Birdie

1 Birdie

1856 visningar

Spökstreck eller plus?

Som rubriken lyder spökstreck eller plus?

1 Svar (äldsta svaret först)