Mer i kategorin Bli gravid

Hur bestämmer man när man har ägglossning?

Vill man maximera chansen att bli gravid så bör man göra ägglossningstest med början nio dagar efter menstruationens första dag och, ha samlag under någon eller några av de 6 dygn som föregår ägglossningen, inklusive dygnet då ÄL sker. Störst chans till befruktning har man de dagar då kvinnans vaginala sekret är av riklig karaktär.

Det fertila fönstret

Kvinnan är vanligen fertil (mottaglig för befruktning) de 5 dagar som närmast föregår ägglossningen, samt under själva ägglossningsdygnet. Dock så dör eller löses ett obefruktat ägg upp inom 12 timmar efter ägglossningen så fertiliteten avtar snabbt efter ägglossningen. Om man medvetet försöker bli gravid är det avgörande att man känner till sina fertila dagar för att kunna maximera chansen att bli gravid.

Hormonerna styr

Men hur vet man när ägglossningen inträffar? Hos genomsnittskvinnan sker ägglossningen på den 14:e dagen efter den 28 dagar långa menstruationscykelns början. Det är dock vanligt och fullt normal att avvika från genomsnittet och ägglossning mellan 10 och 19 dagar efter första dagen av menstruationen kan betecknas som vanligt.

Hur kan man då bestämma tidpunkten för sin egen ägglossning? För att svara på det behöver vi först känna till lite om hur kroppen fungerar. Kvinnans menstruation och ägglossning styrs av en del i hjärnan som kallas för hypothalamus. Hypothalamus sänder cykliskt ut signaler som stimulerar produktionen av olika hormoner, vilka i sin tur styr menstruation och ägglossning. Det är många olika hormoner och system inblandade, men för vårt syfte räcker det om vi känner till ett par stycken, nämligen luteinizing hormone (LH) och follicle stimulating hormone (FSH).

Hur bestämmer man när man har ägglossning

Att bestämma tidpunkten för ägglossningen

Fasen som föregår ägglossningen kallas för follikelfas och varar från första dagen av mensen till själva ovulationen, medan perioden mellan ägglossning och följande menstruation kallas för luteal fas. Strax innan ägglossningen skall ske så ökar mängden LH kraftigt, och inom 30 (+/-2) timmar från denna topp i hormonnivå så sker ägglossningen. Många typer av ägglossningstest ytnyttjar detta faktum och indikerar när halterna av FH är förhöjda, och om man inte har någon aning om när ägglossningen skall inträffa så rekomenderas man att börja mäta på den nionde dagen efter första dagen av menstruationen, för att inte riskera att missa den.

Vidare så påverkas kroppstemperaturen, något som kallas för basaltemperatur, efter ägglossningen. Denna mäts rektalt och bäst på morgonen innan man stiger upp. Om man mäter och antecknar sin basaltemperatur så kan man identifiera att en ägglossning har skett genom att basaltemperaturen ökar, se bild ovan.

Bästa tidpunkten för att bli gravid?

Olika undersökningar har visat på olika resultat för vilken dag som skulle vara mest gynnsam för ett enda samlag att resultera i befruktning, där en anger en chans på 36% på själva ägglossningsdagen (ÄL -0) medan en annan anger 10-30% chans på ÄL -3 som den mest gynsamma tiden.

Håll reda på din menstruation och ägglossning med Bli Mammas ägglossningskalender.

Andra faktorer

Det finns andra faktorer som tycks vara av större betydelse än enbart tidpunkten, som till exempel egenskaperna hos det sekret som utsöndras under den fertila perioden på grund av östrogenaktiviteten. Ett forskarlag bad kvinnor undersöka och karakterisera det vaginala sekretet under perioden för att se om detta kunde kopplas till chansen till lyckad befruktning.

Poäng Känsla Utseende/egenskap
1 Torrt, strävt, kliande och irriterat Ingen förekomst
2 Fuktigt Ingen förekomst
3 Fuktigt Sekret är tjockt, krämigt, vit-, gulaktigt eller kladdigt
4 Blött, halt och slätt Sekret är transparent, som rå äggvita, kan forma trådar, elastiskt, vattnigt eller rödaktigt


Det visade sig att förkomst och karaktär på vaginalt sekret hade större betydelse för chansen att en befruktning skulle äga rum, än på vilken dag under den fertila perioden ett samlag skedde. Vaginalt sekret av kategori 4 enligt klassifikationen i tabellen visade sig vara det mest gynnsamma för en befruktning (30% chans jämfört med 10% chans för kategori 1).

Verktyg:

Ägglossningskalender

Journalför din basaltemperatur (finns också som PDF om du föredrar penna och papper)

Referenser:

  1. Wikipedia
  2. Timing of sexual intercourse in relation to ovulation... (Wilcox, 1995)
  3. Mucus observations in the fertile window (Bigelow, 2004)

 

Det finns 26 kommentarer till denna artikel