Mer i kategorin Gravid

Prematur – är det farligt för mitt barn att komma ut?

Många gravida mammor kommer till sjukhus med viss sjukdom eller med förtidsvärkar och få höra att de ska få prematura barn. Största del av de mammor kommer att klara sig och uppnå fullgången tid, men i sex procent av fallen så kommer barnet innan fullgången tid.  Varför blir det så? Inte alla orsaker är helt klara för läkarna.

Från mammans sida så kan det vara diabetes eller en pågående infektion i livmodern, missbildning i livmodern eller svag livmoderhals. Mamman kan ha drabbats av havandeskapsförgiftning (eklampsi)  och i det fallet barnet måste förlösas i förtid.

Från barnets sida så kan det vara en missbildning, en infektion eller kromosomrubbningar som orsakar förtidig födsel. Tvillingar och fyrlingar kommer också vanligtvis ut tidigare.

Men hur farligt är det för barn som kommer för tidigt?

Med ”för tidigt” menas att bebisen kommer ut före graviditetsvecka 38 (37 fyllda veckor). Bebisen kallas för prematur ’, då den inte har utvecklats färdigt och är därför inte förberedd för miljön utanför livmodern. Man kan säga att ungefär hälften av barnen föda efter vecka 23 överlever och siffran stiger till 9 av 10 barns överlevnad bara två veckor senare (vecka 25).

Hjärnan och nervsystemet är direkt påverkade av lungornas mognad då de befinner sig i snabb utveckling och är därmed påverkade av långa perioder av syrebrist, även om det sägs att hjärnan hos den lilla bebisen har en förbluffande förmåga till självläkning. En tumregel är att barn som har gått 32 graviditetsveckor och/eller väger över 1500 gram klarar sig oftast bra och får sällan komplikationer i livet.

När det gäller överlevnad så är det oftast lungornas mognad som sätter gränsen. Från vecka 36 kan barnet ofta (men inte alltid) suga och svälja så är barnet född innan vecka 36 så är sannolikheten att den ska behöva sondmatas eller få mjölkdropp väldigt stor.  Efter vecka 36 är barnet i princip fullgången och sedan behöver mer än ett par dagar i kuvös.

Kan man göra något själv?

- tobak och alkohol tros leda till för tidiga förlossningar så begränsa gärna konsumtion redan några år innan planerad graviditet och avstå helt under graviditeten

- mammans immunförsvar är väldigt viktig för att förebygga infektioner som kan drabba livmodern och barnet i magen. Ta därför vitaminer och håll din kropp i god form innan och under graviditeten

- undvik all stress eller begränsa den så mycket som möjligt då kortison som utsöndras i kroppen som resultat av stressen har setts sätta igång sammandragningar som kan i sin tur leda till förlossning i förtid

Symptom som du skall vara observant på som är kopplade till för tidig födsel:

- huvudvärk som inte passerar, illamående, smärtor i bukens övre del, känslig för ljus, hög blodtryck (symptom för preeklampsi)

- sammandragningar som kommer väldigt tidigt i graviditeten (innan vecka 25) och som är täta in på varandra, tryck i underlivet (symptom på förtidig förlossning)

Har du någon av de symptom ovan så kontakta din barnmorska omgående eller ring sjukvårdsrådgivningen 1177.

Vad händer på sjukhuset?

Om man misstänker att det finns en risk för prematur förlossning så ger man vanligtvis någon form av muskelavslappnande läkemedel, som Bricanyl, vilket kan göra att sammandragningar upphör i ett eller två dygn. I samband med detta ger man vanligen även kortison för att påskynda fostrets lungmognad, vilket förbättrar överlevnadschanserna om förlossning inte går att stoppa. Sedan är det bara att vänta och försöka att inte oroa sig mer för det. Glöm inte att prematura barn som går igenom en sådan tuff start i livet är riktiga kämpar!

 

Det finns 3 kommentarer till denna artikel