När du använder och besöker BliMamma.se godkänner du vår Cookie och sekretesspolicy. Ok, jag förstår
Inloggade medlemmar: 459 gäster
Jag vill använda sajten anpassad för... laptop/dator mobil/surfplatta

Huvudmeny

Termer och förkortningar • AC - Adoptionscentrum

 • AD/APTD - Fostrets magmått (bukens diameter) vid ultraljud

 • Alb Äggvita i urinen, kan vara ett tecken på havandeskapsförgiftning eller urinvägsinfektion • Amninonvätska - Fostervattnet som omsluter fostret i livmodern.

 • Amniocentes - Fostervattenprov • BF - Beräknat förlossningsdatum (på fackspråk BP eller VP)

 • BIM , BUM - Beräknad Icke Mens, utebliven mens

 • Bing - Bäckeningång

 • Bltr , BT -  Blodtryck, under graviditeten borde vara under 140/90 i vila

 • BM - Barnmorska eller Beräknad Mens, beroende på sammanhang

 • BP - Beräknad förlossning (beräknad partus), ofta baserad på sista mensens första dag.

 • BPD - Fostrets huvudmått vid ultraljud

 • BPU -  Beräknat förlossningsdatum enligt ultraljudsundersökning

 • BVC - Barnavårdscentral

 • Bäckenscreening - Uppskattning av bäckenets storlek.

 • Bäckenuppluckring - Hormoner förbereder bäckenet inför förlossning genom att mjuka upp bäckenfogarna.

 • C. diagonalis - Avståndet mellan blygdbenet och den övre delen av korsbenet.

 • CB Clearblue - (graviditets- eller ägglossningstest beroende på sammanhang)

 • Cervix Livmoderhalsen

 • Clin Undersökning av socker i urinen

 • Cor Hjärta

 • CRL Crown Rump Length

 • CTG Cardiotokografi, elektronisk metod för att övervaka fostrets puls samt livmodernssammandragningar

 • Cx Cervix, ett annat namn för livmoderhalsen.

 • Cytologprov Cellprov för undersökning av cellförändringar.

 • Diastoliskt tryck Den fas av blodtrycket som uppstår när hjärtat slappnar av mellan slagen. Bör inte överstiga 90.

 • EAF Ensamstående adoptivförälder

 • EDD Expected delivery date

 • ET embryo transfer, ägg återinförs i livmodern

 • FAS Fetalt Alkohol Syndrom

 • Fe Järn(tillskott)

 • Femur/FL Fostrets lårbensmått vid ultraljud, i vissa sammanhangs kan betyda även förlossning

 • FET Frozen embryo transfer. Återförelse av fryst embryo vid provrörsbefruktning

 • Ffd Föregående fosterdel, den del av barnet som vänt sig ner i bäckenet, vanligtvis huvudet.

 • FFIA Familjeförreningen för internationell adoption (Org)

 • fi Fixerat ffd

 • Fix Den kroppsdel av fostret som ligger ner mot bäckenet är fixerat där och kan inte ruckas.

 • Flj Fosterljud, barnets puls i magen. Ofödda barn har oftast en puls mellan 120-160 slag i minuten.

 • Fluor Flytning

 • Foglossning Samma som bäckenuppluckring

 • Fontanell Mjuka områden mellan skallben på foster/barn

 • fr Datum för första fosterrörelsen

 • Fundus Övre delen av livmodern

 • Förtidsbörd Minst 4 veckor för tidig förlossning

 • GAS Grupp A Streptokocker (Halsont/fluss eller svinkoppor)

 • GBS Grupp B Streptpkocker (Uvi eller tidig vattenavgång.)

 • Gc Gonorré

 • Gestagen Graviditetshormon

 • Gestatio Medicinskt ord som betyder graviditet.

 • Gestation Tiden mellan befruktningen och förlossningen.

 • Glucosuri Socker i urin

 • Glykos Blodsocker

 • Grav tox Graviditetstoxikos. Havandeskapsförgiftning

 • HB Hinnbristning

 • Hb Hemoglobinhalt, kallas även för blodvärde

 • hcg Humant Chorionic Gonadotropin är hormonet i urinen som visar att man är gravid

 • Hegars tecken Konsistensförändring (uppmjukning) i livmodern som går att känna vid gynundersökningar.

 • Hjärtarytmi Oregelbunden hjärtrytm

 • HS Hinnsprängning

 • HSAN Hälso- och sjukvårdens ansvarsnämnd.

 • HTU Handlingar till utlandet

 • Huv Huvud

 • Hydrocefalus Ökad mängd vätska i hjärnans hålrum dvs.Vattenskalle

 • Hydrops Vätskeansamling

 • Hypoteros Nedsatt sköldkörtelfunktion

 • Idiopartisk Sjukdom utan bevisbar orsak.

 • In utero I livmoder

 • Induktion Igångsättning av förlossning

 • Insufficiens Otillräcklig funktion

 • Intertubaravstånd Avståndet mellan sittbenen.

 • Intramuskulär Inuti en muskel

 • Intravenös Inuti en ven

 • IRIS Infertilas Riksförening i Sverige

 • Ischemi Dålig blodtillförsel

 • IUP Intern givare som sätts i livmodern under förlossning för att mäta värkaktiviteten.

 • IVF In vitro fertilisering, Provrörsbefruktning

 • Katastrofsnitt kejsarsnitt som utförs inom 5 minuter när komplikationer uppstår

 • Kejsarsnitt, KS kirurgiskt ingrepp, snitt i bukens nedre del för att ta fostret ut

 • KK Kvinnokliniken

 • Kompression Ihoptryckning, sammanpressning

 • KUB/CUB kombinerat ultraljud och blodprov för att bedömma risken för Downs syndrom

 • Lividitet Slemhinnorna i slidan blir blå/mörkare på grund av ökad genomblödning

 • LKG Läpp- käk & gomspalt

 • MA missed abortion, ett slags missfall där inte fostrets stöts ut av kroppen direkt men ligger kvar i livmodern

 • Mammae Bröst

 • MF missfall, kallas även för spontant missfall eftersom fostret stöts ut spontant av livmodern

 • Mm Modermun, livmoderhalskanalen som ska öppnas 10 cm under förlossningen.

 • MVC Mödravårdscentral

 • NIA Statens nämnd för internationella adoptionsfrågor (Org)

 • NUPP nackuppklarning, en mått som tas under KUB på fostret och som används för bedömning av risken för Down

 • Ofostrig Embryot har tillbakabildats under graviditeten

 • Palp Palpation, känna med händerna. Vanligtvis för att känna barnets position i livmodern.

 • Para Antal barn kvinnan fött.

 • Partus Förlossning

 • Pergo Pergotime. En medicin som används för att få eller öka ägglossningen vid svårighet att bli gravid.

 • Persona Personadator, en slags dator som håller reda på din ägglossning

 • Placenta Moderkaka

 • Post Efter

 • Pre Före

 • Primigravid Förstagångsföderska

 • Proteinuri Protein i urinen, äggvita i urinen.

 • Pulm Lungor

 • Rh Rhesusfaktor, kommer tillsammans med blodgruppen och anger förekomst eller avsaknad av antikroppar i blodet (kan vara + eller -)

 • ru Ruckbart ffd

 • Ruckb Ruckbart. Den fosterdel som ligger ner mot bäckenet och går att rucka lite på, inte helt fixerat och inte helt rörligt.

 • Rö eller Rörl Den fosterdel som ligger ner mot bäckenet är rörligt och sitter inte alls fast i bäckenet.

 • Sagittal utgång Avståndet mellan svanskotan och blygdbenet.

 • Sectio Kejsarsnitt

 • SF Symfus-fundus. Mått som barnmorskan ta på avståndet från blygdbenet till övre delen av livmodern för att se om livmodern växer normalt

 • Skalpelektrod En tunn metalltråd som fästs på fostrets huvud. Elektroden registrerar fostrets hjärtljud, används som alternativ till CTG när närmare kontroll på fostret behövs.

 • SM sista/senaste menstruationens första dag.

 • SN Special Needs, Barn med särskilda behov

 • Speculum Instrument som används under gynundersökningar för att titta på livmodern och dess slemhinna

 • Symfus Blygdbenet

 • Säte Barnet ligger med baken först (rumpan ner)

 • TTD Fostrets bröstkorgsmått vid ultraljud

 • Tubera Sittbenen i rumpan.

 • ua Utan anmärkning

 • ukh eller X Utomkvedshavandeskap

 • ul Ultraljud

 • U-protein Urinprov för att testa mängden protein sk äggvita

 • US Universitetssjukhuset

 • Uterus Livmoder

 • UVI Urinvägsinflammation

 • VC Vårdcentralen

 • VDRL/WR Rutinmässigt prov på syfilis för alla gravida.

 • VFL vaginalförlossning

 • VP Väntad förlossning.

 • vu Vaginal undersökning, gynundersökning

 • VUL Vaginalt ultraljud

 • äl Ägglossning

 • äp Äggplock vid provrörsbefruktning

 • Ödem Uppsvullnad. En del av viktökning under graviditetens sista tid beror på att vätska lagras i kroppen och orsakar svullnad.