elinnn · elinnns album · 7 år · 0 · Mage · 956 ·
· Gilla

Vecka sex, i vecka sju.

Redan ser magen ut som en boll, tycker åtminstone jag. Börjar vara svårt välja kläder som inte avslöjar

Kommentarer (0)

Skriv en kommentar

För att visa att detta meddelande inte autogenererat, ange vilka bokstäver som visas