Mujjan · Mujjans album · 3 år · 1 · Baby · 374 ·
· Gilla

Positivt test?

Test strecket är starkare än kontroll strecket. Är de positivt tro?

Kommentarer (1)

  • Postades 22 Feb
    :s avatar

    Ska även påpeka att de syns bättre i verkligheten än vad de gör på denna bild. 

  • Skriv en kommentar

    För att visa att detta meddelande inte autogenererat, ange vilka bokstäver som visas