Mer i kategorin Gravid |

Prematur (för tidig) förlossning - risker, indikationer och förebyggande

Prematur, eller för tidig, förlossning är idag en av de vanligaste skälen till akuta och kroniska medicinska komplikationer hos nyfödda. En förlossning räknas som för tidig om den inträffar innan den 37:e graviditetsveckan, och som mycket för tidig om den inträffar innan den 32:a veckan. Ungefär 5,5-6 procent av alla förlossningar i Sverige sker innan den 37:e graviditetsveckan, medan motsvarande siffra för födslar innan vecka 32 är omkring 1 procent (läs mer i den här artikeln).

Ungefär 20-25% av alla för tidiga förlossningar beror på en infektion eller annan medicinsk klarlagd orsak hos foster eller moder, medan resterande utgör oförklarade, spontana för tidiga förlossningar, med eller utan föregående vattenavgång.

Riskfaktorer

Det finns ett antal faktorer som ökar risken för prematur förlossning, varav några man kan ofta påverka:

Andra faktorer som kan vara svåra eller omöjliga att påverka omfattar

Tecken på hotande för tidig förlossning

Täta och regelbunda värkar (fler än 4 på 30 minuter) kan vara en indikation på att en för tidig förlossning inletts, men det är långt ifrån alltid fallet. Enbart det faktum att värkar förekommen kan inte användas som förutsägelse om ett förlossningsförlopp har inletts. För att en förlossning skall kunna påbörjas så måste livmoderhalsen vara mogen, d.v.s uppmjukad. I studier som gjorts har en mjuk (mogen) livmoderhals visats vara en av de säkraste indikatorerna på en nära förestående  förlossning.

Andra metoder för att upptäcka hotande prematura förlossninar omfattar provtagning och analys av ett protein som kallas fibornectin. Detta protein finns vanligen i de vaginala utsöndringarna endast fram till vecka 20 av graviditeten och nära fullgången förlossning. Närvaron av detta protein mellan vecka 20 och fullgångenhet är enindikation på en hotande prematur förlossning (20% risk att en förlossning startar inom två-tre veckor), men om det inte kan hittas så är risken för en förlossning inom de närmaste två-tre veckorna mindre än 1%.

Även i fall där sammandragningar förekommer och man har konstaterat en påverkad och förkortad livmoderhals så är chansen fortfarande 50-75% att det går till en fullgången graviditet, även utan behandling. Det är och svårt att genom enbart dessa två indikatorer förutsäga vilka fall som verkligen är en hotande prematur förlossning.

Behandling / förebyggande åtgärder

Det finns få åtgärder som är bevisat effektiva för att avbryta en inledd för tidig  förlossning. Den huvudsakliga strategin i sjukvården består av att ge värkhämmande medel (tocolytika)  som bricanyl eller tractocile för att vinna så mycket tid att man genom injection av cortison kan påskynda lungmognaden hos bebisen.

Indirekta och förebyggande åtgärder kan vara till exempel behandling av inflammationer i tandköttet (periodontit), antibiotikabehandling av bakteriell vaginos, eller behandling av nedsatt sköldkörtelfunktion (hypothyroidit) med levothyroxine.

Andra åtgärder som man använder omfattar bland annat följande:

Sängliggande

Det finns inga vetenskapliga belägg för effektiviteten av denna behandling. För tvillinggraviditeter har det till och med visat sig vara en olämplig åtgärd. Det kan dock inte uteslutas att det under vissa omständigheter kan vara en behjälplig behandling.

Progestoronbehandling

Att ge progestoron vaginalt är en ny behandling som visat en del lovande resultat. Den används dock ännu inte  rutinmässigt i Svensk sjukvård.

Tocolys

Tocolys är värkhämmande läkemedel som ges för att under en kortare tid (ofta 1-2 dygn) fördröja förlossningen så att andra stödåtgärder skall hinna genomföras. Det finns en rad olika ämnen som används, varav Bricanyl och Tractocile är vanliga i Sverig. Det finns dock rekommendationer mot Bricanyl på grund av betydande biverkningar på moder och foster.

Ges som regel i fall mellan vecka 24 och 34 då effekten av andra åtgärder och insatser är som störst.

Antibiotika

Kan om det ges i ett väldigt tidigt skede hjälpa till att fördröja en påbörjad förlossning, om orsaken är en inflammation hos modern.

Den prematura bebisen

I dag är man inom neonatalvården mycket duktig på att ta hand om för tidigt födda (prematura) bebisar. Barn som för tjugo år sedan skulle ha haft små chanser att överleva utan svåra skador har i dag betydligt bättre förutsättningar att klara sig helt utan, eller med relativt lindriga skador. Läs mer om prematura barn i den här artikeln (länk till babyn.se)

Referenser:

Internetmedicin: Prematura förlossningsvärkar

Karolinska institutet: forskningsprojekt

Goldenberg, R., The management of preterm labor, Obstetrics & Gynecology, 2002.

Stagnaro-Green, Maternal Thyroid Disease and Preterm Delivery, Journal of Clinical Endocrinology & Metabolism, 2009

Polyzos, N.P et al, Effect of periodontal disease treatment during pregnancy on preterm birth incidence: a metaanalysis of randomized trials, American Journal of Obstetrics and Gynecology, 2009

Rekommenderat

Gravidyoga hemma - instruktionsvideo

Varför inte prova lite gravidyoga hemma? I den här utmärkta videon kan du få tips om hur du enkelt (och billig) kan prova på yoga under graviditeten i hemmets lugna vrå. Vi kan lova att det är avslappnande! 4

Det finns 0 kommentarer till denna artikel

    Skriv en kommentar


    För att visa att detta meddelande inte autogenererat, ange vilka bokstäver som visas

    Går det inte att läsa? Klicka här för att byta.