Mer i kategorin Gravid

Graviditetsdiabetes

Ungefär 4% av alla gravida drabbas av diabetes. Denna diabetes är inte inte permanent utan försvinner oftast kort efter förlossningen.

Man utför idag rutinmässigt kontroller för glukos vid besöken på MVC där man lätt kan upptäcka hotande fall av graviditetsdiabetes, och man kan även testa sig hemma med s.k. hemtester för glukos för att hålla koll på sitt sockerintag.

Den underliggande orsaken till graviditetsdiabetes är inte känd, men sjukdomen uppstår när kroppens insulinproduktion inte räcker till, då insulinbehovet är större under graviditeten än annars. Detta medför att blodsockerhalten kan stiga och bli för hög, vilket kan vara farligt för både mamman och för fostret.

Risken för att drabbas tycks öka om man uppfyller någon av följande faktorer:

  • Det finns i släkten
  • Man är överviktig
  • Man tidigare fött barn som vägt över fyra och ett halv kilo

Symptom

Det är inte helt lätt att märka att man har diabetes, men några av symptomen omfattar

  • Trötthet
  • Dricker mycket (törstig)
  • Urinerar ofta

Behandling

Har man fått diagnosen diabetes så är det viktigt att följa de råd och anvisningar man får, då det är ett potentiellt farligt tillstånd. Vanligtvis kan man hejda en hotande diabetes genom att dra ner på socker- och fettintaget och öka motionen, men i vissa fall kan man behöva sätta in extra insulin via injektioner som man gör själv.

Det finns 0 kommentarer till denna artikel