Ebba

0 Ebba (gäst)

215 visningar

Kan gång hjälpa mig. Är jag gravid?

Ser jag spökstreck eller är jag gravid? 

1 Svar (äldsta svaret först)