Mer i kategorin Bli gravid

Övervikt påverkar chansen att bli gravid negativt

I en studie som presenteras i Human Reproduction rapporterar Holländska forskare att de upptäckt ett samband mellan kraftig övervikt och nedsatt fertilitet.

Studien omfattade 3029 par drabbade av ofrivillig barnlöshet där inga andra medicinska orsaker kunde hittas. Under 12 månader observerade och jämförde man fertiliteten och BMI (body mass index) hos kvinnorna och fann att för kvinnor med ett BMI på över 29 (kg/m2) så minskade chansen att bli gravid med 4% per kg/m2 över 29. Alla kvinnor i studien hade en normal ägglossningscykel.

Detta innebär exempelvis att en kvinna med ett BMI på 32 har c:a 12% mindre chans att bli gravid än en kvinna med BMI 28. Forskarna anser att dessa resultat är oroande i ljuset av att andelen kraftigt överviktiga människor ökar världen över, och framförallt i västvärlden.

Du kan själv räkna ut ditt BMI genom att ta din vikt i kilogram och dela med din längd i meter två gånger: BMI = vikt/längd/längd.

Källa:

Human Reproduction, Oxford Journals

Det finns 17 kommentarer till denna artikel