anna

0 anna (gäst)

273 visningar

Är jag gravid

Får panik vill inte vara gravid, ser detta negativt eller positivt ut?

1 Svar (äldsta svaret först)