Mer i kategorin Bebis |

RS-virus hos små barn

Se vår video om RS-virus

RS-virusRS-virus orsakar varje år epidemier bland barn. Sjukdomen börjar oftast som en vanlig förkylning, hos riktigt små barn kan svårigheter med matningen vara ett första symptom. Efter hand produceras rikligt slem, med bubblor kring näsborrar och mun som följd. Små barn som får en förkylning som utvecklas med kraftig hosta och andningssvårigheter bör du ta med till närmaste akutmottagning.

Vanligast är att man drabbas av rs-virus under vinter och tidig vår. Vartannat år brukar epidemin komma tidigare och drabba fler barn.

RS-virusinfektioner drabbar människor i alla åldrar men det är främst spädbarn och riktigt gamla människor som  riskerar att få lunginflammation som kräver sjukhusvård. C:a 50% av de barn som vårdas på sjukhus för RS är under två månader gamla,  och 80% är mindre än sex månader. Vuxna med fullgott immunförsvar får oftast lindrigare snuva och hosta.

RS-virus smittar som droppsmitta, främst vid nära kontakt. Små barn smittas nästan alltid av sina syskon. Så gott som alla barn drabbas innan de fyllt 5 år. Man blir inte immun och kan därför bli sjuk igen, men förloppet blir då lindrigare.

Symptom

I början liknar RS-viruset ofta som en vanlig förkylning med nysningar och rinnande näsa. Små barn som drabbas av RS-virus  kommer symptomen ofta smygande, med ökande trötthet och sämre aptit. Barnet har ofta feber, men vanligen inte så hög.

Den typiska hostan som kan påverka andningen kommer efter någon till några dagar.

Den svåraste perioden uppträder vanligen efter 4-6 dagar. Andningen blir ansträngd och väsande. Hostan är värst när barnet vaknar efter att ha sovit en stund och samlat på sig slem i de nedre luftvägarna. Barnet kan ha svårt att få i sig tillräckligt med näring och vätska.

Vissa av de barn som varit så sjuka att de behövt vårdas på sjukhus för RS-virus kan få nya andningsbesvär i samband med förkylningar under några år efter infektionen.

Undvik smitta

Det finns inget vaccin mot RS-virus men du kan vidta vissa enkla åtgärder för att minska risken för att ditt barn ska smittas.

Amning hjälper inte mot RS-virusinfektion

Egenvård

Det är viktigt att se till att barnet dricker tillräckligt med vätska. Detta för att upprätthålla vätskebalansen i kroppen, men också för att göra slemmet mer lättflytande och underlätta för barnet att hosta upp det. Har barnet hög feber och är medtaget så kan du ge receptfria febernedsättande medel, t.ex. paracetamol och ibuprofen. Varva gärna dessa för att hålla nere temperaturen.

Skölj barnets näsa med koksaltlösning och ge eventuellt näsdroppar för att underlätta andningen

Om andingen blir ansträngd, barnet blir slött och blekt eller om allmäntillståndet försämras så bör du alltid uppsöka akutmottagning.

Undersökning och behandling

En RS-virusinfektion fastställs genom provtaning på slemhinnorna i näsan. Protagningen är obehaglig och du behöver förmodligen hålla fast ditt barn.

I vanliga fall behövs ingen särskild behandling, utan sjukdomen går över av sig själv efter ett par veckor. Men för vissa barn, och främst spädbarn kan sjukhusvård behövas. Där ser man till att få bort slem från luftvägar, och att barnet får i sig tillräckligt mat och vätska. Om syresättningen går ned kan man även ge syrgas, och i extrema fall kan respiratorvård behövas.

Antibiotika  har ingen effekt på RS-viruset.

Se vår video om RS-virus

Rekommenderat

Allt om den nya jämställdhetsbonusen i föräldraförsäkringen - Uppdaterad!

UPPDATERAT 2018: Den jämställdhetsbonus som infördes 1 juli 2008 är sedan årsskiftet borttagen, medan vårdnadsbidraget togs bort den första februari 2016. För närvarande gäller att föräldrapenning betalas ut i 480 dagar för ett barn. I 390 dagar baseras ersättningen på den inkomst du har (dagar på sjukpenningnivå). De övriga 90 dagarna ... 13

Det finns 2 kommentarer till denna artikel

  admin

  7 admin

  Kul att du gillar det. Vi tyckte också att det är en bra och informativ film.

  jassi

  5 jassi

  bra film!

Skriv en kommentar


För att visa att detta meddelande inte autogenererat, ange vilka bokstäver som visas

Går det inte att läsa? Klicka här för att byta.