Bella

0 Bella (gäst)

521 visningar

Positiv el negativ ägglossningstest

Hur ska man tolka detta? Är det negativt el positivt ?

1 Svar (äldsta svaret först)