Mer i kategorin Förlossningen

Vad är Apgar och hur beräknas den?

Efter förlossningen så bedömer barnmorskan eller förlossningsläkaren din nyfödda bebis tillstånd enligt bestämda kriterier på den så kallade Apgarskalan.

Apgarbedömningen uppfanns av barnmorksan Virginia Apgar 1952. Under bedömningen tittar man på hjärtfrekvens, andning, tonus, reflexer och hudfärg. Varje kategori bedöms med 0-2 poäng, där högsta möjliga Apgarpoäng är 10.

Kategorier

Hjärtfrekvens

0-Barnet har ingen puls

1-Hjärtfrekvensen är lägre än 100 bpm

2-Hjärtfrekvensen är högre än 100 bpm

högsta möjliga Apgarpoäng är 10
Andning

0-Bebisen andas inte

1-Bebisen gråter eller gnäller svagt och har svag eller oregelbunden andning

2-Bebisen skriker starkt och andas normalt

Muskelspänning (tonus)

0-Slapp tonus och inga rörelser

1- Rör sig något och har någon tonus i armar och ben

2-Rör sig fint och är aktiv

Reflexer

0-Reagerar inte när luftvägarna rensas

1-Grimaserar när luftvägarna rensas

2-Grimaserar, drar sig undan, hostar eller nyser när luftvägarna rensas

Hudfärg

0-Hela kroppen är gråaktigt blå eller blek

1-Kroppen har fin färg men händer och fötter är blåaktiga

2-Hela kroppen har fin färg

Bedömningen

Efter förlossningen görs bedömningen efter 1 minut, och sedan igen efter 5 och 10 minuter. De flesta bebisar får 8-10 poäng efter enminut och behöver ingen särskild vård. Efter 5 och 10 minuter får de allra flesta bebisar en 9 eller 10 på Apgarbedömningen.

Det är viktigt att inte få panik om din bebis får en låg poäng initialt
Får din bebis en poäng på mellan 5 och 7 kan den behöva lite extra hjälp att komma igång. Barnmorskan kan då till exempel gnugga bebisen med en handduk eller ger lite syrgas.

En poäng under 5 kan indikera att bebisen är i så dåligt tillstånd att den behöver hjälp. Man lägger då bebisen på en särskild vagn i förlossningsrummet under värmelampa samtidigt som man ger syrgas och läkare tillkallas för att närmare undersöka barnet.

Det är viktigt att komma ihåg att inte få panik om din bebis får en låg poäng initialt. Den kan snabbt hämta sig och vid nästa bedömning få en 9 eller 10! Det är inte heller förknippat med någon ökad risk för framtida men. Barnmorskorna och läkarna är erfarna och beredda att snabbt ge ditt barn den bästa tänkbara hjälpen.

Det finns 16 kommentarer till denna artikel