Ange förlossningsdatum

Graviditetsvecka 1

Hittade ingen artikel för denna vecka.

Bilder från vecka 0

Inga bilder hittades

Faktabank

Gravid och influensa

Nu är det dags igen! Årets influensa närmar sig, och som varje år kommer många att drabbas av de klassiska symptomen, torrhosta, frysningar, hög feber, sjukdomskänsla med muskel och huvudvärk. Som gravid så känner man sig  extra utsatt i och med att man längre är ensam att insjukna. Vad innebär influensa och är det annorlunda för dig som gravid? Påverkas fostret av influensan? Vad kan man göra som gravid för att underlätta influensans gång? Det är allt frågor som vi på BliMamma var intresserade att få svar på och därför sammanställde tillgänglig information. Vad är influensa? Influensa är i regel ett i och för sig obehagligt, men i de allra flesta fall ofarligt, tillstånd. Den årliga influensan orsakas av virus (ortomyxovirus), därför hjälper inte vanliga antibiotika mot själva influensan (dock kan vissa följdsjukdomar orsakade av bakterier behandlas med antibiotika). Influensa har en inkubationstid på 1-3 dygn och börjar ofta akut med frossa, snabbt stigande feber (ofta över 40°C), allmän muskelvärk, huvudvärk och därefter tilltagande symtom från luftvägarna, främst hosta. Influensa är för  övrigt friska männsikor en relativt ofarlig sjukdom som går över efter några dagar till en vecka. Detta är fallet även för gravida. Under pandemier (globala influensaepedemier) finns en något ökad risk för gravida att utveckla svårare symptom, med undantag för slutet av graviditeten då en något ökad risk att utveckla exempelvis lunginflamation föreligger. Till exempel har en studie från Australien visat att gravida som insjuknade i den nya influensan (H1N1) under 2009 behövde sjukhusvård eller intensivård 5-6 gånger oftare än befolkningen i genomsnitt. Vad gäller vanliga säsongsinfluensan är bilden inte lika klar. I Europa är bevisen få för att friska gravida löper en högre risk än övriga befolkningen, och nyttan av en vaccination är osäker enligt en studie. Hur drabbas fostret? Det finns inga rön som tyder på att fostret löper någon risk att drabbas av influensa. Fostret anses som välskyddad av moderkakan och även  i uppskattningsvis 15% av alla fall då fostret smittas av viruset, så utvecklar det inga sjukdomssymptom. Det är också anledningen till att det  finns inga rapporter om fosterskador orsakade av influensavirus. Behandling Influensa behandlas oftast indirekt med symtomlindring i form av febernedsättande läkemedel, hostmedicin och sängliggande. Då influensa orsakas av ett virus är möjligheterna att direkt behandla sjukdomsorsaken begränsad. Det gäller att utvila kroppen och ge den möjligheten att bekämpa viruset snabbare. Under graviditeten så är det extraviktigt att frågesätta i apoteket om vad rekommenderas för gravida och anses som oskadligt för fostret. Förebygga Det finns möjlighet att vaccinera sig, och på så sätt förebyggande skaffa sig ett skydd mot smittan. I dagsläget finns det dock inga rekommendationer för gravida att vaccinera sig mot den årliga influensan, om de inte faller i någon annan riskgrupp som t.ex. hjärt- eller lungsjuka. I övrigt kan man skydda sig mot smitta genom att undvika att träffa personer med förkylnings- och influensaliknande symtom, samt att iaktta god handhygien. Man bör som gravid undvika stora shoppingcenter då risken att smittas är störst - se nedan. Störst risk för smitta Toppen för influensaepedemin inträffar vanligen omkring vecka 8-11 varje år vilket motsvarar slutet av februari-mars.
  • Frågor i vecka 0 (av totalt: 14368 )