Veckans fråga

Sociala medier som t.ex. bloggar, Facebook och Twitter tar allt mer tid i anspråk för allt fler, och kan dessutom leda till problem i relationen och på arbetet.

Symptom på beroende eller begynnande beroende kan vara ångest eller olustkänslor när man inte kan logga in och uppdatera, att man kollar/uppdaterar väldigt ofta (>10 gånger per dag), att man sätter sitt online-liv före vänner och umgänge i verkliga livet och att man åsidosätter familj, barn och partner för att ha mer tid för att kunna uppdatera blogg, facebook eller twitter.

Lider du av uppdateringsberoende, och vad tycker du om denna nya epidemi?

Lider du av uppdateringsberoende?

Aktuell ställning

1. Ja, både mitt arbete och förhållande blir lidande
0 röster

2. Ja, mitt arbete blir lidande
0 röster

3. Ja, mitt förhållande blir lidande
2 röster

4. Nej, men min partner är beroende och det leder till problem i vårt förhållande
3 röster

5. Nej, jag upplever det inte som något problem
96 röster

6. Vet ej / osäker
2 röster

Tyck till!

103 svar

Nej, jag upplever det inte som något problem

Nej, jag upplever det inte som något problem

Vet ej / osäker

Nej, jag upplever det inte som något problem

Nej, jag upplever det inte som något problem

Nej, jag upplever det inte som något problem

Nej, jag upplever det inte som något problem

Nej, jag upplever det inte som något problem

Nej, men min partner är beroende och det leder till problem i vårt förhållande

Nej, jag upplever det inte som något problem

Nej, jag upplever det inte som något problem

Nej, jag upplever det inte som något problem

Nej, jag upplever det inte som något problem

Nej, jag upplever det inte som något problem

Nej, jag upplever det inte som något problem

Den här Tyck till är avslutad.