EmelieRob · EmelieRobs album · 3 år · 0 · Ultraljud · 670 ·
· Gilla

9+2

Eftersom vi trodde jag var längre gången fick vi en bild på vår bevbis när hon/han endast är 2.4 cm stor :) Här är alltså vecka 9+2 .

Kommentarer (0)

Skriv en kommentar

För att visa att detta meddelande inte autogenererat, ange vilka bokstäver som visas