Mer i kategorin Förlossningen |

Kejsarsnitt allt vanligare i Sverige

Sedan 1973 när socialstyrelsen började föra statistik har  andelen förlossningar som genomfördes med kejsarsnitt ökat från 5,3% till 17,7% (2006), vilket motsvarar en procentuell ökning med över 300%. Både de planerade och akuta kejsarsnitten ökar sedan dessa data började samlas in 1991.

Kejsarsnitt per år

Figur 1. Kejsarsnitt per år, riksgenomsnitt.

Detta tyder på både en ökad önskan från mödrarnas sida att vilja förlösa via kejsarsnitt, men också en ökad benägenhet bland förlossningsläkarna att väja akut kejsarsnitt som åtgärd. Orsakerna till denna trend är flera, men några viktiga tros vara vårdgivarens attityd till ingreppet, ökad förlossningsrädlsa hos mödrarna samt okunskap om riskerna med ingreppet (se artikel).

Man kan också se en variation länsvis, där ingreppet är betydligt vanligare på Gotland och i Stockholms län, än till exempel i Jönköpings och Örebro län. Statistiskt sett är det c:a 32% större chans att du kommer förlösa med kejsarsnitt om du borpå Gotland än om du bor i Örebro län (se figur 2).

Kejsarsnitt per lan 1996-2006

Figur 2. Frekvens för kejsarsnitt länsvis 1996-2006. Boxen visar median, samt 25:e och 75:e percentil.

Källa: All statistik är hämtad från Socialstyrelsens databas.

Rekommenderat

Så farligt är coronoaviruset för gravida

Så farligt är coronoaviruset för gravida

För mer info och senaste nytt om Corona-viruset, besök vår temasajt om COVID-19. Uppdatering 200227: Epedemin orsakad av det nya coronaviruset (SARS-CoV-19) fortsätter och smitta har bekräftats i ett stort antal länder, men omfattande utbrott har hittills konstaterats endast i Kina, Sydkorea och Italien. Situationen i Kina verkar ha stabiliserats med en ... 3

Det finns 2 kommentarer till denna artikel

    cheap soccer jerseys fߋr teams ccheap jerseys authentic

    Vet allt för väl vilka risker det innebär med ett snitt.

    Men är väldigt glad för att den möjligheten finns, förra graviditeten låg bäbis i säte och denna gången så är det en placenta previa.

Skriv en kommentar


För att visa att detta meddelande inte autogenererat, ange vilka bokstäver som visas

Går det inte att läsa? Klicka här för att byta.