Mer i kategorin Gravid |

Havandeskapsförgiftning - preeklampsi

Preeklampsi havandeskapsförgiftningHavandeskapsförgiftning, eller preeklampsi som det också kallas, drabbar 6-8% av alla graviditeter. Tillståndet kan till en början vara helt utan påtagliga besvär, för att senare yttra sig som huvudvärk, flimmer för ögonen och ansamling av vätska i kroppen med bestående svullna ben och händer till följd. Vid allvarliga fall känner den drabbade en smärta i övre delen av magen.

Förhöjdt blodtryck

Kliniskt upptäcker man relativt enkelt en havandeskapsförgiftning då den drabbade får förhöjt blodtryck och har närvaro av äggvita i urinen. Havandeskapsförgiftning påverkar moderkakan och medför att fostret får mindre näring med försämrad tillväxt som följd. Risken för prematur förlossning ökar likaså.

Havandeskapsförgiftning kan utvecklas till eklampsi, ett mycket allvarligt tillstånd där man drabbas av kramper, och som kan leda till att både moder och foster dör.

Förstföderskor löper större risk

Förstföderskor, diabetiker och överviktiga löper större risk att drabbas av havandeskapsförgiftning. Det finns även tecken som tyder på en ärftlig komponent - om den gravida kvinnans mamma haft preeklampsi så är risken större att drabbas.

Orsakerna bakom tillståndet är fortfarande oklara, men de senaste forskningsrönen tyder på att moderkakan är central i sjukdomsförloppet. En teori är att moderkakan utsöndrar speciella proteiner som i sin tur framkallar havandeskapsförgiftning .

För närvarande finns ingen annan bot eller behandling annat än att rekommendera patienten vila och en stressfri miljö. I slutändan är en förlossning det enda som med säkerhet kan häva tillståndet, och kejsarsnitt är en relativt vanlig åtgärd.

Mer läsning: USL: preeklampsi, Karolinska institutet

Rekommenderat

Sola under graviditeten?

Sola under graviditeten?

Nu när det är sommar så vill man ju ut och njuta i solen, och kanske sola och skaffa sig lite färg, men hur är det under graviditeten, är det farligt för fostret eller för dig att sola under gravditeten? Frågetecknen är många, men i denna artikel försöker vi reda ... 15

Det finns 0 kommentarer till denna artikel

    Skriv en kommentar


    För att visa att detta meddelande inte autogenererat, ange vilka bokstäver som visas

    Går det inte att läsa? Klicka här för att byta.