Mer i kategorin Bebis |

Plötslig spädbarnsdöd

Ett spädbarn som dör och där orsaken inte kan fastställas genom medicinsk eller kriminalteknisk undersökning anses ha omkommit genom plötslig spädbarnsdöd (SIDS, Sudden Infant Death Syndrome). SIDS inträffar vanligtvis mellan de 2-4 första levnadsmånaderna. Tidigare eller senare fall än så är sällsynta. Pojkar drabbas oftare än flickor.

Under 1980-talet var SIDS den vanligaste dödsorsaken bland spädbarn i Sverige och drabbade ungefär 120 barn per år. I början av 1990-talet upptäckte man att risken för SIDS ökade dramatiskt om barnet sov på mage, varför myndigheterna snabbt började rekommendera att spädbarn ska sova på rygg. Denna enkla åtgärd har lett till att antalet fall i Sverige har minskat till c:a 25 per år, eller c:a 1 på 4000.

Orsaker

Det finns ingen allmänt accepterad förklaring till orsaken bakom SIDS men det finns ett stort antal studier som tycks peka på några faktorer som ökar risken, såsom låg födelsevikt, rökning, mamman ensamstående, flaskuppfödning, magläge, störd dygnsrytm och luftvägsinfektioner.

Att det i så stor grad drabbar barn i 2-4 månadersåldern beror troligtvis på att barnet då genomgår några kritiska utvecklingsstadier. Barnet börjar utveckla joller och andra högre funktioner vilket hämmar autonoma funktioner som t.ex. andning. Dessutom börjar barnet lägga på hullet och kan lättare drabbas av förhöjd kroppstemperatur vilket också hämmar andningen. Ett barn som ligger på magen har svårare att avge överskottsvärme via ansiktet.

Förebyggande åtgärder

Den mest betydelsefulla åtgärden är att låta barnet sova på rygg. Det framstupa sidoläge som rekommenderades för sovande spädbarn av myndigheter från 1950-talet och framåt visade sig ödesdigert för många barn. Man kan också undvika att låta barnet sova i föräldrarnas säng under den kritiska perioden då detta kan öka risken för förhöjd kroppstemperatur hos barnet.

Modern bör också helt undvika nikotin under graviditeten då det tros försämra barnets försvar mot syrebrist till exempel vid snuva.

Flaskuppfödning, störd dygnsrytm och påbyltning av bebisen har inte lika klart visat samband med SIDS, men amning, regelbunden dygnsrytm och lätta luftiga kläder rekommenderas. Användande av napp har också visat sig ha en positiv inverkan på risken för SIDS. Sammanfattningsvis:

Larm

På marknaden finns det en stort antal produkter som påstås kunna upptäcka och larma om barnet slutar andas, s.k. apnélarm. Produkter som t.ex. "Angel Care" bygger på en rörelsekänslig dyna som placeras under madrassen och larmar om inga rörelser hos barnet har detekterats på mer än 20 sekunder. Effektiviteten hos denna typen av larm har dock ifrågasatts då andningsrörelser observerats hos barn flera sekunder efter att hjärtat slutat slå.

Det finns även andra typer av larm som mäter syresättning och puls, men dessa är dyra och komplicerade och vanligvis inte så användbara för hemmabruk. Barn som drabbats av tillbud och/eller tillhör en drabbad riskgrupp kan få extra stöd vid Astrid Lindgrens barnsjukhus i Stockhom eller Drottning Silvias barnsjukhus i Göteborg.

Mer om SIDS kan läsas på Socialstyrelsens sidor, bland annat i skriften Minska risken för plötslig spädbarnsdöd. Anhöriga och drabbade föräldrar kan ta kontakt med Spädbarnsfonden som erbjuder stöd bl.a. genom samtal.

Källa: Lindberg, Lagercrantz, Barnmedicin, 2007.

Rekommenderat

Allt om den nya jämställdhetsbonusen i föräldraförsäkringen - Uppdaterad!

UPPDATERAT 2018: Den jämställdhetsbonus som infördes 1 juli 2008 är sedan årsskiftet borttagen, medan vårdnadsbidraget togs bort den första februari 2016. För närvarande gäller att föräldrapenning betalas ut i 480 dagar för ett barn. I 390 dagar baseras ersättningen på den inkomst du har (dagar på sjukpenningnivå). De övriga 90 dagarna ... 13

Det finns 5 kommentarer till denna artikel

  mammaP

  3 mammaP

  jag kännde en kille som jobba på sos alarm och han kände på sig att det var något med sitt barn och räddade livet på henne i denna åkomma så det finns möjlighet till hjälp om man har turen att vara där.

  Mujjan

  5 Mujjan

  När jag var tre år gammal dog min lillebror i plötslig spädbarnsdöd. :( min mamma återhämta sig nog aldrig riktigt. :/
  Mujjan

  5 Mujjan

  När jag var tre år gammal dog min lillebror i plötslig spädbarnsdöd. :( min mamma återhämta sig nog aldrig riktigt. :/
  Usch ja... De är mest det som skrämmer mig till att få barn... Men jag har hört att det går lika bra med att barnet sover på sidan än rygg....

  nä men fy vad hemskt med plötslig spädbarns död :'(

Skriv en kommentar


För att visa att detta meddelande inte autogenererat, ange vilka bokstäver som visas

Går det inte att läsa? Klicka här för att byta.