Mer i kategorin Gravid |

Graviditetsdiabetes

Ungefär 4% av alla gravida drabbas av diabetes. Denna diabetes är inte inte permanent utan försvinner oftast kort efter förlossningen.

Man utför idag rutinmässigt kontroller för glukos vid besöken på MVC där man lätt kan upptäcka hotande fall av graviditetsdiabetes, och man kan även testa sig hemma med s.k. hemtester för glukos för att hålla koll på sitt sockerintag.

Den underliggande orsaken till graviditetsdiabetes är inte känd, men sjukdomen uppstår när kroppens insulinproduktion inte räcker till, då insulinbehovet är större under graviditeten än annars. Detta medför att blodsockerhalten kan stiga och bli för hög, vilket kan vara farligt för både mamman och för fostret.

Risken för att drabbas tycks öka om man uppfyller någon av följande faktorer:

Symptom

Det är inte helt lätt att märka att man har diabetes, men några av symptomen omfattar

Behandling

Har man fått diagnosen diabetes så är det viktigt att följa de råd och anvisningar man får, då det är ett potentiellt farligt tillstånd. Vanligtvis kan man hejda en hotande diabetes genom att dra ner på socker- och fettintaget och öka motionen, men i vissa fall kan man behöva sätta in extra insulin via injektioner som man gör själv.

Rekommenderat

Fostrets hjärtfrekvens  - när kan man höra bebisens hjärta?

Fostrets hjärtfrekvens - när kan man höra bebisens hjärta?

Fostrets hjärta börjar slå under den femte graviditetsveckan. I början slår hjärtat med 80-85 slag i minuten, men fram till gravititetsvecka nio så ökar hjärtfrekvensen med c:a tre per dag, och i den nionde graviditetsveckan kommer fostrets hjärtfrekvens ligga mellan 155-195 slag i minuten. Många som hör fostrets hjärtljud tycker ... 38

Det finns 0 kommentarer till denna artikel

    Skriv en kommentar


    För att visa att detta meddelande inte autogenererat, ange vilka bokstäver som visas

    Går det inte att läsa? Klicka här för att byta.