Anna

0 Anna (gäst)

148 visningar

Gravid?

Tagit sån test från clearblue som man kan ta 6dgr innan bim. Och fick detta resultat, och tycker det är svårtolkat. Är ja gravid eller ej?

 

bifogar bilder. 
 

1 Svar (äldsta svaret först)