Bella

0 Bella (gäst)

2872 visningar

Spökstreck eller inte?

Jag blir väldigt förvirrad!

tog ett test för någon dag sedan som visade negativt, köpte då ett "visa tidigt" test och detta blev då resultatet.

 

hur hade ni tolkat detta?

för mig ser det negativt ut, men fästmannen påstår positivt

773 Svar (äldsta svaret först)