Mer i kategorin Bebis |

Gulsot hos nyfödda

Gulsot (eller Ikterus) är ett mycket vanligt tillstånd hos nyfödda och beror på ett överskott av bilirubin som bildas vid nedbrytningen av döda röda blodkroppar. Hos vuxna tas bilirubinet snabbt omhand i levern, men hos nyfödda är denna funktion ännu outvecklad och därför kan bilirubinet ge en gulfärgning av ögon och hud.

Gulheten uppträder vanligen efter något till några dygn beroende på underliggande orsak, och kan vanligen först upptäckas i ögonvitor och i ansiktet, därefter på bål och armar, och sist på ben och fötter.

Gulsot är mycket vanligt hos nyfödda och räknas nästan som ett normalt tillstånd. Faktorer som gynnar uppkomsten av gulsot är bland annat för tidig födsel, blodutgutning under huden på huvudet (kefalhematom), för mycket blod (polycytemi) och olika former av immuniserning (t.ex. Rh-immunisering, uppträder inom ett dygn).

Det är mycket sällan att gulsot utgör något hot mot bebisens hälsa då den vanligtvis upptäcks tidigt genom att mäta direkt på huden, eller genom blodprov. Därefter kan tillståndet enkelt behandlas med ljusterapi, då både dagsljud och ljus från lampor hjälper till att bryta ned bilirubinet så att det kan utsöndras med avföringen och urinen. I sällsynta fall med höga och ökande halter bilirubin (>220 umol/liter) kan blodtransfusion komma ifråga.

OBS! Barnet på bilden har inget samband med innehållet i artikeln (uppladded medlemsbild) utan används i illustrativt syfte.

Källa: Lindberg och Lagercrantz, "Barnmedicin", 2007.

Externa länkar med mer information:

Rekommenderat

Allt om den nya jämställdhetsbonusen i föräldraförsäkringen - Uppdaterad!

UPPDATERAT 2018: Den jämställdhetsbonus som infördes 1 juli 2008 är sedan årsskiftet borttagen, medan vårdnadsbidraget togs bort den första februari 2016. För närvarande gäller att föräldrapenning betalas ut i 480 dagar för ett barn. I 390 dagar baseras ersättningen på den inkomst du har (dagar på sjukpenningnivå). De övriga 90 dagarna ... 13

Det finns 0 kommentarer till denna artikel

    Skriv en kommentar


    För att visa att detta meddelande inte autogenererat, ange vilka bokstäver som visas

    Går det inte att läsa? Klicka här för att byta.