Slyyn

3 Slyyn

906 visningar

Hur få in bloggen här? vecka 40


Har försökt lägga till min blog här, har länkat blimamma på bloggen, står "tillbaka länk ok", men får ändå upp detta hela tiden, å inget mer händer..

Warning: MagpieRSS: Failed to parse RSS file. (Undeclared entity error at line 25, column 50) in /home/httpd/blimamma/blimamma.se/classes/magpierss/rss_fetch.inc on line 238

Hur ska jag göra, någon som kan förklara..?

4 Svar (äldsta svaret först)