varginnan

5 varginnan

1772 visningar

Hjäällppp...föräldrarpenningen med syskon innom 2½ år? vecka 20

Halloj! Väntar mitt barn i september , 5 .e är det senaste dem har flyttat fram mig till, innan var det den 3:e! Ja ja det är inte så många dagar. Nu kommer mitt problem, jag tog" på en höft" att min son blir 2½ år runt när bebisen kommer så jag klarar min föräldrarpenning ,för dem har sänkt min sjukpenning grymt mycket för att jag "missade" att anmälla mig till arbetsförmedlingen för att det glipar med 4 dagar mellan jag slutade med föräldrarpenningen tills jag började att jobba på ett jobb jag redan viste att jag skulle till, då skolade jag in honóm på dagis! Jag viste inte att jag skulle till arbetsförmedlingen och ta upp deras tid eftersom jag hade det ordnat trode jag!

Men nu när jag verkligen räknar på dagarna så MÅSTE jag föda innan den 23 augusti för att det ska vara 2½ år emellan. Så nu till frågan!!

Räknar dem den igentliga födelsen som den dagen eller är det vad barnmorskan kommer att skriva på moderskapsintyget?  Där kommer det ju att stå 5 sep medans troligen så kommer jag att klara att föda innan den 23 augusti ( då är jag i v 38+1) ,för jag har fött alla mina tidigare barn innan jag har gått så långt gånget!! ( fött i v 36-37 på 4 barn!)  Ska man be bm om att hon ska skriva ett annat datum på intyget eller gäller dagen då han kommer att födas? Förstår ni min fråga? ! Fick lite panik när jag började att tänka på det eftersom min föräldrarpenning är bra och min sjukpenning är sänkt med 5000:- i månaden så det gör STOR skillnad, med tanke på att jag har många munar att mätta!

Tacksam för svar om någon vet!!

32 Svar (äldsta svaret först)
 • det räknas ju på när du blev gravid . alltså max 21 månader från barn 1. har jag för mig. allt står på Fk hemsida

   

  från FKs sida

  Om du har blivit gravid igen innan ditt barn fyllt ett år och nio månader ska din föräldrapenning inte bli lägre än vad den var vid förra barnets födelse. Om barnet är äldre kommer din föräldrapenning att beräknas utifrån reglerna om sjukpenninggrundande inkomst. För adoption gäller denna regel om du adopterar ett barn inom två år och sex månader efter ditt tidigare barn.  

   

 • 2

  안전놀이터추천

  0 안전놀이터추천 (gäst)

  Looking for a new way to get to work? Bike to Commute! Easy! And more people are using bicycles for transportation than ever before. My body got healthier and my condition got better. If you want to see my records, please visit my blog. 안전놀이터추천
 • 3

  메이저사이트

  0 메이저사이트 (gäst)

  Good post. If you are Improving your relationship then you join our couples therapy counseling. the Quiz aims to develop conflict resolution skills and understand differences in interpersonal relationships and make relationships an understandable step for couples.메이저사이트
 • 4

  메이저사이트

  0 메이저사이트 (gäst)

  How about more detail in your statement. There are still many things that are hard to understand. If you need help, please refer to my article. 메이저사이트
 • 5

  온라인카지노

  0 온라인카지노 (gäst)

  That's an innovative post. Interesting curiosity grows and makes me happy. I want to recommend this Please continue to write a lot of good things. Thank you. 온라인카지노
 • 6

  https://totocross.com/

  0 https://totocross.com/ (gäst)

  Thank you for posting a good post. It's a good article that clearly explains the topic I was looking for. Thank you for solving my curiosity. I hope this article will help others. :) https://totocross.com/
 • 7

  먹튀검증사이트

  0 먹튀검증사이트 (gäst)

  You are committed to this writing. I remember your hard work while reading the article. Thank you for your very nice writing. I hope to see you again in good writing. Thank you. :) 먹튀검증사이트
 • 8

  토토사이트

  0 토토사이트 (gäst)

  It is a great pleasure for me to read your writings. Thank you for the good relationship with the article. :) 토토사이트
 • 9

  안전놀이터

  0 안전놀이터 (gäst)

  This is a great inspirational article.I am very satisfied with your good work.You really provide very useful information. Keep going. Keep blogging. Reading the following posts. Please visit my blog, too. 안전놀이터
 • 10

  토토사이트추천

  0 토토사이트추천 (gäst)

  This post has benefited me a lot and made me feel comfortable reading it. Your point of view is very pertinent. I agree with you very much. I hope you get better and better. 토토사이트추천
 • 11

  토토사이트

  0 토토사이트 (gäst)

  I can assure you that your writing is really good, easy to understand and open-minded.I'm sure you'll get better and better. Thank you so much for sharing. I understand and learn a lot.토토사이트
 • 12

  검증사이트

  0 검증사이트 (gäst)

  Great... great... I'll bookmark your blog and get a synopsis... I'm glad to find so much useful information in this post we need to develop more technology in this area thanks for sharing 검증사이트
 • 13

  먹튀검증

  0 먹튀검증 (gäst)

  I read your blog, I think you have a lot of ideas, from your post let me try to perfect myself, I little by little to read your thoughts, I was shocked, I see your excellence, your post will help a lot of people like me lost. 먹튀검증
 • 14

  메이저사이트

  0 메이저사이트 (gäst)

  You should be proud of yourself. I am honored to have seen your blog and know that there are still many things I don't know much about because I learned about your blog. I am very happy and hope you can update it quickly. I will always follow you. 메이저사이트
 • 15

  토토사이트

  0 토토사이트 (gäst)

  Very good article I like to read your post very good to share I want to send it to my fans Thank you!토토사이트
 • 16

  onnoe

  0 onnoe (gäst)

  I agree with all the ideas you have raised in your post. They are really convincing and will definitely work https://www.nippersinkresort.com
 • 17

  토토사이트

  0 토토사이트 (gäst)

  I thought it was an informative post, very informative and knowledgeable. So I want to thank you for your hard work in writing this article. Thank you for always being willing to share information with us. We will always be grateful for everything you do here because I know you care about us so much. [url=https://www.nippersinkresort.com/]토토사이트[/url]
 • 18

  먹튀검증

  0 먹튀검증 (gäst)

  oh! Another great suggestion you posted. I will be posting some articles on similar topics on my blog, I hope you will visit and have the same experience as me! Thanks for reading your great article. I will leave my blog below 먹튀검증
 • 19

  메이저놀이터 추천

  0 메이저놀이터 추천 (gäst)

  Thanks for creating this. I really feel as though I know so much more about the topic than I did before. You should continue this, Im sure most people would agree youve got a gift. 메이저놀이터 주소
 • 20

  먹튀신고

  0 먹튀신고 (gäst)

  Your vivid and accurate writing, with a wonderful and winding plot, has brought me into a happy paradise. It makes me laugh, easy to understand, clear in appearance, vivid and compact. It's really amazing!먹튀신고
 • 21

  안전놀이터

  0 안전놀이터 (gäst)

  Superior post, keep up with this exceptional work. It's nice to know that this topic is being also covered on this web site so cheers for taking the time to discuss this! Thanks again and again! 토토사이트
 • 22

  먹튀검증

  0 먹튀검증 (gäst)

  Thank you for leaving such a wonderful comment. I really like all your posts. I have bookmarked your blog to read your new content. If you write it, I would like to recommend a good topic. Below, I will leave my blog address for everyone to come and take a look.먹튀검증
 • 23

  토토사이트

  0 토토사이트 (gäst)

  I can say that this is another great article that this blog expects. This website has been bookmarked Because this blog is very useful and the content is also cool토토사이트
 • 24

  안전놀이터

  0 안전놀이터 (gäst)

  I on a focal level need to uncover to you that I am new to weblog and totally preferred this blog page. Conceivable I'm going to bookmark your blog . You everything considered have striking stories. Pulls for changing with us your blog. By: 안전놀이터
 • 25

  토토사이트

  0 토토사이트 (gäst)

  Hello! Great thing, please keep me informed whenever you publish similar articles again! I really like the excellent work you provided us with.토토사이트I guarantee this is effective for many people
 • 26

  메이저사이트

  0 메이저사이트 (gäst)

  Thank you very much for sharing your feedback. I think it would be more helpful if you simplified each paragraph to make it easier for people to understand. I also have a similar way of writing here메이저사이트
 • 27

  검증사이트

  0 검증사이트 (gäst)

  There is definately a lot to find out about this subject. I like all the points you made 검증사이트
 • 28

  asd

  0 asd (gäst)

  1.카지노사이트 추천,카지노사이트 검증,카지노사이트 주소,카지노사이트 순위, 슬롯사이트 추천,슬롯사이트 검증,슬롯사이트 순위,슬롯사이트 주소 https://www.geogebra.org/m/xjkn69fv https://www.geogebra.org/m/kd28zkyf https://start.me/p/wMno27 https://start.me/p/p1g5aG 슬롯사이트 카지노사이트 카지노사이트 슬롯사이트 슬롯사이트 카지노사이트
 • 29

  sportstoto

  0 sportstoto (gäst)

  I happened to visit this post, but there were so many comments that it was difficult to see what the post was about.스포츠토토사이트
 • 30

  먹튀검증

  0 먹튀검증 (gäst)

  Is it about the Bible? Or is it about a novel? .... It's difficult to interpret the content because I'm Asian.먹튀검증
 • 31

  토토사이트

  0 토토사이트 (gäst)

  Does this mean you have a second generation? I really congratulate you. It may be difficult now, but it will be your hope in the future.토토사이트
 • 32

  검증사이트

  0 검증사이트 (gäst)

  Thank you for taking the time to discuss this issue. I firmly believe in it and enjoy reading about it. If possible, would you mind updating your website to add detailed information when you become a professional검증사이트