Intervjupersoner sökes till studie om maskrosbarn!

Hejsan, 
Vi är två tjejer som studerar socionomprogrammet på Malmö Högskola. Vi läser nu termin 6 och ska påbörja vårt examensarbete inom kort. Vi har valt att skriva om maskrosbarn och hur det är att växa upp som maskrosbarn och hur det formar människor i vuxen ålder. 

Vi är fortfarande i ett väldigt tidigt stadie av vårt arbete men skulle önska att komma i kontakt med informanter för att få mer information och kanske även få kontakt med möjliga intervjupersoner till vår studie. Vi kommer att göra en kvalitativ studie vilket innebär att vår tanke är att göra intervjuer med personer som är över 18 år och som har vuxit upp som maskrosbarn. 

Därför vänder vi oss nu till detta forum som ett första steg i vår process. Vi tar tacksamt emot information och om ni har möjlighet att förmedla kontakt med personer som kan tänka sig att ställa upp på en intervju. Det ska tilläggas att allt material kommer att vara avidentifierat och alla som ställer upp kommer att vara anonyma. 

Som sagt är vi nu i ett tidigt stadie av vårt arbete och vidare kommer vi att formulera mer specifika frågeställningar som kommer att användas som underlag i intervjuerna. 

Det är med fördel om du som intervjuperson bor i Skåne då vi framförallt vill genomföra intervjuer genom ett personligt möte.

Tack på förhand! 
Med vänliga hälsningar Cassandra Lundvall och Pernilla Jönsson 
Malmö Högskola

      Du måste vara inloggad för att kunna svara på detta ämne