Mer i kategorin Gravid

Är kaffe farligt när man är gravid?

Man kan läsa då och då i kvällspressen om någon ny "larmrapport" som säger att det är farligt att göra det ena eller det andra när man är gravid. På senare tid har det förekommit rapporter om att kaffe skulle vara farligt för fostret hos gravida kvinnor, men vad säger egentligen vetenskapen?

I en stor studie som omfattade 88 000 kvinnor undersökte man deltagarnas kaffekonsumtion och jämförde med missfallsfrekvensen. Man fann då att effekterna av hög kaffekonsumtion var som störst efter den 20:e graviditetsveckan, och då ökade också missfallsrisken som mest; den var dubbelt så hög för de kvinnor som drack 8 koppar kaffe per dag eller mer, jämfört med dem som inte drack något kaffe alls. Även om en konservativ uppskattning och tolkning av orsaken till missfallen användes så var risken 1.53 gånger högre.

Samtidigt skall påpekas att för de kvinnor som drack upp till 3 koppar kaffe per dag kunde ingen ökad risk observeras. Det skall också sägas att även om man i den här studien använde antal koppar kaffe som mått, så varierar innehållet av verksamma substansen koffein i hög grad mellan olika kaffedrycker beroende på beredningssätt och råvara. Även för kaffe som beretts på samma sätt av samma person kan koffeinhalten variera betydligt, så detta får man ta med i beräkningen.

Sammanfattningsvis tyder forskningen på att gravida kan fortsätta att njuta av sitt kaffe, men att det är bästa att begränsa sin konsumtion till 3 koppar per dag.

Källa: Coffee and Fetal Death: A Cohort Study with Prospective Data (Bech 2005)

Det finns 18 kommentarer till denna artikel