Mer i kategorin Nyheter |

World Doula Week 22-28 mars!

World Doula Week infaller ungefär samtidigt som vårdagjämningen, och är ett internationellt tillfälle att belysa vad en doula är, och vilken skillnad hon kan utgöra för kvinnan som ska föda, och även för familjen som skapas i samma sekund som ett barn är fött. Att kvinnor med erfarenhet från barnafödande hjälper andra kvinnor som föder barn är en urgammal företeelse. Att föda med stöd av en doula är ett sätt att återknyta till en gammal kvinnotradition. Ordet doula kommer från grekiskan och betyder fritt översatt "kvinna som ger omvårdnad".

Effekten av en stödjande doula har mätts i flera internationella vetenskapliga studier och visar på mycket goda resultat.

Genom att föda med doula minskar:

Av studierna framgår också att föräldrar som haft stöd av doula är mer delaktiga i förlossningen och känner sig mer tillfreds med sin upplevelse.

En doula är en kvinna som har erfarenhet av förlossningar som är tränad i att ge stöd och information till den födande kvinnan och hennes närmaste under graviditet, förlossning och den första tiden efteråt.
 En doula har inget medicinskt ansvar, ger inga medicinska råd och hennes roll är tydligt avgränsad i förhållande till personalen på förlossningsavdelningen.

Doulan har en stark tilltro till kvinnans egen förmåga att föda. Hon vet att en positiv förlossningsupplevelse är av största betydelse, inte bara för barn och förälder utan också för samhället i stort. Doulans mål är att bidra till en förlossningsupplevelse som föräldrarna kan minnas med glädje.

Som avslutning vill jag ge en eloge till alla fantastiska kvinnor som föder barn, och en hyllning till alla doulor - i Sverige och i hela världen - som varit stöd och hjälp åt så många mammor vid så många förlossningar.

Läs mer om World Doula Week: https://www.facebook.com/worlddoulaweek/info?ref=ts

Läs mer om Organisationen för Doulor i Sverige (ODIS): www.Doula.nu

Läs mer om Doula i Stockholm på www.doulaistockholm.se

Skrivet av Agneta Rääf (Doula)

Rekommenderat

Tips för att lättare stå ut med foglossningsmärtan

Foglossning (också kallat för bäckenuppluckring eller symfysiolys) upplevs som smärta som sitter vanligen i bäckenlederna bak i korsryggen eller fram över blygdbenet, eller på båda ställena samtidigt. Smärtan kan vara molande, huggande eller skärande, den kan komma plötsligt och avta eller sitta i länge. Den orsakas av att alla leder ... 29

Det finns 0 kommentarer till denna artikel

    Skriv en kommentar


    För att visa att detta meddelande inte autogenererat, ange vilka bokstäver som visas

    Går det inte att läsa? Klicka här för att byta.