Mer i kategorin Gravid

Så växer din bebis

Efter att ha tittat i den medicinska litteraturen och efter en del pusslande så tyckte vi att vi kan presentera vad vi har kommit fram till.

I nedanstående diagram kan man se tillväxtkurvorna för längd (hjässa till häl) och vikt hos fostret/babyn. Kurvorna bygger på beräkningar som vi härlett från information som vi har hittat, och det är samma beräkningar som ligger till grund för de vikt och längduppgifter som numera visas i graviditetskalendern.

Dessa siffror är alltså de som vi bedömde som mest tillförlitliga. Man ska dock komma ihåg att foster och bebisar utvecklas olika, och speciellt efter c:a 18 veckor så blir den individuella variationen påtaglig. Därför bör dessa siffor ses som riktlinjer, och som fantasieggande påminnelser om att det verkligen är en liten bebis därinne, som växer sig större och starkare för varje dag!

Referenser:

Weldner, B-M (1998) Ultraljud - obstetrik och gynekologi Lund: Studentlitteratur.

Tor Lindberg; Hugo Lagercrantz (2006) Barnmedicin Studentlitteratur AB.

Det finns 6 kommentarer till denna artikel