Anna

0 Anna (gäst)

350 visningar

Är detta ett plus?? Hjälp!!

Hur ska jag tolka detta? 

1 Svar (äldsta svaret först)