hannaodin · hannaodins album · 12 år · 0 · Övriga · 580 ·
· Gilla

Vaggan

Nu står den där, bäddad och väntar på att får vagga lilla snuttan

Kommentarer (0)

Skriv en kommentar

För att visa att detta meddelande inte autogenererat, ange vilka bokstäver som visas