Mer i kategorin Prematura barn |

Prematura bebisar–underburenhet

Bebisar som föds innan den 37:e graviditetsveckan räknas som för tidigt födda. I sverige säger man att dessa barn är underburna, i motsats till de bebisar som föds efter fullgången tid, vilka kallas för överburna. En annan term som används om för tidigt födda barn är prematura bebisar. Betydelsen av detta ord förklaras med pre = före och matur = mogen, d.v.s. omogna bebisar.

Andelen prematurt födda (innan vecka 37) var 2007 i Sverige 5.4%, motsvarande 6339 barn. Siffran för barn födda innan den 33:e graviditetsveckan är 1,1%.

Det är ofta användbart att klassificera prematura bebisar i tre grupper, beroende på i vilken graviditetsvecka som de föds.

Lätt prematura kallas de bebisar som föds mellan den 32:a och 36:e veckan.

Barn födda vecka 32-36 drabbas ytters sällan av några allvarliga komplikationer. Barn födda innan vecka 34 kan dock ha problem med maten , då sugreflexen utvecklas först omkring denna vecka. Dessa barn sondmatas och får vanligtvis stanna på sjukhuset tills matningen fungerar.

Ett fåtal barn kan också ha problem med andningen på grund av omogna lungor. De kan då ges syrgas för att hjälpa dem med syresättningen, och enstaka fall kan vård i respirator behövas.

Måttligt prematura kallas de bebisar som föds mellan den 28:e och 31:a veckan.

Stora framsteg har gjort i vården av måttligt prematura barn. Många av dessa barn har omogna lungor och kan behöva vård i respirator, men oftast blir denna kortvarig.

Vissa bebisar som föds har problem med att lungorna faller ihop varje gång barnet andas ut då det saknas ett viktigt ämne i de omogna lungorna som ser till att de inte faller ihop, en surfaktant. Detta tillstånd leder snabbt till att barnet blir utmattat, och kallas för Respiratory Distress Syndrome (RDS). Genom att ge surfaktant har utsikterna för dessa bebisar radikalt förändras, och behandling med CPAP och respirator har kunnat minskas.

Det är inte heller ovanligt att bebisen drabbas av lättare hjärnblödningar, vilka allra oftast inte ger några bestående men.

Mycket prematura kallas de bebisar som föds innan vecka 28.

Mycket prematura bebisar har oftast omogna lungor, matsmältningssystem och omoget immunförsvar. Komplikationerna kan bli många och allvarliga, men det största problemet för dessa barn är alltjämt de omogna lungorna. Behandling i respirator eller med CPAP är mer regel än undantag. Ju mindre och tidigare födda är barnen, desto större är risken för skador och komplikationer.

I Sverige är den perinatala överlevnaden för barnen i denna grupp 81% enligt en undersökning [1]. En annan undersökning på barn födda innan vecka 27 under perioden 2004-2007 visade en total ettårsöverlevnad på 10% för barn födda i vecka 22, 53% vecka 23, 67% vecka 24, 82% vecka 25 och 85% för barn födda i vecka 26 [2].

Vanliga skador och komplikationer inkluderar RDS, öppen ductus ateriosus, hjärnblödning, retinopati, apneer, nekrotiserande enterokolit och bronkopulmonell dysplasi, vilka kan variera i allt från relativt lindrig till mycket allvarlig.

Då lungorna inte är fungerande före vecka 22 så finns det en medicinsk koncensus att vid kortare graviditetslängd än 22 veckor går en gräns för när det är medicinskt och etiskt försvarbart att aktivt försöka rädda en prematur bebis. Mellan vecka 22-24 varierar handläggningen mellan olika sjukhus då överlevnadsgraden är låg och skadefrekvensen hög.

Referenser

1. http://www.lakartidningen.se/07engine.php?articleId=9881

2. http://www.lakartidningen.se/store/articlepdf/1/12114/1551.pdf

Rekommenderat

Coronaviruset från Wuhan och graviditet

Coronaviruset från Wuhan och graviditet

Uppdatering 200206: Fram till idag har 28350 fall av 2019-nCoV och 525 dödsfall konstaterats runt om i världen. De allra flesta fall i Kina och Hebeiprovinsen. Inga fler fall har upptäcks i Sverige och risken för okontrollerad spridning här bedöms som låg. Man håller också på att utveckla ett vaccin, ... 0

Det finns 2 kommentarer till denna artikel

  1. Postades 2011-12-19 23:04:54
    Gäst
    Man ger mamman två kortison sprutor, som går till barnets lungor för att de skall utvecklas snabbare. Dessa två ska ges på ett intervall av 24 timmar. Är förlossning på gång, så försöker man samtidigt stanna upp förlossningen med ex brikanyl.
  2. Postades 2010-10-12 14:25:10
    Gäst
    Vad är det läkemedlet heter som man ger till prematura barn med omogna lungor? ( Arbetar som omvårdnadslärare och har en kurs i barn och ungdomssjukvård.)

Skriv en kommentar


För att visa att detta meddelande inte autogenererat, ange vilka bokstäver som visas

Går det inte att läsa? Klicka här för att byta.