Mer i kategorin Gravid

Resultat från undersökningen Rökning och graviditet

En nyligen genomförd undersökning bland besökarna på BliMamma.se antyder att rökningen bland gravida är mer utbredd än vad uppgifter från Socialstyrelsen gjort gällande.

Enligt Socialstyrelsens uppgifter så var det 2007 c:a 7% av alla gravida som rökte vid inskrivningen på MVC, d.s.v. omkring vecka 12.

Resultatet från BliMammas undersökning visar på att hela 19.8% av de som svarat på undersökningen röker när de går in i andra trimestern, en stor skillnad!

Det är fullt tänkbart att man vid inskrivningen väljer att inte berätta att man röker för att på så vis slippa få höra "föreläsningar" och pekpinnar. Vidare kan man anta att urvalet är något skevt, och att de som svarat på undersökningen är yngre och i större utsträckning rökare än det representativa genomsnittet.

Vidare kan man se att över 17% röker som vanligt, eller drar endast ned på antalet cigaretter genom hela graviditeten.

rökning

En mer glädjande siffra är att många slutar röka innan de blev gravida (18.6%) eller så snart de fått veta att de är gravida (19.8%). Ytterligare 9.5% slutar under första trimestern.

Det finns 14 kommentarer till denna artikel