Lovisa.de · Lovisa.des album · 1 år · 1 · Övriga · 179 ·
· Gilla

Fick ett svagt plus ca 27 nov 2018 ❤️

Kommentarer (1)

  • Postades 13 Aug
    :s avatar

    Fick missfall tyvärr :(

  • Skriv en kommentar

    För att visa att detta meddelande inte autogenererat, ange vilka bokstäver som visas