Vet du hur du får en hälsosam graviditet?

Med detta test kan du kontrollera och få en indikation om dina kunskaper om hur du kan undvika vanliga faror och uppnå en hälsosam graviditet.

Fråga 1 (av 10). Det tar i genomsnitt dubbelt så lång tid för rökare att bli gravida jämfört med ickerökare.