Mer i kategorin Gravid |

Så farligt är coronoaviruset för gravida

För mer info och senaste nytt om Corona-viruset, besök vår temasajt om COVID-19.

Uppdatering 200227: Epedemin orsakad av det nya coronaviruset (SARS-CoV-19) fortsätter och smitta har bekräftats i ett stort antal länder, men omfattande utbrott har hittills konstaterats endast i Kina, Sydkorea och Italien. Situationen i Kina verkar ha stabiliserats med en stadig minskning av nya fall, medan situationen i Sydkorea och Italien fortfarnde uppvisar en accelerande smitta. Totalt har över 82000 fall med smittade personer bekräftats, och över 2800 som avlidit av sjukdomen, som kallas COVID-19. Studier visar att människor över 60 års ålder och med bakomliggande sjukdomar löper större risk att utveckla allvarliga symptom, medan en majoritet (>80%) utvecklar lindrigare sjukdom, från nästan symptomfri till medelsvår sjukdom. C:a 14% av de drabbade behöver sjukhusvård. Det finns ännu inga kända data som säger att gravida drabbas värre än andra, och inte heller något som tyder på att foster löper risk att smittas av viruset. Vi fortsätter bevaka utvecklingen.

Uppdatering 200206: Fram till idag har 28350 fall av 2019-nCoV och 525 dödsfall konstaterats runt om i världen. De allra flesta fall i Kina och Hebeiprovinsen. Inga fler fall har upptäcks i Sverige och risken för okontrollerad spridning här bedöms som låg. Man håller också på att utveckla ett vaccin, men det kan vara klart tidigast till sommaren. Vidare utvärderar man ett anti-viralt läkemedel (Remdesivir) som visat goda behandlingsresultat initialt. Vi fortsätter att följa utvecklingen.

Uppdatering 200201: I skrivande stund har 11 374 fall av smitta från det nya coronaviruset konstaterats runt om i världen, varav. 11 221 i Kina. 259 personer har avlidit till följd av virusinfektionen 2019-nCoV. Det första fallet i Sverige bekräftades den 31 januari, en 24-årig kvinna som kommit hem från resa i Kina. Kvinnan är nu isolerad på infektionskliniken på Länssjukhuset i Jönköping med lindriga symptom.

Folkhälsomyndigheten bedömer fortfarande risken för att viruset skall spridas i Sverige som liten. Forskare tror baserat på smittspridningen att utbrottet började redan i november 2019, och att det nu finns så många som 80 000 smittade, varav de flesta med lindriga symptom eller helt symptomfria varför det inte upptäcks i sjukvården.

Uppdatering 200127: WHO rapporterar 2014 bekräftade fall av av 2019-nCoV med 52 dödsfall. De flesta fall härstammar från Kina (1985). Viruset tros har överförts från ormar. I dagsläget avråder UD från att resa till Hubei-privonsen i Kina, men det finns idag inga särskilda råd till gravida. Vi uppdaterar texten löpande.

Ett nytt kinesiskt coronavirus, en kusin till SARS-viruset, har infekterat hundratals människor sedan utbrottet började i Wuhan, Kina, i december. 830 personer har insjuknat, och 26 personer har avlidit i Wuhan, Kina. Viruset verkar redan ha nått även Europa - två misstänkta fall av det nya coronaviruset har nu upptäckts i Finland och i Storbritannien väntar nio personer fortfarande på sina testresultat. När vi befinner oss i en säsong där svenskar reser mycket, hur farligt är det att smittas och mer aktuellt hur farligt är det för gravida och vad kan de göra? Vi på Bli mamma försökte hitta några svar på frågorna som vi fick från våra läsare om viruset som vi hoppas hjälper alla att bli mer lugna.

Vad är ett coronavirus?

Coronavirus är en stor grupp virus som är vanliga bland djur. I sällsynta fall kan de bli zoonotiska, vilket innebär att de kan överföras från djur till människor.

Var kom den ifrån?

Coronavirusfallen har kopplats till South China Seafood Wholesale Market i Wuhan. Den tros komma från vattenlevande däggdjur, men marknaden har också levande vilda djur, inklusive kycklingar, fladdermöss, kaniner, ormar, som är mer benägna att vara källan.

Vem påverkas?

MERS, SARS och Wuhan coronavirus verkar orsaka allvarligare sjukdom hos äldre, men osäkerhet kvarstår kring det senaste utbrottet. Av de fall som hittills rapporterats av Wuhan coronavirus har ingen bekräftats vara bland barn. Medelåldern på de insjuknande hittills är personer 40 eller över.

Hur snabbt uppträder viruset?

Enligt informationen som finns idag är inkubationstiden för viruset 2-5 dagar. Det är fortfarande okänt om viruset smittar innan symptom uppvisas.

Vad är symptomen på viruset?

Viruset liknar mild till måttlig sjukdom i övre luftvägarna, liknande en vanlig förkylning – börjar med rinnande näsa, hosta, ont i halsen, eventuellt huvudvärk och kanske feber, som kan pågå i ett par dagar, följt av en torr hosta och leder sedan efter en vecka till andnöd där vissa patienter utvecklar lunginflammation som svarar inte på antibiotikabehandling och behöver sjukhusbehandling.

Rekommenderat

Så hittar du den billigaste och bekvämaste flygresan

Så hittar du den billigaste och bekvämaste flygresan

Sommaren närmar sig alltmer och det börjar bli dags att planera resan till lite mer solsäkra destinationer. Det finns en del funderingar som man alltid har innan man bokar resa och är man gravid är de här funderingar extra aktuella då det är egentligen inte en utan två personer ... 2

Det finns 2 kommentarer till denna artikel

  sam

  great,I found this post very interesting and informative. Thank you for sharing your special thoughts with us. My site:
  <a href="https://subway-game.blogspot.com">subway surfers</a> 

   

  I found this post very interesting and informative. Thank you for sharing your special thoughts with us. My site: 

  OKBet FAQ

Skriv en kommentar


För att visa att detta meddelande inte autogenererat, ange vilka bokstäver som visas

Går det inte att läsa? Klicka här för att byta.