Mer i kategorin Bli gravid |

Graviditetstest

Graviditetstest

Du kanske har på känn att du är gravid, och du kanske har ett eller flera symptom som är typiska för tidig graviditet, men hur kan man vara helt säker?

Kroppen börjar förändras mycket snart efter det att befruktning har skett och hormonbalansen i kroppen ändras. Ett hormon som ökar är humant Chorionic Gonadatropin (hCG).

Efter några dagar är koncentrationen av detta hormon tillräckligt högt för att man skall kunna detekterade vid en laboratorieanalys av ett blodprov. Dessa prover utförs i första hand vid ungdomsmottagningar och gynekologiska mottagningar.

Efter ytterligare några dagar är koncentrationen av hCG tillräcklig även i urinen för att man skall kunna upptäcka den med hjälp av ett graviditetstest som man använder på ett urinprov.

De urinbaserade graviditetstesten går utmärkt att använda hemma, och då de generellt har hög tillförlitlighet så används denna typen av test även frekvent inom vården.

Med hjälp av extra känsliga graviditetstest kan man med hjälp av urinprov och under gynnsamma förhållanden upptäcka en graviditet så tidigt som 7 dagar innan beräknad utebliven menstruation.

Observera dock att graviditetstest även ger positivt resultat vid utomkvedshavandeskap och vid tidigta missfall. Efter tre - fem veckor efter befruktningen kan man dock bekräfta om det finns ett levande embryo i livmodern med hjälp av en tidig ultraljudsundersökning.

 

Rekommenderat

Allt om den nya jämställdhetsbonusen i föräldraförsäkringen - Uppdaterad!

UPPDATERAT 2018: Den jämställdhetsbonus som infördes 1 juli 2008 är sedan årsskiftet borttagen, medan vårdnadsbidraget togs bort den första februari 2016. För närvarande gäller att föräldrapenning betalas ut i 480 dagar för ett barn. I 390 dagar baseras ersättningen på den inkomst du har (dagar på sjukpenningnivå). De övriga 90 dagarna ... 13

Det finns 0 kommentarer till denna artikel

    Skriv en kommentar


    För att visa att detta meddelande inte autogenererat, ange vilka bokstäver som visas

    Går det inte att läsa? Klicka här för att byta.