Mer i kategorin Länkar

Väntar du tvillingar (eller kanske trillingar)?

Smiling happy twin boys

En tvillinggraviditet är oftast en oväntad men glad överraskning. Det kan vara omtumlande att få reda på att istället för en liten bebis att ta hand om så blir det två nya små medlemmar i er familj. Men det är inte bara efter förlossningen som tvillingarna skiljer sig från sina ensamma kollegor - redan under graviditeten kommer du märka skillnad.

I den här artikeln skriver i första han om vad som väntar dig som tvillingmamma under graviditeten, men mycket av det som skriv gäller också till stor del även för dig som kanske till och med väntar trillingar (eller ännu fler...)

Ibland inträffar en tvillinggraviditet spontant, medan i andra fall uppstår den av specifika orsaker. Chansen för att få tvillingar ökar till exempel med åldern på grund av förändringar i ditt hormonsystem som gör att fler än ett ägg lossnar varje månad. Olika typer av fertilitetsbehandlingar kan också öka chansen för tvillinggraviditeter, som till exempel IVF. I sverige är c:a 1.5% av alla födslar tvillingfödslar. Om du får reda på att du är gravid med tvillingar eller andra multiplar så kommer vi här att berätta lite om vad som väntar dig och vad du kan göra för att ta extra bra hand om dig och dina bebisar.

Hur uppstår mutipelgraviditeter?

Tvåäggstvillingar är den mest förekommande typen av tvillingar (c:a 75% av alla tvillingfödslar), och denna uppstår när två separata ägg befruktas av två separata spermier. Varje tvilling har sin egen moderkaka och fostersäck och dessa tvillingar är generellt sett inte mer lika varandra än vilka syskon som helst. Enäggstvillingar, eller identiska tvillingar, kommer från ett och samma befruktade ägg, som tidigt under graviditeten delat sig i två (eller fler) delar. Var och en av dessa delar kan sedan utvecklas till en bebis. Enäggstvillingar kan dela moderkaka, men har vanligtvis var sin fostersäck. Genetiskt är dessa tvillingar identiska och kommer att ha samma kön och ha nästan exakt samma utseende. Trillingar eller fler multiplar kan vara enäggs-, fleräggs- eller en kombination av dessa.

Hur förstår man att man väntar tvillingar?

Din barnmorska kan misstänka en tvillinggraviditet om din livmoder är större än väntat, eller om det verkar finnas hjärtljud från mer än ett foster. Det finns även blodprov som kan indikera en tvillinggraviditet, men den slutliga bekräftelsen gör man vanligen med en ultraljudsundersökning.

Vad innebär tvillinggraviditeten för mamman?

Det bästa man kan göra för sina tvillingar är att ta väl hand om sig själv. Det som är bra för mamman är också bra för bebisarna. Under graviditeten kan du förvänta dig:

  • Fler besök hos barnmorskan och mödravården. Man kommer att noga följa dina bebisars tillväxt och din hälsa, samt leta efter tecken på för tidig förlossning. Du får förmodligen genomgå fler ultraljudsundersökningar och andra typer av test än om du väntat en ensam bebis. Under andra trimestern får du träffa din barnmorska kanske varannan vecka och i den trejde trimestern kanske så ofta som varje vecka.
  • Mer fokus på ditt näringsintag. När du väntar tvillingar så behöver du mer av allt: folsyra, calcium, järn, protein och andra viktiga näringsämnen. Det blir nu extra viktigt att äta balanserad och hälsosam kost, och se till att ta dina dagliga vitaminer enligt din barnmorskas rekommendationer. Det kan även bli aktuellt med extra järntillskott.
  • Mer viktuppgång. En lagom viktuppgång är bra för dina bebisars hälsa, och gör det även enklare att bli av med överskottskilorna efteråt. Vid tvillinggraviditet rekommenderas vanligen en viktuppgång på 16  till 20 kilo för kvinnor som var normalviktiga innan graviditeten. Fråga din barnmorska vad som är en lämplig viktuppgång för just dig.
  • Lite mer försiktighet. Din barnmorska kan be dig att dra ner på vissa aktiviteter, så som arbete, resor och träning allt eftersom din graviditet fortskrider. Även om sängläge inte har bevisad effekt på att förhindra förtida förlossning så kan du bli rekommenderad att ligga ned om du har problem med blodtrycket eller om det finns oro för bebisarnas tillväxt.

Komplikationer

Det föds friska tvillingar dagligen, men det är viktigt att vara medveten om att det finns risk för komplikationer, bland annat:

  • Högt blodtryck. Gravida med multipla foster löper en större risk att utveckla högt blodtryck under graviditeten. I kombination med protein i urinen är högt blodtryck ett tecken på havandeskapsförgiftning, ett tillstånd som kräver noggrann övervakning för att inte leda till allvarliga komplikationer för mamman och bebisarna.
  • Förtidsbörd. Ju fler bebisar du bär på desto större sannolikhet för en tidig förlossning. Om du uppvisar tecken på förtida förlossning blir du sannolikt injicerad med kortison för att påskynda mognaden av bebisarnas lungor. Tidigt födda bebisar kan behöva kämpa mot en rad möjliga komplikationer, mer om dessa finns att läsa här.
  • Hos enäggstvillingar kan det uppstå en ovanlig komplikation som kallas tvillingtransfusion. Vid tvillingtransfusion minskar blodtillförseln till den ena tvillingen medan den andra får mer blod då ett blodkärl i moderkakan sammanbinder de båda fosterns blodsystem. Detta tillstånd kan vara livshotande för båda. Mamman kan då märka att magen växer till kraftigt eftersom fostervattnet ökar. Händer detta måste man snarast söka specialistvård och bebisarna kan komma att behöva förlösas så snart fördelarna med en tidig förlossning överväger nackdelarna med att vänta.
  • Kejsasnitt. Inte direkt en komplikation i sig, men tvillingar väljer man ofta att förlösa med kejsarsnitt. Med kejsarsnittet i sig följer risker för komplikationer för mamman. En del om dessa kan du läsa i den här artikeln.

Att ta hand om tvillingar

Friska tvillingar har samma behov som andra bebiser, men istället för en har ni nu två! Ni kan behöva mer hjälp och stöd än vad ni tänkt er, så var inte rädd att be familj och vänner om hjälp och avlastning.

Det finns 20 kommentarer till denna artikel