Sabina

0 Sabina (gäst)

265 visningar

Vill veta vad som menas vecka 2

Skulle vilja veta vad detta menas 

P--hCG

Resultat: 153 IE/L

Referensintervall: < 5

2 Svar (äldsta svaret först)