Mer i kategorin Gravid

Kan man byta barnmorska?

Kontakten mellan blivande föräldrar och barnmorskan är viktig, speciellt för förstagångsföräldrar, då behovet av stöd, vägledning och samtal ofta är stort. Ibland fungerar dock personkemin mellan barnmorska och föräldrar mindre bra, något som inte är unikt för just mödravården.

Det är viktigt att man känner sig just trygg och bekväm med sin barnmorska, och gör man inte det så ska man definitivt överväga att byta. Det behöver inte vara så speciellt svårt eller pinsamt att byta barnmorska, och tro oss, ni är inte de första som byter!

Enklast är nog att prata direkt barnmorskan och säga  att ni/du känner att kommunikationen mellan er inte fungerar så bra och att ni för båda parters skull vill byta barnmorska.

De flesta barnmorskor har inga problem med att hantera en sådan begäran och tar heller inte illa upp.

Känner du tvekan inför att prata med din BM om ett byte så tala då istället med verksamhetschefen så hjälper denne till att lösa situationen.

I riktigt besvärliga fall kan man istället överväga att byta MVC helt, om denna möjlighet finns på din ort. Inte heller detta brukar bereda några problem.

Det viktigaste är att du inte tvekar att byta en barnmorska om du inte känner dig trygg och bekväm med henne. Det är ju trots allt att få stöd och hjälp som är syftet med att ha en barnmorska.

Det finns 7 kommentarer till denna artikel