Mer i kategorin Bli gravid |

Graviditetstest

Graviditetstest

Du kanske har på känn att du är gravid, och du kanske har ett eller flera symptom som är typiska för tidig graviditet, men hur kan man vara helt säker?

Kroppen börjar förändras mycket snart efter det att befruktning har skett och hormonbalansen i kroppen ändras. Ett hormon som ökar är humant Chorionic Gonadatropin (hCG).

Efter några dagar är koncentrationen av detta hormon tillräckligt högt för att man skall kunna detekterade vid en laboratorieanalys av ett blodprov. Dessa prover utförs i första hand vid ungdomsmottagningar och gynekologiska mottagningar.

Efter ytterligare några dagar är koncentrationen av hCG tillräcklig även i urinen för att man skall kunna upptäcka den med hjälp av ett graviditetstest som man använder på ett urinprov.

De urinbaserade graviditetstesten går utmärkt att använda hemma, och då de generellt har hög tillförlitlighet så används denna typen av test även frekvent inom vården.

Med hjälp av extra känsliga graviditetstest kan man med hjälp av urinprov och under gynnsamma förhållanden upptäcka en graviditet så tidigt som 7 dagar innan beräknad utebliven menstruation.

Observera dock att graviditetstest även ger positivt resultat vid utomkvedshavandeskap och vid tidigta missfall. Efter tre - fem veckor efter befruktningen kan man dock bekräfta om det finns ett levande embryo i livmodern med hjälp av en tidig ultraljudsundersökning.

 

Rekommenderat

Bristningar under graviditeten

Bristningar under graviditeten

Bristningar under graviditeten ses som streck eller ränder i huden av varierande tjocklek och färg. De kan vara allt från ljust rosa märken som knappt syns, till djupt röda väl framträdande. Bristningar kan uppstå tidigt eller sent i graviditeten, vanligt är att de uppkommer mellan vecka 13-37, ett väldigt stort intervall ... 25

Det finns 0 kommentarer till denna artikel

    Skriv en kommentar


    För att visa att detta meddelande inte autogenererat, ange vilka bokstäver som visas

    Går det inte att läsa? Klicka här för att byta.