Johanna

0 Johanna (gäst)

321 visningar

Hjälp att tyda testet!! vecka 3

Inseminerade för nio dagar sen, har BIM om sju dagar. Tagit test tre morgnar nu och jag ser ett väldigt väldigt svagt sträck där prickarna är utpekade.

Ser ni också? 

1 Svar (äldsta svaret först)