkommen för 10 år sedan)
» Barn förlöst vecka 105004+1 (inkommen för 10 år sedan)
» Barn förlöst vecka 104987+1 (inkommen för 10 år sedan)
» Barn förlöst vecka 40+0 (inkommen för 10 år sedan)
» Barn förlöst vecka 40+0 (inkommen för 10 år sedan)
» Barn förlöst vecka 104989+1 (inkommen för 10 år sedan)
» Barn förlöst vecka 105017+3 (inkommen för 10 år sedan)
» Barn förlöst vecka 105016+4 (inkommen för 10 år sedan)
» Barn förlöst vecka 104989+3 (inkommen för 10 år sedan)
» Barn förlöst vecka 104987+6 (inkommen för 10 år sedan)
» Barn förlöst vecka 105013+2 (inkommen för 10 år sedan)
» Barn förlöst vecka 104990+2 (inkommen för 10 år sedan)
» Barn förlöst vecka 105036+1 (inkommen för 10 år sedan)
» Barn förlöst vecka 105001+0 (inkommen för 10 år sedan)
» Barn förlöst vecka 105024+3 (inkommen för 10 år sedan)
» Barn förlöst vecka 40+0 (inkommen för 10 år sedan)
» Barn förlöst vecka 104991+6 (inkommen för 10 år sedan)
» Barn förlöst vecka 105024+2 (inkommen för 10 år sedan)
» Barn förlöst vecka 105117+5 (inkommen för 10 år sedan)
» Barn förlöst vecka 40+0 (inkommen för 10 år sedan)
» Barn förlöst vecka 104988+2 (inkommen för 10 år sedan)
» Barn förlöst vecka 104990+2 (inkommen för 10 år sedan)
» Barn förlöst vecka 105012+2 (inkommen för 10 år sedan)
» Barn förlöst vecka 105005+4 (inkommen för 10 år sedan)
» Barn förlöst vecka 104989+6 (inkommen för 10 år sedan)
» Barn förlöst vecka 105007+5 (inkommen för 10 år sedan)
» Barn förlöst vecka 105011+3 (inkommen för 10 år sedan)
» Barn förlöst vecka 105017+4 (inkommen för 10 år sedan)
» Barn förlöst vecka 38+1 (inkommen för 10 år sedan)
» Barn förlöst vecka 105037+0 (inkommen för 10 år sedan)
» Barn förlöst vecka 104992+5 (inkommen för 10 år sedan)
» Barn förlöst vecka 104939+1 (inkommen för 10 år sedan)
» Barn förlöst vecka 40+0 (inkommen för 10 år sedan)
» Barn förlöst vecka 40+0 (inkommen för 10 år sedan)
» Barn förlöst vecka 105112+4 (inkommen för 10 år sedan)
» Barn förlöst vecka 105004+1 (inkommen för 10 år sedan)
» Barn förlöst vecka 105001+1 (inkommen för 10 år sedan)
» Barn förlöst vecka 105136+3 (inkommen för 10 år sedan)
» Barn förlöst vecka 104937+1 (inkommen för 10 år sedan)
» Barn förlöst vecka 105226+0 (inkommen för 10 år sedan)
» Barn förlöst vecka 105014+2 (inkommen för 10 år sedan)
» Barn förlöst vecka 105206+4 (inkommen för 10 år sedan)
» Barn förlöst vecka 104992+4 (inkommen för 10 år sedan)
» Barn förlöst vecka 105044+5 (inkommen för 10 år sedan)
» Barn förlöst vecka 104992+5 (inkommen för 10 år sedan)
» Barn förlöst vecka 105008+1 (inkommen för 10 år sedan)
» Barn förlöst vecka 40+0 (inkommen för 10 år sedan)
» Barn förlöst vecka 105043+0 (inkommen för 10 år sedan)
» Barn förlöst vecka 105002+5 (inkommen för 10 år sedan)
» Barn förlöst vecka 105004+1 (inkommen för 10 år sedan)
» Barn förlöst vecka 104993+6 (inkommen för 10 år sedan)
» Barn förlöst vecka 105165+1 (inkommen för 10 år sedan)
» Barn förlöst vecka 105082+0 (inkommen för 10 år sedan)
» Barn förlöst vecka 104993+1 (inkommen för 10 år sedan)
» Barn förlöst vecka 105314+3 (inkommen för 10 år sedan)
» Barn förlöst vecka 105026+2 (inkommen för 10 år sedan)
» Barn förlöst vecka 40+0 (inkommen för 10 år sedan)
» Barn förlöst vecka 40+0 (inkommen för 10 år sedan)
» Barn förlöst vecka 105014+2 (inkommen för 10 år sedan)
» Barn förlöst vecka 40+0 (inkommen för 10 år sedan)
» Barn förlöst vecka 105105+0 (inkommen för 10 år sedan)
» Barn förlöst vecka 105027+4 (inkommen för 10 år sedan)
» Barn förlöst vecka 105017+4 (inkommen för 10 år sedan)
» Barn förlöst vecka 104992+4 (inkommen för 10 år sedan)
» Barn förlöst vecka 104968+3 (inkommen för 10 år sedan)
» Barn förlöst vecka 40+0 (inkommen för 10 år sedan)
» Barn förlöst vecka 105030+0 (inkommen för 10 år sedan)
» Barn förlöst vecka 104941+4 (inkommen för 10 år sedan)
» Barn förlöst vecka 104995+0 (inkommen för 10 år sedan)
» Barn förlöst vecka 40+0 (inkommen för 10 år sedan)
» Barn förlöst vecka 105095+1 (inkommen för 10 år sedan)
» Barn förlöst vecka 105014+0 (inkommen för 10 år sedan)
» Barn förlöst vecka 104995+1 (inkommen för 10 år sedan)
» Barn förlöst vecka 104926+1 (inkommen för 10 år sedan)
» Barn förlöst vecka 105006+3 (inkommen för 10 år sedan)
» Barn förlöst vecka 105028+4 (inkommen för 10 år sedan)
» Barn förlöst vecka 104962+5 (inkommen för 10 år sedan)
» Barn förlöst vecka 105099+4 (inkommen för 10 år sedan)
» Barn förlöst vecka 104996+3 (inkommen för 10 år sedan)
» Barn förlöst vecka 105209+4 (inkommen för 10 år sedan)
» Barn förlöst vecka 105003+0 (inkommen för 10 år sedan)
» Barn förlöst vecka 105028+4 (inkommen för 10 år sedan)
» Barn förlöst vecka 105026+5 (inkommen för 10 år sedan)
» Barn förlöst vecka 105143+3 (inkommen för 10 år sedan)
» Barn förlöst vecka 40+0 (inkommen för 10 år sedan)
» Barn förlöst vecka 104997+2 (inkommen för 10 år sedan)
» Barn förlöst vecka 105022+3 (inkommen för 10 år sedan)
» Barn förlöst vecka 105510+1 (inkommen för 10 år sedan)
» Barn förlöst vecka 105069+1 (inkommen för 10 år sedan)
» Barn förlöst vecka 105005+2 (inkommen för 10 år sedan)
» Barn förlöst vecka 104891+2 (inkommen för 10 år sedan)
» Barn förlöst vecka 105025+0 (inkommen för 10 år sedan)
» Barn förlöst vecka 105101+4 (inkommen för 10 år sedan)
» Barn förlöst vecka 104997+2 (inkommen för 10 år sedan)
» Barn förlöst vecka 105147+2 (inkommen för 10 år sedan)
» Barn förlöst vecka 105000+6 (inkommen för 10 år sedan)
» Barn förlöst vecka 105023+0 (inkommen för 10 år sedan)
» Barn förlöst vecka 105023+0 (inkommen för 10 år sedan)
» Barn förlöst vecka 105086+2 (inkommen för 10 år sedan)
» Barn förlöst vecka 104999+1 (inkommen för 10 år sedan)
» Barn förlöst vecka 40+0 (inkommen för 10 år sedan)
» Barn förlöst vecka 105077+4 (inkommen för 10 år sedan)
» Barn förlöst vecka 105061+3 (inkommen för 10 år sedan)
» Barn förlöst vecka 105129+5 (inkommen för 10 år sedan)
» Barn förlöst vecka 105204+5 (inkommen för 10 år sedan)
» Barn förlöst vecka 105000+3 (inkommen för 10 år sedan)
» Barn förlöst vecka 105277+3 (inkommen för 10 år sedan)
» Barn förlöst vecka 105334+1 (inkommen för 10 år sedan)
» Barn förlöst vecka 40+0 (inkommen för 10 år sedan)
» Barn förlöst vecka 105030+3 (inkommen för 10 år sedan)
» Barn förlöst vecka 39+3 (inkommen för 10 år sedan)
» Barn förlöst vecka 40+0 (inkommen för 10 år sedan)
» Barn förlöst vecka 40+0 (inkommen för 10 år sedan)
» Barn förlöst vecka 105373+2 (inkommen för 10 år sedan)
» Barn förlöst vecka 105087+4 (inkommen för 10 år sedan)
» Barn förlöst vecka 105005+3 (inkommen för 10 år sedan)
» Barn förlöst vecka 105337+5 (inkommen för 10 år sedan)
» Barn förlöst vecka 105129+1 (inkommen för 10 år sedan)
» Barn förlöst vecka 105153+3 (inkommen för 10 år sedan)
» Barn förlöst vecka 104999+1 (inkommen för 10 år sedan)
» Barn förlöst vecka 40+0 (inkommen för 10 år sedan)
» Barn förlöst vecka 105001+5 (inkommen för 10 år sedan)
» Barn förlöst vecka 104998+1 (inkommen för 10 år sedan)
» Barn förlöst vecka 105004+6 (inkommen för 10 år sedan)
» Barn förlöst vecka 40+0 (inkommen för 10 år sedan)
» Barn förlöst vecka 105080+3 (inkommen för 10 år sedan)
» Barn förlöst vecka 105003+3 (inkommen för 10 år sedan)
» Barn förlöst vecka 105019+5 (inkommen för 10 år sedan)
» Barn förlöst vecka 105004+2 (inkommen för 10 år sedan)
» Barn förlöst vecka 40+0 (inkommen för 10 år sedan)
» Barn förlöst vecka 40+0 (inkommen för 10 år sedan)
» Barn förlöst vecka 105027+5 (inkommen för 10 år sedan)
» Barn förlöst vecka 40+0 (inkommen för 10 år sedan)
» Barn förlöst vecka 105042+0 (inkommen för 10 år sedan)
» Barn förlöst vecka 105089+3 (inkommen för 10 år sedan)
» Barn förlöst vecka 104987+2 (inkommen för 10 år sedan)
» Barn förlöst vecka 105039+0 (inkommen för 10 år sedan)
» Barn förlöst vecka 105015+3 (inkommen för 10 år sedan)
» Barn förlöst vecka 105041+1 (inkommen för 10 år sedan)
» Barn förlöst vecka 105356+4 (inkommen för 10 år sedan)
» Barn förlöst vecka 105004+6 (inkommen för 10 år sedan)
» Barn förlöst vecka 105022+6 (inkommen för 10 år sedan)
» Barn förlöst vecka 40+0 (inkommen för 10 år sedan)
» Barn förlöst vecka 105033+6 (inkommen för 10 år sedan)
» Barn förlöst vecka 105037+3 (inkommen för 10 år sedan)
» Barn förlöst vecka 105242+6 (inkommen för 10 år sedan)
» Barn förlöst vecka 105027+2 (inkommen för 10 år sedan)
» Barn förlöst vecka 105023+6 (inkommen för 10 år sedan)
» Barn förlöst vecka 105157+0 (inkommen för 10 år sedan)
» Barn förlöst vecka 105006+4 (inkommen för 10 år sedan)
» Barn förlöst vecka 105067+3 (inkommen för 10 år sedan)
» Barn förlöst vecka 105038+5 (inkommen för 10 år sedan)
» Barn förlöst vecka 105037+0 (inkommen för 10 år sedan)
» Barn förlöst vecka 105035+3 (inkommen för 10 år sedan)
» Barn förlöst vecka 105016+4 (inkommen för 10 år sedan)
» Barn förlöst vecka 105022+5 (inkommen för 10 år sedan)
» Barn förlöst vecka 105103+1 (inkommen för 10 år sedan)
» Barn förlöst vecka 105003+0 (inkommen för 10 år sedan)
» Barn förlöst vecka 105024+5 (inkommen för 10 år sedan)
» Barn förlöst vecka 105040+4 (inkommen för 10 år sedan)
» Barn förlöst vecka 105319+6 (inkommen för 10 år sedan)
» Barn förlöst vecka 40+0 (inkommen för 10 år sedan)
» Barn förlöst vecka 105027+3 (inkommen för 10 år sedan)
» Barn förlöst vecka 105099+2 (inkommen för 10 år sedan)
» Barn förlöst vecka 105025+6 (inkommen för 10 år sedan)
» Barn förlöst vecka 105172+3 (inkommen för 10 år sedan)
» Barn förlöst vecka 40+0 (inkommen för 10 år sedan)
» Barn förlöst vecka 105026+6 (inkommen för 10 år sedan)
» Barn förlöst vecka 105036+2 (inkommen för 10 år sedan)
» Barn förlöst vecka 105113+3 (inkommen för 10 år sedan)
» Barn förlöst vecka 105011+5 (inkommen för 10 år sedan)
» Barn förlöst vecka 105099+0 (inkommen för 10 år sedan)
» Barn förlöst vecka 105028+2 (inkommen för 10 år sedan)
» Barn förlöst vecka 105008+6 (inkommen för 10 år sedan)
» Barn förlöst vecka 104935+5 (inkommen för 10 år sedan)
» Barn förlöst vecka 105018+2 (inkommen för 10 år sedan)
» Barn förlöst vecka 40+0 (inkommen för 10 år sedan)
» Barn förlöst vecka 105047+2 (inkommen för 10 år sedan)
» Barn förlöst vecka 105009+3 (inkommen för 10 år sedan)
» Barn förlöst vecka 40+0 (inkommen för 10 år sedan)
» Barn förlöst vecka 105221+5 (inkommen för 10 år sedan)
» Barn förlöst vecka 105004+5 (inkommen för 10 år sedan)
» Barn förlöst vecka 105171+0 (inkommen för 10 år sedan)
» Barn förlöst vecka 105005+4 (inkommen för 10 år sedan)
» Barn förlöst vecka 40+0 (inkommen för 10 år sedan)
» Barn förlöst vecka 105032+4 (inkommen för 10 år sedan)
» Barn förlöst vecka 105132+6 (inkommen för 10 år sedan)
» Barn förlöst vecka 105136+4 (inkommen för 10 år sedan)
» Barn förlöst vecka 105013+1 (inkommen för 10 år sedan)
» Barn förlöst vecka 40+0 (inkommen för 10 år sedan)
» Barn förlöst vecka 105011+5 (inkommen för 10 år sedan)
» Barn förlöst vecka 105016+2 (inkommen för 10 år sedan)
» Barn förlöst vecka 105031+2 (inkommen för 10 år sedan)
» Barn förlöst vecka 105004+2 (inkommen för 10 år sedan)
» Barn förlöst vecka 105027+6 (inkommen för 10 år sedan)
» Barn förlöst vecka 105024+6 (inkommen för 10 år sedan)
» Barn förlöst vecka 105012+2 (inkommen för 10 år sedan)
» Barn förlöst vecka 105041+3 (inkommen för 10 år sedan)
» Barn förlöst vecka 105038+3 (inkommen för 10 år sedan)
» Barn förlöst vecka 105130+0 (inkommen för 10 år sedan)
» Barn förlöst vecka 104999+5 (inkommen för 10 år sedan)
» Barn förlöst vecka 105019+6 (inkommen för 10 år sedan)
» Barn förlöst vecka 105159+2 (inkommen för 10 år sedan)
» Barn förlöst vecka 105012+6 (inkommen för 10 år sedan)
» Barn förlöst vecka 105012+6 (inkommen för 10 år sedan)
» Barn förlöst vecka 105012+6 (inkommen för 10 år sedan)
» Barn förlöst vecka 105051+5 (inkommen för 10 år sedan)
» Barn förlöst vecka 104958+4 (inkommen för 10 år sedan)
» Barn förlöst vecka 105009+1 (inkommen för 10 år sedan)
» Barn förlöst vecka 105048+0 (inkommen för 10 år sedan)
» Barn förlöst vecka 105031+4 (inkommen för 10 år sedan)
» Barn förlöst vecka 105028+2 (inkommen för 10 år sedan)
» Barn förlöst vecka 105116+4 (inkommen för 10 år sedan)
» Barn förlöst vecka 104909+2 (inkommen för 10 år sedan)
» Barn förlöst vecka 105048+0 (inkommen för 10 år sedan)
» Barn förlöst vecka 105211+1 (inkommen för 10 år sedan)
» Barn förlöst vecka 105114+2 (inkommen för 10 år sedan)
» Barn förlöst vecka 40+0 (inkommen för 10 år sedan)
» Barn förlöst vecka 40+0 (inkommen för 10 år sedan)
» Barn förlöst vecka 39+0 (inkommen för 10 år sedan)
» Barn förlöst vecka 105095+5 (inkommen för 10 år sedan)
» Barn förlöst vecka 105017+6 (inkommen för 10 år sedan)
» Barn förlöst vecka 105043+1 (inkommen för 10 år sedan)
» Barn förlöst vecka 105051+1 (inkommen för 10 år sedan)
» Barn förlöst vecka 105016+0 (inkommen för 10 år sedan)
» Barn förlöst vecka 105015+2 (inkommen för 10 år sedan)
» Barn förlöst vecka 40+0 (inkommen för 10 år sedan)
» Barn förlöst vecka 105078+0 (inkommen för 10 år sedan)
» Barn förlöst vecka 104941+6 (inkommen för 10 år sedan)
» Barn förlöst vecka 105304+0 (inkommen för 10 år sedan)
» Barn förlöst vecka 105119+0 (inkommen för 10 år sedan)
» Barn förlöst vecka 105196+2 (inkommen för 10 år sedan)
» Barn förlöst vecka 105027+4 (inkommen för 10 år sedan)
» Barn förlöst vecka 105053+3 (inkommen för 10 år sedan)
» Barn förlöst vecka 104947+4 (inkommen för 10 år sedan)
» Barn förlöst vecka 105016+1 (inkommen för 10 år sedan)
» Barn förlöst vecka 105104+0 (inkommen för 10 år sedan)
» Barn förlöst vecka 105018+2 (inkommen för 10 år sedan)
» Barn förlöst vecka 105029+5 (inkommen för 10 år sedan)
» Barn förlöst vecka 105044+1 (inkommen för 10 år sedan)
» Barn förlöst vecka 105109+5 (inkommen för 10 år sedan)
» Barn förlöst vecka 105030+0 (inkommen för 10 år sedan)
» Barn förlöst vecka 105037+5 (inkommen för 10 år sedan)
» Barn förlöst vecka 40+0 (inkommen för 10 år sedan)
» Barn förlöst vecka 105019+5 (inkommen för 9 år sedan)
» Barn förlöst vecka 105027+6 (inkommen för 9 år sedan)
» Barn förlöst vecka 105050+4 (inkommen för 9 år sedan)
» Barn förlöst vecka 105041+5 (inkommen för 9 år sedan)
» Barn förlöst vecka 105048+5 (inkommen för 9 år sedan)
» Barn förlöst vecka 105021+1 (inkommen för 9 år sedan)
» Barn förlöst vecka 105021+6 (inkommen för 9 år sedan)
» Barn förlöst vecka 105037+0 (inkommen för 9 år sedan)
» Barn förlöst vecka 105117+3 (inkommen för 9 år sedan)
» Barn förlöst vecka 105046+1 (inkommen för 9 år sedan)
» Barn förlöst vecka 40+0 (inkommen för 9 år sedan)
» Barn förlöst vecka 105161+2 (inkommen för 9 år sedan)
» Barn förlöst vecka 105056+1 (inkommen för 9 år sedan)
» Barn förlöst vecka 105051+6 (inkommen för 9 år sedan)
» Barn förlöst vecka 104970+0 (inkommen för 9 år sedan)
» Barn förlöst vecka 40+0 (inkommen för 9 år sedan)
» Barn förlöst vecka 105028+0 (inkommen för 9 år sedan)
» Barn förlöst vecka 105058+6 (inkommen för 9 år sedan)
» Barn förlöst vecka 105021+3 (inkommen för 9 år sedan)
» Barn förlöst vecka 105035+1 (inkommen för 9 år sedan)
» Barn förlöst vecka 105045+0 (inkommen för 9 år sedan)
» Barn förlöst vecka 40+0 (inkommen för 9 år sedan)
» Barn förlöst vecka 105122+3 (inkommen för 9 år sedan)
» Barn förlöst vecka 40+0 (inkommen för 9 år sedan)
» Barn förlöst vecka 105024+1 (inkommen för 9 år sedan)
» Barn förlöst vecka 105060+4 (inkommen för 9 år sedan)
» Barn förlöst vecka 105106+2 (inkommen för 9 år sedan)
» Barn förlöst vecka 40+0 (inkommen för 9 år sedan)
» Barn förlöst vecka 105024+4 (inkommen för 9 år sedan)
» Barn förlöst vecka 105191+1 (inkommen för 9 år sedan)
» Barn förlöst vecka 105126+2 (inkommen för 9 år sedan)
» Barn förlöst vecka 105227+4 (inkommen för 9 år sedan)
» Barn förlöst vecka 105052+5 (inkommen för 9 år sedan)
» Barn förlöst vecka 105050+6 (inkommen för 9 år sedan)
» Barn förlöst vecka 105034+2 (inkommen för 9 år sedan)
» Barn förlöst vecka 105050+4 (inkommen för 9 år sedan)
» Barn förlöst vecka 105135+4 (inkommen för 9 år sedan)
» Barn förlöst vecka 105062+0 (inkommen för 9 år sedan)
» Barn förlöst vecka 105252+5 (inkommen för 9 år sedan)
» Barn förlöst vecka 105183+1 (inkommen för 9 år sedan)
» Barn förlöst vecka 105026+5 (inkommen för 9 år sedan)
» Barn förlöst vecka 105026+2 (inkommen för 9 år sedan)
» Barn förlöst vecka 105184+0 (inkommen för 9 år sedan)
» Barn förlöst vecka 105111+6 (inkommen för 9 år sedan)
» Barn förlöst vecka 105011+3 (inkommen för 9 år sedan)
» Barn förlöst vecka 105054+5 (inkommen för 9 år sedan)
» Barn förlöst vecka 105158+4 (inkommen för 9 år sedan)
» Barn förlöst vecka 40+0 (inkommen för 9 år sedan)
» Barn förlöst vecka 105029+4 (inkommen för 9 år sedan)
» Barn förlöst vecka 105207+6 (inkommen för 9 år sedan)
» Barn förlöst vecka 105366+0 (inkommen för 9 år sedan)
» Barn förlöst vecka 105120+3 (inkommen för 9 år sedan)
» Barn förlöst vecka 104977+2 (inkommen för 9 år sedan)
» Barn förlöst vecka 105065+3 (inkommen för 9 år sedan)
» Barn förlöst vecka 40+0 (inkommen för 9 år sedan)
» Barn förlöst vecka 105052+3 (inkommen för 9 år sedan)
» Barn förlöst vecka 40+0 (inkommen för 9 år sedan)
» Barn förlöst vecka 105061+1 (inkommen för 9 år sedan)
» Barn förlöst vecka 105137+1 (inkommen för 9 år sedan)
» Barn förlöst vecka 105046+4 (inkommen för 9 år sedan)
» Barn förlöst vecka 105063+2 (inkommen för 9 år sedan)
» Barn förlöst vecka 104981+0 (inkommen för 9 år sedan)
» Barn förlöst vecka 105045+2 (inkommen för 9 år sedan)
» Barn förlöst vecka 105132+4 (inkommen för 9 år sedan)
» Barn förlöst vecka 105059+6 (inkommen för 9 år sedan)
» Barn förlöst vecka 105059+1 (inkommen för 9 år sedan)
» Barn förlöst vecka 104953+3 (inkommen för 9 år sedan)
» Barn förlöst vecka 105169+6 (inkommen för 9 år sedan)
» Barn förlöst vecka 105055+1 (inkommen för 9 år sedan)
» Barn förlöst vecka 105390+2 (inkommen för 9 år sedan)
» Barn förlöst vecka 105319+6 (inkommen för 9 år sedan)
» Barn förlöst vecka 105062+6 (inkommen för 9 år sedan)
» Barn förlöst vecka 105001+3 (inkommen för 9 år sedan)
» Barn förlöst vecka 105056+4 (inkommen för 9 år sedan)
» Barn förlöst vecka 40+0 (inkommen för 9 år sedan)
» Barn förlöst vecka 105052+5 (inkommen för 9 år sedan)
» Barn förlöst vecka 105064+2 (inkommen för 9 år sedan)
» Barn förlöst vecka 105032+4 (inkommen för 9 år sedan)
» Barn förlöst vecka 40+0 (inkommen för 9 år sedan)
» Barn förlöst vecka 105051+2 (inkommen för 9 år sedan)
» Barn förlöst vecka 105122+4 (inkommen för 9 år sedan)
» Barn förlöst vecka 105068+5 (inkommen för 9 år sedan)
» Barn förlöst vecka 105068+6 (inkommen för 9 år sedan)
» Barn förlöst vecka 105061+6 (inkommen för 9 år sedan)
» Barn förlöst vecka 105139+0 (inkommen för 9 år sedan)
» Barn förlöst vecka 105023+6 (inkommen för 9 år sedan)
» Barn förlöst vecka 105068+3 (inkommen för 9 år sedan)
» Barn förlöst vecka 40+0 (inkommen för 9 år sedan)
» Barn förlöst vecka 105034+2 (inkommen för 9 år sedan)
» Barn förlöst vecka 105053+4 (inkommen för 9 år sedan)
» Barn förlöst vecka 105060+6 (inkommen för 9 år sedan)
» Barn förlöst vecka 105073+5 (inkommen för 9 år sedan)
» Barn förlöst vecka 105085+6 (inkommen för 9 år sedan)
» Barn förlöst vecka 105039+1 (inkommen för 9 år sedan)
» Barn förlöst vecka 105208+6 (inkommen för 9 år sedan)
» Barn förlöst vecka 40+0 (inkommen för 9 år sedan)
» Barn förlöst vecka 105050+2 (inkommen för 9 år sedan)
» Barn förlöst vecka 104954+1 (inkommen för 9 år sedan)
» Barn förlöst vecka 40+0 (inkommen för 9 år sedan)
» Barn förlöst vecka 105037+1 (inkommen för 9 år sedan)
» Barn förlöst vecka 105065+4 (inkommen för 9 år sedan)
» Barn förlöst vecka 104954+1 (inkommen för 9 år sedan)
» Barn förlöst vecka 104938+6 (inkommen för 9 år sedan)
» Barn förlöst vecka 105074+6 (inkommen för 9 år sedan)
» Barn förlöst vecka 105296+0 (inkommen för 9 år sedan)
» Barn förlöst vecka 40+0 (inkommen för 9 år sedan)
» Barn förlöst vecka 105186+1 (inkommen för 9 år sedan)
» Barn förlöst vecka 40+0 (inkommen för 9 år sedan)
» Barn förlöst vecka 105172+5 (inkommen för 9 år sedan)
» Barn förlöst vecka 105170+0 (inkommen för 9 år sedan)
» Barn förlöst vecka 105042+4 (inkommen för 9 år sedan)
» Barn förlöst vecka 105271+1 (inkommen för 9 år sedan)
» Barn förlöst vecka 40+0 (inkommen för 9 år sedan)
» Barn förlöst vecka 105038+2 (inkommen för 9 år sedan)
» Barn förlöst vecka 105075+4 (inkommen för 9 år sedan)
» Barn förlöst vecka 104958+4 (inkommen för 9 år sedan)
» Barn förlöst vecka 105067+0 (inkommen för 9 år sedan)
» Barn förlöst vecka 105146+5 (inkommen för 9 år sedan)
» Barn förlöst vecka 104944+0 (inkommen för 9 år sedan)
» Barn förlöst vecka 105065+1 (inkommen för 9 år sedan)
» Barn förlöst vecka 105068+6 (inkommen för 9 år sedan)
» Barn förlöst vecka 104969+4 (inkommen för 9 år sedan)
» Barn förlöst vecka 105035+4 (inkommen för 9 år sedan)
» Barn förlöst vecka 105068+1 (inkommen för 9 år sedan)
» Barn förlöst vecka 40+0 (inkommen för 9 år sedan)
» Barn förlöst vecka 105041+2 (inkommen för 9 år sedan)
» Barn förlöst vecka 40+0 (inkommen för 9 år sedan)
» Barn förlöst vecka 40+0 (inkommen för 9 år sedan)
» Barn förlöst vecka 40+0 (inkommen för 9 år sedan)
» Barn förlöst vecka 105064+0 (inkommen för 9 år sedan)
» Barn förlöst vecka 105060+5 (inkommen för 9 år sedan)
» Barn förlöst vecka 105237+6 (inkommen för 9 år sedan)
» Barn förlöst vecka 105217+2 (inkommen för 9 år sedan)
» Barn förlöst vecka 105050+2 (inkommen för 9 år sedan)
» Barn förlöst vecka 105050+2 (inkommen för 9 år sedan)
» Barn förlöst vecka 105049+2 (inkommen för 9 år sedan)
» Barn förlöst vecka 105137+3 (inkommen för 9 år sedan)
» Barn förlöst vecka 105226+1 (inkommen för 9 år sedan)
» Barn förlöst vecka 40+0 (inkommen för 9 år sedan)
» Barn förlöst vecka 105046+6 (inkommen för 9 år sedan)
» Barn förlöst vecka 105046+5 (inkommen för 9 år sedan)
» Barn förlöst vecka 105046+5 (inkommen för 9 år sedan)
» Barn förlöst vecka 105066+4 (inkommen för 9 år sedan)
» Barn förlöst vecka 105068+4 (inkommen för 9 år sedan)
» Barn förlöst vecka 105109+1 (inkommen för 9 år sedan)
» Barn förlöst vecka 105251+0 (inkommen för 9 år sedan)
» Barn förlöst vecka 105052+5 (inkommen för 9 år sedan)
» Barn förlöst vecka 105047+2 (inkommen för 9 år sedan)
» Barn förlöst vecka 105133+2 (inkommen för 9 år sedan)
» Barn förlöst vecka 40+0 (inkommen för 9 år sedan)
» Barn förlöst vecka 105145+6 (inkommen för 9 år sedan)
» Barn förlöst vecka 40+0 (inkommen för 9 år sedan)
» Barn förlöst vecka 105060+0 (inkommen för 9 år sedan)
» Barn förlöst vecka 105087+3 (inkommen för 9 år sedan)
» Barn förlöst vecka 105011+1 (inkommen för 9 år sedan)
» Barn förlöst vecka 40+0 (inkommen för 9 år sedan)
» Barn förlöst vecka 104933+4 (inkommen för 9 år sedan)
» Barn förlöst vecka 105140+4 (inkommen för 9 år sedan)
» Barn förlöst vecka 105043+3 (inkommen för 9 år sedan)
» Barn förlöst vecka 40+0 (inkommen för 9 år sedan)
» Barn förlöst vecka 105056+3 (inkommen för 9 år sedan)
» Barn förlöst vecka 105113+6 (inkommen för 9 år sedan)
» Barn förlöst vecka 105166+1 (inkommen för 9 år sedan)
» Barn förlöst vecka 105060+1 (inkommen för 9 år sedan)
» Barn förlöst vecka 40+0 (inkommen för 9 år sedan)
» Barn förlöst vecka 105051+6 (inkommen för 9 år sedan)
» Barn förlöst vecka 105048+0 (inkommen för 9 år sedan)
» Barn förlöst vecka 40+0 (inkommen för 9 år sedan)
» Barn förlöst vecka 105073+6 (inkommen för 9 år sedan)
» Barn förlöst vecka 105243+1 (inkommen för 9 år sedan)
» Barn förlöst vecka 105061+2 (inkommen för 9 år sedan)
» Barn förlöst vecka 105052+6 (inkommen för 9 år sedan)
» Barn förlöst vecka 105089+3 (inkommen för 9 år sedan)
» Barn förlöst vecka 40+0 (inkommen för 9 år sedan)
» Barn förlöst vecka 40+0 (inkommen för 9 år sedan)
» Barn förlöst vecka 105051+6 (inkommen för 9 år sedan)
» Barn förlöst vecka 105071+4 (inkommen för 9 år sedan)
» Barn förlöst vecka 105065+6 (inkommen för 9 år sedan)
» Barn förlöst vecka 105076+1 (inkommen för 9 år sedan)
» Barn förlöst vecka 105193+5 (inkommen för 9 år sedan)
» Barn förlöst vecka 105152+1 (inkommen för 9 år sedan)
» Barn förlöst vecka 105378+4 (inkommen för 9 år sedan)
» Barn förlöst vecka 105093+1 (inkommen för 9 år sedan)
» Barn förlöst vecka 40+0 (inkommen för 9 år sedan)
» Barn förlöst vecka 40+0 (inkommen för 9 år sedan)
» Barn förlöst vecka 105151+1 (inkommen för 9 år sedan)
» Barn förlöst vecka 104977+0 (inkommen för 9 år sedan)
» Barn förlöst vecka 105056+0 (inkommen för 9 år sedan)
» Barn förlöst vecka 105080+6 (inkommen för 9 år sedan)
» Barn förlöst vecka 105057+0 (inkommen för 9 år sedan)
» Barn förlöst vecka 105081+3 (inkommen för 9 år sedan)
» Barn förlöst vecka 105212+2 (inkommen för 9 år sedan)
» Barn förlöst vecka 105309+5 (inkommen för 9 år sedan)
» Barn förlöst vecka 105060+1 (inkommen för 9 år sedan)
» Barn förlöst vecka 104953+0 (inkommen för 9 år sedan)
» Barn förlöst vecka 40+0 (inkommen för 9 år sedan)
» Barn förlöst vecka 105056+6 (inkommen för 9 år sedan)
» Barn förlöst vecka 105079+3 (inkommen för 9 år sedan)
» Barn förlöst vecka 40+0 (inkommen för 9 år sedan)
» Barn förlöst vecka 104974+0 (inkommen för 9 år sedan)
» Barn förlöst vecka 104949+5 (inkommen för 9 år sedan)
» Barn förlöst vecka 105058+4 (inkommen för 9 år sedan)
» Barn förlöst vecka 104940+4 (inkommen för 9 år sedan)
» Barn förlöst vecka 105084+1 (inkommen för 9 år sedan)
» Barn förlöst vecka 105205+0 (inkommen för 9 år sedan)
» Barn förlöst vecka 105077+2 (inkommen för 9 år sedan)
» Barn förlöst vecka 105044+4 (inkommen för 9 år sedan)
» Barn förlöst vecka 105091+0 (inkommen för 9 år sedan)
» Barn förlöst vecka 105093+1 (inkommen för 9 år sedan)
» Barn förlöst vecka 40+0 (inkommen för 9 år sedan)
» Barn förlöst vecka 40+0 (inkommen för 9 år sedan)
» Barn förlöst vecka 105061+6 (inkommen för 9 år sedan)
» Barn förlöst vecka 105070+4 (inkommen för 9 år sedan)
» Barn förlöst vecka 40+0 (inkommen för 9 år sedan)
» Barn förlöst vecka 105063+5 (inkommen för 9 år sedan)
» Barn förlöst vecka 105065+5 (inkommen för 9 år sedan)
» Barn förlöst vecka 105199+5 (inkommen för 9 år sedan)
» Barn förlöst vecka 105094+0 (inkommen för 9 år sedan)
» Barn förlöst vecka 105065+0 (inkommen för 9 år sedan)
» Barn förlöst vecka 105081+2 (inkommen för 9 år sedan)
» Barn förlöst vecka 105199+3 (inkommen för 9 år sedan)
» Barn förlöst vecka 105261+3 (inkommen för 9 år sedan)
» Barn förlöst vecka 105101+5 (inkommen för 9 år sedan)
» Barn förlöst vecka 105057+2 (inkommen för 9 år sedan)
» Barn förlöst vecka 105135+2 (inkommen för 9 år sedan)
» Barn förlöst vecka 105138+4 (inkommen för 9 år sedan)
» Barn förlöst vecka 104948+6 (inkommen för 9 år sedan)
» Barn förlöst vecka 105061+0 (inkommen för 9 år sedan)
» Barn förlöst vecka 40+0 (inkommen för 9 år sedan)
» Barn förlöst vecka 40+0 (inkommen för 9 år sedan)
» Barn förlöst vecka 105067+1 (inkommen för 9 år sedan)
» Barn förlöst vecka 40+0 (inkommen för 9 år sedan)
» Barn förlöst vecka 105092+0 (inkommen för 9 år sedan)
» Barn förlöst vecka 105067+2 (inkommen för 9 år sedan)
» Barn förlöst vecka 105069+0 (inkommen för 9 år sedan)
» Barn förlöst vecka 105069+3 (inkommen för 9 år sedan)
» Barn förlöst vecka 105071+5 (inkommen för 9 år sedan)
» Barn förlöst vecka 105069+3 (inkommen för 9 år sedan)
» Barn förlöst vecka 105164+1 (inkommen för 9 år sedan)
» Barn förlöst vecka 105067+2 (inkommen för 9 år sedan)
» Barn förlöst vecka 104981+4 (inkommen för 9 år sedan)
» Barn förlöst vecka 105182+2 (inkommen för 9 år sedan)
» Barn förlöst vecka 105070+3 (inkommen för 8 år sedan)
» Barn förlöst vecka 105167+6 (inkommen för 8 år sedan)
» Barn förlöst vecka 105077+2 (inkommen för 8 år sedan)
» Barn förlöst vecka 105202+6 (inkommen för 8 år sedan)
» Barn förlöst vecka 40+0 (inkommen för 8 år sedan)
» Barn förlöst vecka 105102+4 (inkommen för 8 år sedan)
» Barn förlöst vecka 40+0 (inkommen för 8 år sedan)
» Barn förlöst vecka 105100+4 (inkommen för 8 år sedan)
» Barn förlöst vecka 105078+0 (inkommen för 8 år sedan)
» Barn förlöst vecka 40+0 (inkommen för 8 år sedan)
» Barn förlöst vecka 40+0 (inkommen för 8 år sedan)
» Barn förlöst vecka 105102+0 (inkommen för 8 år sedan)
» Barn förlöst vecka 105100+5 (inkommen för 8 år sedan)
» Barn förlöst vecka 105103+3 (inkommen för 8 år sedan)
» Barn förlöst vecka 40+0 (inkommen för 8 år sedan)
» Barn förlöst vecka 105130+5 (inkommen för 8 år sedan)
» Barn förlöst vecka 105081+1 (inkommen för 8 år sedan)
» Barn förlöst vecka 105078+1 (inkommen för 8 år sedan)
» Barn förlöst vecka 105203+4 (inkommen för 8 år sedan)
» Barn förlöst vecka 105023+1 (inkommen för 8 år sedan)
» Barn förlöst vecka 105080+2 (inkommen för 8 år sedan)
» Barn förlöst vecka 105206+6 (inkommen för 8 år sedan)
» Barn förlöst vecka 40+0 (inkommen för 8 år sedan)
» Barn förlöst vecka 105078+4 (inkommen för 8 år sedan)
» Barn förlöst vecka 104961+4 (inkommen för 8 år sedan)
» Barn förlöst vecka 105040+5 (inkommen för 8 år sedan)
» Barn förlöst vecka 105238+1 (inkommen för 8 år sedan)
» Barn förlöst vecka 105084+0 (inkommen för 8 år sedan)
» Barn förlöst vecka 105105+5 (inkommen för 8 år sedan)
» Barn förlöst vecka 105386+0 (inkommen för 8 år sedan)
» Barn förlöst vecka 105086+3 (inkommen för 8 år sedan)
» Barn förlöst vecka 105087+0 (inkommen för 8 år sedan)
» Barn förlöst vecka 105202+4 (inkommen för 8 år sedan)
» Barn förlöst vecka 105090+5 (inkommen för 8 år sedan)
» Barn förlöst vecka 105090+1 (inkommen för 8 år sedan)
» Barn förlöst vecka 105120+3 (inkommen för 8 år sedan)
» Barn förlöst vecka 105092+0 (inkommen för 8 år sedan)
» Barn förlöst vecka 105093+3 (inkommen för 8 år sedan)
» Barn förlöst vecka 105170+5 (inkommen för 8 år sedan)
» Barn förlöst vecka 40+0 (inkommen för 8 år sedan)
» Barn förlöst vecka 40+0 (inkommen för 8 år sedan)
» Barn förlöst vecka 105055+6 (inkommen för 8 år sedan)
» Barn förlöst vecka 105482+5 (inkommen för 8 år sedan)
» Barn förlöst vecka 104958+0 (inkommen för 8 år sedan)
» Barn förlöst vecka 105098+4 (inkommen för 8 år sedan)
» Barn förlöst vecka 104929+5 (inkommen för 8 år sedan)
» Barn förlöst vecka 105094+4 (inkommen för 8 år sedan)
» Barn förlöst vecka 40+0 (inkommen för 8 år sedan)
» Barn förlöst vecka 105056+5 (inkommen för 8 år sedan)
» Barn förlöst vecka 105098+0 (inkommen för 8 år sedan)
» Barn förlöst vecka 105286+4 (inkommen för 8 år sedan)
» Barn förlöst vecka 105098+5 (inkommen för 8 år sedan)
» Barn förlöst vecka 105099+2 (inkommen för 8 år sedan)
» Barn förlöst vecka 105205+1 (inkommen för 8 år sedan)
» Barn förlöst vecka 105097+3 (inkommen för 8 år sedan)
» Barn förlöst vecka 105099+0 (inkommen för 8 år sedan)
» Barn förlöst vecka 105100+4 (inkommen för 8 år sedan)
» Barn förlöst vecka 105104+6 (inkommen för 8 år sedan)
» Barn förlöst vecka 105101+3 (inkommen för 8 år sedan)
» Barn förlöst vecka 105392+1 (inkommen för 8 år sedan)
» Barn förlöst vecka 105133+5 (inkommen för 8 år sedan)
» Barn förlöst vecka 105036+4 (inkommen för 8 år sedan)
» Barn förlöst vecka 42+1 (inkommen för 8 år sedan)
» Barn förlöst vecka 105140+4 (inkommen för 8 år sedan)
» Barn förlöst vecka 40+0 (inkommen för 8 år sedan)
» Barn förlöst vecka 105014+0 (inkommen för 8 år sedan)
» Barn förlöst vecka 105132+3 (inkommen för 8 år sedan)
» Barn förlöst vecka 105125+5 (inkommen för 8 år sedan)
» Barn förlöst vecka 105135+0 (inkommen för 8 år sedan)
» Barn förlöst vecka 105105+1 (inkommen för 8 år sedan)
» Barn förlöst vecka 105105+5 (inkommen för 8 år sedan)
» Barn förlöst vecka 40+0 (inkommen för 8 år sedan)
» Barn förlöst vecka 105193+3 (inkommen för 8 år sedan)
» Barn förlöst vecka 105204+4 (inkommen för 8 år sedan)
» Barn förlöst vecka 105115+0 (inkommen för 8 år sedan)
» Barn förlöst vecka 105245+4 (inkommen för 8 år sedan)
» Barn förlöst vecka 105132+0 (inkommen för 8 år sedan)
» Barn förlöst vecka 40+0 (inkommen för 8 år sedan)
» Barn förlöst vecka 105164+2 (inkommen för 8 år sedan)
» Barn förlöst vecka 105139+2 (inkommen för 8 år sedan)
» Barn förlöst vecka 105123+2 (inkommen för 8 år sedan)
» Barn förlöst vecka 105118+6 (inkommen för 8 år sedan)
» Barn förlöst vecka 105235+1 (inkommen för 8 år sedan)
» Barn förlöst vecka 104954+6 (inkommen för 8 år sedan)
» Barn förlöst vecka 105045+4 (inkommen för 8 år sedan)
» Barn förlöst vecka 105257+3 (inkommen för 8 år sedan)
» Barn förlöst vecka 105123+0 (inkommen för 8 år sedan)
» Barn förlöst vecka 40+0 (inkommen för 8 år sedan)
» Barn förlöst vecka 105149+1 (inkommen för 8 år sedan)
» Barn förlöst vecka 105246+5 (inkommen för 8 år sedan)
» Barn förlöst vecka 105124+4 (inkommen för 7 år sedan)
» Barn förlöst vecka 105126+6 (inkommen för 7 år sedan)
» Barn förlöst vecka 104940+1 (inkommen för 7 år sedan)
» Barn förlöst vecka 105234+3 (inkommen för 7 år sedan)
» Barn förlöst vecka 40+0 (inkommen för 7 år sedan)
» Barn förlöst vecka 40+0 (inkommen för 7 år sedan)
» Barn förlöst vecka 105104+4 (inkommen för 7 år sedan)
» Barn förlöst vecka 105157+4 (inkommen för 7 år sedan)
» Barn förlöst vecka 105249+0 (inkommen för 7 år sedan)
» Barn förlöst vecka 105158+4 (inkommen för 7 år sedan)
» Barn förlöst vecka 105152+3 (inkommen för 7 år sedan)
» Barn förlöst vecka 105135+3 (inkommen för 7 år sedan)
» Barn förlöst vecka 105129+6 (inkommen för 7 år sedan)
» Barn förlöst vecka 105219+1 (inkommen för 7 år sedan)
» Barn förlöst vecka 105152+4 (inkommen för 7 år sedan)
» Barn förlöst vecka 105002+1 (inkommen för 7 år sedan)
» Barn förlöst vecka 105170+5 (inkommen för 7 år sedan)
» Barn förlöst vecka 105301+1 (inkommen för 7 år sedan)
» Barn förlöst vecka 105132+3 (inkommen för 7 år sedan)
» Barn förlöst vecka 105132+5 (inkommen för 7 år sedan)
» Barn förlöst vecka 105223+3 (inkommen för 7 år sedan)
» Barn förlöst vecka 105134+0 (inkommen för 7 år sedan)
» Barn förlöst vecka 40+0 (inkommen för 7 år sedan)
» Barn förlöst vecka 40+0 (inkommen för 7 år sedan)
» Barn förlöst vecka 105145+1 (inkommen för 7 år sedan)
» Barn förlöst vecka 40+0 (inkommen för 7 år sedan)
» Barn förlöst vecka 105081+5 (inkommen för 7 år sedan)
» Barn förlöst vecka 105182+3 (inkommen för 7 år sedan)
» Barn förlöst vecka 105274+0 (inkommen för 7 år sedan)
» Barn förlöst vecka 105019+3 (inkommen för 7 år sedan)
» Barn förlöst vecka 105153+6 (inkommen för 7 år sedan)
» Barn förlöst vecka 105307+6 (inkommen för 7 år sedan)
» Barn förlöst vecka 105189+6 (inkommen för 7 år sedan)
» Barn förlöst vecka 105157+0 (inkommen för 7 år sedan)
» Barn förlöst vecka 40+0 (inkommen för 7 år sedan)
» Barn förlöst vecka 105166+2 (inkommen för 7 år sedan)
» Barn förlöst vecka 40+0 (inkommen för 7 år sedan)
» Barn förlöst vecka 105328+2 (inkommen för 7 år sedan)
» Barn förlöst vecka 105380+6 (inkommen för 7 år sedan)
» Barn förlöst vecka 105421+5 (inkommen för 7 år sedan)
» Barn förlöst vecka 105083+4 (inkommen för 7 år sedan)
» Barn förlöst vecka 104934+6 (inkommen för 7 år sedan)
» Barn förlöst vecka 105201+3 (inkommen för 6 år sedan)
» Barn förlöst vecka 105206+3 (inkommen för 6 år sedan)
» Barn förlöst vecka 105185+2 (inkommen för 6 år sedan)
» Barn förlöst vecka 40+0 (inkommen för 6 år sedan)
» Barn förlöst vecka 105143+6 (inkommen för 6 år sedan)
» Barn förlöst vecka 105246+5 (inkommen för 6 år sedan)
» Barn förlöst vecka 104978+3 (inkommen för 6 år sedan)
» Barn förlöst vecka 105241+4 (inkommen för 6 år sedan)
» Barn förlöst vecka 105305+4 (inkommen för 6 år sedan)
» Barn förlöst vecka 45+0 (inkommen för 5 år sedan)
» Barn förlöst vecka 105313+2 (inkommen för 5 år sedan)
» Barn förlöst vecka 105205+1 (inkommen för 4 år sedan)
» Barn förlöst vecka 105299+2 (inkommen för 4 år sedan)
» Barn förlöst vecka 104975+6 (inkommen för 3 år sedan)
» Barn förlöst vecka 105085+6 (inkommen för 3 år sedan)
» Barn förlöst vecka 105371+6 (inkommen för 3 år sedan)

Barn förlöst vecka 38+1

Ange din ålder: 28

Ange din längd i cm : 174

Ange din vikt innan graviditeten: 77

Ange din vikt innan förlossningen : 98

Förlossningen skedde den...: 2009-09-26

Jag födde...: Vaginalt

Bebisens vikt... (gram): 4315

Bebisens längd... (cm) : 55

Antal barn sedan tidigare: 0

Vilken/vilka smärtlindring(ar) fick du under förlossningen?: Lustgas

Vilken/vilka smärtlindring(ar) fick du under förlossningen?: Epiduralblockad

På vilken förlossningsklinik födde du?: Näl

Hur upplevde du mottagandet och den vård som du fick?: Mycket bra

Hur upplevde du din förlossning på en skala från 1-10, där 1 är mycket bra och 10 är mycket dåligt?: 2

Berätta om din förlossning: Jag lades in 2 dagar innan förlossningen pga av vattenavgång samt att jag hade värkar. De försökte sätta igång mej med alla möjliga medel men inget ville hjälpa. Förän på lördagen, då de satte in en sk ballong. Jag fick så sjukt ont av den, men de ville inte ta ut den. Mina värkar kom hela tiden utan att ens vara en minut emellan. Efter en timme orkade jag inte mer, så då kolla de mej, och då hade jag öppnat mej 3 cm. Jippi. De tog ut ballongen och jag fick lustgas, underbart. Sen satte de EDA och jag fick värkstimulerande dropp. Vet inte riktigt när krystvärkarna kom, men kan tänka mej att jag krystade ca 1 timme plus att en barnmorska hängde på min mage för att bebisen skulle sjunka ner längre. Men sen när jag väl kände att nu e det nåt på gång, då krysta jag en gång och så kom min son, Hugo.. Helt underbart. Ofattbart... Nu gjorde jag min förlossningsberättelse mycket kortare än vad den är, men jag kan säga att,dygnen och timmarna innan själva förlossningen startade va traumatiska, usch. Men när väl förlossningen kom igång, efter jag fått ballongen som öppna mej, så gick det underbart bra. Mycket bra förlossning. Hela berättelsen finns på min blogg. tattoochick.blogspot.com